Tuulivoimarakentamisen sujuvoittaminen loppuu luonnollisesti eduskunnassa

Tuulivoima-alueille ei ole valtion toimesta annettu/vaadittu ainoatakaan ympäristölupaa Suomessa? – Tämä herätti kysymyksiä, ja aiheutti hämmennystä ympäristöstään välittävissä ihmisissä, kun alkoi rynnäkkö korotetun syöttötariffin/takuuhinnan saamiseksi. Tuli nopeasti 2500 euron pääomalla perustettuja firmoja rakennuslupia hakemaan tuulivoimaloita varten länsirannikolla. Keinoja ei kaihdettu, lupaukset olivat suuria, tuulivoimaloiden kerrottiin maisemoituvan metsän peittoon, ym. roskaa ilmaston lämpenemisen hillitsemisen pakosta, ja että Suomessa olisi "pakko" rakentaa sähköntuotantoa  tuulivoiman varaan. Väite oli että aina jossain päin Suomessa tuulee, ja valtion rahallinen tuki tulisi "jopa yli kymmenkertaisesti takaisin yhteiskunnalle". – Valehtelua joka sana, tuulen voimaa ei ihmiset säätele.

 

No, nyt kun asiat ovat selvinneet mikä tarkoitus puhalluksessa oli, ja mitä tämä järjetön, ilman perusteellisia selvityksiä alkanut töppäys aiheutti, eli valtiolta kuluu rahaa 12 vuoden tuulivoima tukien maksamisessa yli 4 miljardia euroa. Ihmiset sairastuu pitkäaikaisen infraääni altistuksen takia erilaisiin komplikaatioihin. 4000 miljoonaa euroa on iso määrä rahaa pois terveydenhuollosta, joka vielä kaiken huipuksi menee pääasiassa ulkomaisille sijoittajille ja tuulivoimaloiden kauppiaille. Maanomistajat jäävät ehkä lopulta raskaasti tappiolle kun tulee tuulivoimaloiden poistot metsistä kysymykseen, silloin on valtion antamat rahat varmassa tallessa ja poissa Suomesta. Ehkä nämä asian ytimessä olleet poliitikot saivat loppu elämälleen hyvät tuotot sijoituksille ja ovat tyytyväisiä kun osallistuivat aikanaan sujuvoittamaan puhallusta. 

 

Jokainen tuulivoima-alue Suomessa on rakennettu ilman valtion ympäristölupaa. "Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen."  – Tuulivoimaloiden haittavaikutukset ovat liian monitahoisia ja vaikeita kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi, tällaisia kunnan antamia lupia on Suomessa muutamia. AVI ei ole ratkaissut vielä yhtään ympäristölupaa tuulivoimaloita varten.

 

Ympäristöluvasta kerrotaan lakipykälissä seuraavasti: " 8) ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen «ympäristölupa». (10.4.2015/425)" pitää olla: "3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta" 

 

Ja vielä: "Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen «ympäristölupa», rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes «ympäristölupa»-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua. (27.6.2014/547)"

 

Tuulivoima-alueella maanomistajat, jotka kielsivät omalla maallaan kaikki tuulivoimaan liittyvät rakentamiset yllättyivät, kun rakennuslupien jälkeen alkoi sähkö-aseman ja sähkölinjan rakentamista varten maapohjan lunastusmenettely. 

Pakkolunastus toteutetaan väkivaltamonopolin turvin. Maanomistajalla ei ole keinoja vastustaa menettelyä, joka vie häneltä maapohjan jollain nimellisellä korvauksella.  

Pakkolunastuksen tarkoituksena ei ole anastaa toisen omaisuutta lunastajan oman taloudellisen aseman parantamiseksi joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myymällä omaisuus eteenpäin (eihän?).. Tuulivoima-alueita on jo myyty Suomessa eteenpäin ja hyödyt kotiutettu. Technip Oy näytti mallia ja maksoi lähes 20 miljoonaa siitä, että sai siirrettyä ympäristövastuut suomalaisille omistajille. Telakan tontille jäi 2 kpl Vestas 3,3 MW:n tuulivoimalaa uusien omistajien haltuun.

 

– Tuulivoimaa ei rakenneta yleisen edun takia, lunastusmenettely yksityisen edun hyväksi on kohtuuton maanomistajille ja lähiasukkaille. Nykyisen hallituksen viimeinen "keino" on että, preemion ja kompensaation turvin annettaisiin miljardi lisää rahaa tuulivoimalle, vaikka on ilmoitettu ettei tukea tarvita. Nyt oman edun tavoittelijat ovat joukolla jättämässä eduskunnan, ja asioiden voisi kuvitella muuttuvan taloudellisemmaksi. Näin toivotaan ja Suomen velkaantumisen lisääntyminen lopetetaan.

– Wienin sotamuseon edustalla on tänä päivänä nähtävillä vanha Preussin armeijan tykki, johon on kaiverrettu "Ultima Ratio". Se tarkoitti kuninkaan viimeistä keinoa. Keinoa, jota saa käyttää vasta silloin, kun kaikki muut keinot ovat käytetty. 

Sähköntuotantoon on paljon hyviä tuotantomuotoja ennen kuin "on pakko" rakentaa tuulivoimaloita.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu