Poliittinen agenda määrää kaavasuunnittelussa

Ympäristö- ja terveyshaitta

Perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon, jonka keskeinen ilmentymä on valta päättää maankäyttöpolitiikasta. Kaavoitusta säätelevä maankäyttö- ja rakennuslaki ei anna tuulivoimaloille erityisasemaa. SDP:n puoluejohto sekaantui Porissa Ahlaisten tapaukseen. – Antti Rinne vaati Porin valtuuston SDP ryhmää hyväksymään Ahlaisten tuulivoimakaavan valtuustossa. SDP:n tulevaisuusinvestoinnit liittyvät ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tuulivoimaloilla, ympäristöuhkien torjuntaan.. –  ristiriitaista juttua.

https://yle.fi/uutiset/3-10093835

 

– Lain mukaan kuntapäättäjillä on oikeus, tai pikemminkin velvollisuus, tarkastella yleistä etua kaavoituksessa kokonaisvaltaisesti. Kaavassa on sovitettava yhteen erilaisia toimintoja, intressejä ja arvoja. Terveys- ja ympäristöhaittojen rakentaminen on lain mukaan kielletty. "Terveyshaitasta ei voida tehdä sopimuksia", näin kirjoitti nykyinen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti oikeusneuvos Kari Kuusiniemi.

 

Kaava suunnittelu on täydellisesti kunnan hallussa, kunnalla on asiassa laaja harkintavalta sekä lainsäädännön että oikeuskäytännön mukaan, monopolia ei mikään oikeusaste voi, eikä halua asettaa kyseenalaiseksi. Yleensä kaavasuunnitelmat menevät hallinto-oikeuksissa läpi, jos se on muodollisesti tehty oikein, eikä lakia ole rikottu. Luvian Oosinselän ns. "tuulivoimapuiston" kaava runnottiin haittoineen läpi oikeusasteissa. Valituksiin haittavaikutuksista vastattiin vastoin tieteellisiä tutkimuksia ettei terveydellisiä haittoja olisi, ja lähimmät asunnot saisivat olla alle kilometrin päässä. Alue on noin 23,5 km2 suuruinen ja se ulottuu valtatie 8:lta Viasveden Rajakallioille, ja  asutus on molemmin puolin liian lähellä.

 

Kaavoitustekniikka on hiottu tuulivoimarakentamisessa huippuunsa, eikä tuomioistuimet voi kumota kaavaa, vaikka se pitäisi sitä epätarkoituksenmukaisena tai huonosti valtakunnallista energiapolitiikkaa toteuttavana. Kaavan voi kumota ainoastaan, jos se on lainvastainen. 

 

Esim. Luvialla Oosinselän tapauksessa kaavan suunnitteli Pori yhdesssä Luvian kanssa (muka), Porilla oli jo kokemusta ja Luvia oli tarkoitus yhdistää Porin kaupunkiin. Porin Energia Oy, (Oy on 100% kaupungin omistuksessa) ja Tuuliwatti Oy toisena osapuolena olivat kaavassa hakijoina, Pori ei ollut muka esteellinen kaavoituksen suunnittelijana omalle yritykselle. Porin Energian hallituksessa neuvonantajana toimi apulaiskaupunginjohtaja, kaavoituksen esimies. Ja tämän esimiehen maalle on kaksi tuulivoimalaa sijoitettu.. – Ei tämä oma etu näkökohta aiheuttanut esteellisyyttä, se ohitettiin oikeusasteissa vaikka asia oli esillä.

 

Nyt herää henkiin kysymys kuka "lukee lakia niin kuin piru raamattua", kuinka Suomessa on mahdollista tämän kaltainen kähmintä, miksei valtiovalta puutu selviin oikeusmurhiin. Oosinselän kaava on nyt KHO:n päätöksellä lainvoimainen.. mutta, mutta, kun muutoksenhakijan oikeusturvan takeena on hallintolainkäyttölain virallisperiaatteeksi ja oikeusturvaperiaatteeksi kutsuttu säännös, jonka mukaan tuomioistuin vastaa osaltaan siitä, että asia tulee selvitetyksi, nyt tässä tapauksessa KHO ei asiaa selvittänyt. Jäi epäselväksi kuinka valtiovalta korjaa kestämättömälle perustalle jääneen päätöksen. https://www.laki24.fi/virallisperiaate/

 

Nykyisten tuulivoima päätösten perusteella Suomi ei kuulu enää oikeusvaltioiden joukkoon.

Tuulivoimaloista aiheutuu kiistatta terveyshaittaa ympäristön asukkaille: "Riippumattomaan vertaisarvioituun tutkimukseen perustuen maailman terveysjärjestö, WHO nostaa esiin seuraukset: Tuulivoimamelun on todettu aiheuttavan sydän- ja verisuoni- sekä aineenvaihduntasairauksia, ärsyttävyyttä, univaikeuksia, kongnitiivisten kykyjen heikkenemistä, kuulon heikkenemistä ja tinnitusta, vakavia keskenmenoja, hyvinvoinnin ja henkisen terveyden heikkenemistä."  

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/pre…

 

"Tuuliturbiinien melu voi saada sinut sairastumaan"

 

"Kuinka kovaa on liian kovaa – ja mitä henkilö voi kestää sairastumatta? Maailman terveysjärjestö suosittelee ensimmäistä kertaa suuntaviivoja tuuliturbiineille ja vapaa-ajan melulle."

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/who-zu-windenergie-laerm-von-…

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu