Ympäristölupa on tärkeä lupa, tuulivoimaloille se ei ole?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Lupia ei ole tuulivoimaloita varten annettu, ei niitä ole edes haettu/vaadittu, lähes 250 metrin korkuiset voimalat joissa turbiinia pyörittää n. 70 m pitkät ja n. 17 tonnin painoiset siivet eivät aiheuta viranomaisten mielestä metsäluonnossa mitään pilaantumisen vaaraa. Konehuone painaa n. 250 tonnia, öljyjä on lähes 3000 litraa, eli massat ovat suuria ja romahduksia on nähty, on ollut tulipaloja ym. ympäristöön aiheutuvia päästöjä.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuulivoiman_ymparisto-_ja_muut_vaikutukset

 

http://hannutanskanen22600.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172332-tuulivoimalat-tulessa-useammin-kuin-uskalletaan-kertoa

 

”Mehän olemme kaikki käyneet tuulivoimalakoulutuksessa tutustumassa tuulivoimaloihin, mutta se ei auttanut tässä tilanteessa. Konehuone oli täydessä tulessa, enkä uskaltanut laittaa sinne ketään. Siellä ei kuitenkaan ole mitään pelastettavaa, ja siinä riskeerataan palomiesten henki”

https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/operatiivinen-toiminta/tuulivoimaloiden-sammutusjarjestelmat-harvinaisia-suomessa/

 

Korkein hallinto-oikeus päätöksessään (Muu päätös 3849/2016) määrää, lainaus KHO:n päätöksestä: "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle," ja lisäksi "Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa." 

 

Ympäristönsuojelulain 92 §:n ja Luonnonsuojelulain 57 §:n noudattaminen tuulivoimaloiden rakentamisessa on jäänyt vaille valvontaa. Yhtään tuulivoima-aluetta koskevaa ympäristölupaa ei ole myönnetty.. – Hallitus julkaisee niin kuin tekoälyllä tulostettua lakiteksiä suurella rahalla alan ammattilaisilta, teksti on pääasiassa niin vaikeaselkoista ettei siitä ota pirukaan selvää, tarkoituksena on vain toteuttaa hallituksen tukipolitiikan mukaisten hankkeiden toteutuminen, (lisää tukea tuulivoiman rakentamiseen) ja Perustuslaki ym. kansainväliset sopimukset saavat jäädä omaan arvoonsa, niitä ei huomioida.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_102+2018.aspx

 

– Tuulivoimaa ei rakenneta yleisen edun takia, maapohjan  lunastusmenettely sähköasemien ja sähkölinjojen rakentamiseksi on kohtuuton lähiasukkaille ja maanomistajille.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu