Antipatiaa tuulen viemään ilmastorahasto propagandaan

Tuulivoimaan sijoitettujen miljoonien eurojen rahavirrat ovat vihdoinkin myös Suomessa tutkinnan alla. Italiassa on jo kauan asiaa valvottu ja miljardien omaisuuksia on takavarikoitu rikollisilta. Suomessa on ajateltu ettei tämänkaltainen rahanpesu ulottuisi Suomeen, mielikuva oli alkujaan jo väärä, ei minimi pääomalla perustetun tyhjän tuulivoimayhtiön ole mahdollista ostaa miljoonien eurojen arvoisia tuulivoimaloita ulkomailta Suomeen ilman vakuuksia. Mistä tulivat rahat uusiin maailman suurimpiin tuulivoimaloihin? – Rahaa on kerätty ilman valvontaa venäläisiltä ym. kansainvälisiltä rahoittajilta, pääkonttoreita Suomessa toimivilla tuulifirmoilla on jo ympäri maailmaa, myös tuulivoimapuistojen valvomot ovat suurimmaksi osaksi ulkomailla.

Suomen valtion takuulla maksama suuri tukiraha meneekin Suomen yhteiskunnan kehityksestä lähes kokonaan ulos. Näinkö tämä oli tarkoituskin, – suomalaisten sähkölaskut ovat jatkuvassa nousussa syöttötariffin ym. tukipolitiikan ja sähköverkon ulos myynnin takia. Ministerit antoivat omin luvin suomalaiset veronmaksajat ulkomaisille sijoittajille pantiksi luvatuista hulppeista voitoista. Ministerit lähtivät 4-vuotiskauden jälkeen isot palkkarahat mukana, veronmaksajat jäivät taas maksamaan virheiden kallista laskua.

"Pariisi, 16. huhtikuuta 2019 – Suomen toimenpiteet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi ovat hyviä, mutta maan on parannettava valvontaa."

"Suomen viranomaiset tekevät säännöllistä yhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa, jakavat ajantasaisia ja tarkkoja tietoja sekä suorittavat monimutkaisia ja kansainvälisiä rahanpesututkimuksia."
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-fi…

"Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa."
– Tuulivoima myönteisyyden edistämiseksi tehdyt valtiomiesten suuret propaganda seminaarit ym. -raportit ja  -tilaisuudet tuomittiin eduskuntavaaleissa. Kepu kärsi suurimman tappion sataan vuoteen, takapiruna oppositiossa ja kaikessa hiljaisuudessa ollut SDP on Antti Rinteen johdolla hyväksynyt nämä koijari toimet, esim. Rinne vaati että Porin SDP ryhmä hyväksyy venäläisen sijoittajan tuulivoimapuisto suunnitelmat, ja niin siinä sitten kävikin, vaikka tiedotustilaisuuden puheenvuoroissa 97 prosenttisesti tuulivoimakaavaa ei hyväksytty. Asukkaat ns."puiston" ympärillä vastustivat hanketta, mutta SDP ja Antti Rinne hyväksyivät kusetuksen. Raha saa ihmeitä aikaan politiikan suosiollisella avulla, ilman valtion takuuna annettua syöttötariffi lakia ei ainuttakaan isoa tuulivoimalaa olisi ostettu Suomeen.

Ennen vaaleja ministeri lupaa kaikille suomalaisille sen, mitä he eniten tarvitsivat: töitä, töitä ja töitä! Monet suomalaiset alkoivat ajatella, että ministeri voisi ratkaista heidän ongelmansa. Kuinka sitten kävikään; – kansa äänesti tyhjänpuhujat ulos eduskunnasta, osa jäi ulos oma-aloitteisesti ja nyt pitäisi aloittaa virheiden korjaaminen.
Propagandalla on ja on aina ollut tärkeä merkitys, euron tuki tuulivoimaan piti tuottaa jopa yli kymmenen kertaisen tuoton yhteiskunnalle. Mutta niin kuin aina, niin tässäkin huijauksessa kävi, – vanha poliisin neuvo: "Jos jokin asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei silloin ole totta."  Jokaisen päättäjän pitää hyväksyä tosiasiat, nyt lobbareiden tarkoitus onnistui ja poliitikot joutuvat korjaamaan virheensä.

Ministereiden on noudatettava puolueettomuutta kaikissa virkatehtävissään, perustuslain mukaan ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Syöttötariffin säätäjän "oma etu" toimet jäi historiaan tuomittavaksi, jos eduskunta ei ministerivastuulain perusteella asiaa selvitä. – Ministeriin sovelletaan hallintolain mukaisesti virkamiehiä koskevia esteellisyysperusteita.

"Tuulivoimalat ovat uusiutuvan energian ratkaisu sähköntuotannossa" on suomalaisen poliittisen korruption avulla luotu oma etu ilmiö.

http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253862-ilmastonmuutos-tekee-tu…
Laki sisämelutasosta on taannehtiva, terveyden suojelun takia. Jos sisämelutaso ylittyy tuulivoimalat on pysäytettävä, tämä aiheuttaa nyt pelkoa jota yritetään kaikin keinoin estää ja peitellä.

Suomessa EU:n ympäristömeludirektiivi on kansalliseen täytäntöön panemiseksi ympäristönsuojelulakiin lisätty. Noudatetaanko sitä tuulivoimalan melun osalta on taas "eri asia", tuulivoima on ollut poliittinen varallisuuden lähde, kansalle ei kusetusta selvitetä suosiolla, ehkä nyt on jo pakko asia selvittää.

Vaaleissa menestyi ympäristötietoinen puolue ja kannanotto, että tuulivoiman kaikenlainen tukeminen lopetetaan uusien rakennettavien tuulivoimaloiden osalta. Tuulivoiman ykkösmaissa Tanskassa ja Saksassa sähkön hinta on kalleinta, niiden päästöt tuotettua kilowattituntia kohden ovat korkeimmat ja niiden riippuvuus fossiilisista polttoaineista on paljon suurempi kuin Suomessa.

Poliitikot unohtivat tuulivoima huumassaan että energia on yhtä turvallisuuden kanssa. Suomen energiavarmuusvalinnat voisivat parantaa kansallista turvallisuutta jota tuulivoimaan hukatut voimavarat ja siitä aiheutuneet haitat murentavat.

"Ympäristönsuojelulainsäädännössä meluntorjunta on entistä kiinteämpi osa yhdennettyä ympäristön pilaantumisen torjuntaa."
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Meluntorjuntala…

"Tätä asetusta ei sovelleta tuulivoimalaan, jolla on ympäristönsuojelulain tai mainitulla lailla kumotun ympäristönsuojelulain (86/2000), jäljempänä kumottu ympäristönsuojelulaki, mukainen lainvoimainen ympäristölupa tai maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lainvoimainen rakennuslupa tämän asetuksen voimaan tullessa."  – Eli käytännössä ei terveyshaittaa saisi poistaa ja lainmukainen terveydensuojelulain taannehtiva merkitys jätettäisiin huomioimatta.
https://www.ym.fi/download/noname/%7B6AEB1DAF-F554-4F7F-8449-4CDE1F4F64C…

"Tuulivoimalan tuottama melu on pienitaajuista (matalataajuista) ja voimalan
lapojen pyörimisestä johtuen jaksottaista. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen leviämiseen ja vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta."
https://www.ym.fi/download/noname/%7B34B095B7-CED2-4ACC-9321-D1FC36F2933…

Suomen rahoilla ei maailman ilmastoa säädellä mihinkään suuntaan. Hukkaan meni nekin miljoonien eurojen sijoitukset, talvella on kylmää ja kesällä aurinko lämmittää, "vuodet ei ole veljeksiä".

– Entäs sitten hiilidioksidi, kun sitä pitää vähentää, miten meidän sitten kävisi?
"Kasvien hengitys vastaa ihmisen ravinnon käyttöä. Ihminenkin hengittää happea, jonka avulla solut vapauttavat ruuan sisältämän energian."
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-…

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu