Valvonta pettää, "tuulivoima on eri asia"..

Viranomaiset eivät noudata sääntöjä eikä korkeimman hallinto-oikeuden määräyksiä, – KHO on Luvian Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevan valituksen osalta lausunut päätöksessään 15.9.2016 taltio 3849:
"kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle, kaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä meluselvityksiin liittyvillä perusteilla. Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen."

Porin ja Eurajoen ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta vähät välitti KHO:n päätöksestä ja myönsi kaavasta poiketen edellistä isommille tuulivoimaloille rakennusluvat ilman ympäristölupaa, vaikka jokainen varmasti ymmärsi että ympäristöluvalla estetään ennakolta mahdolliset ympäristöhaitat joita suurempien tuulivoimaloiden rakentaminen aiheuttaa.
Nyt kun asia on aluevalvontaviranomaiselle osoitetulla hallintopakkovaatimuksella ilmoitettu, niin nämä "viisaammat" alemman tason päättäjät ilmoittavat että ympäristölupa voidaan vaatia suurten (4,5 MW ja pyyhkäisykorkeus 220 metriä) tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen, jos tuulivoimatoimijan mittaukset osoittavat että melurajat ylittyy..

Tämä on kaiken oikeustajun vastainen päätös; – syyllinen kieltää loppuun asti syyllisyytensä, eikä se ole väärin, näin se voi lain mukaan olla. "Syyllisyys pitää näyttää toteen". – Nyt on vaan niin että viranomaisten päätös tukee ympäristörikosta joka syntyy kun ilman ympäristölupaa annetaan tämän kokoisille tuulivoimaloille rakennusluvat jopa alle kilometrin päähän asutuksesta. Syyllisyyden toteen näyttäminen vieritetään näin talkootyönä tehtäväksi kansalaisille jotka joutuvat maksamaan kymmeniä tuhansia euroja palkkioina lakimiehille valitusten tekemisessä saadakseen oikeutta vääryyttä vastaan.

Ei edes aiemmin rakennettuja (Peittoon 4,5 MW:n Gamesat) tuulivoima töppäyksiä hyödynnetä, kun ei lähiasukkaiden kokemuksia huomioida, eikä kuunnella mitä ihmiset ovat joutuneet kestämään ns. "tuulivoimapuistojen" läheisyydessä. – Irvistellään vaan että jokaisen pitää jotain melua sietää siedätyshoitona, ym. puhutaan plasebo lääkityksestä nosebo tautiin. Samoin keskustelua ja naureskelua on herättänyt infraääni, ja sen vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen yritetään mitätöidä. Ihmiset mieluummin jättävät asunnot tyhjilleen kuin kuuntelevat ala-arvoista irvailua. 

 

Tuulivoimaloiden infraäänihaitta on tosiasia, se on ominaisuus näissä suurissa voimaloissa jota ei sahalaitaiset siivet ym. siipien kiillotusaineet korjaa. USA:n presidentti ilmoitti asiantuntijoiden tutkimuksista mm. että tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuttaa syöpää unettomuuden jatkuessa, asenne tuulivoimaloihin korjaantuu hitaasti mutta varmasti myös Suomessa. Eduskuntavaalit näytti kuka on isäntä, – valta on kansalla eikä tuulivoimatoimijalla.

Suomessa on vielä edessä vanhenevien tuulivoimaloiden tulipaloja joita tulee maailmalta saadun esimerkin mukaan varmasti muutamia vielä kaiken muun opin lisäksi. Metsäpalovaroituksista tuulivoimalat ei välitä, tulipaloja on vaikea estää ennakolta. Tässäkin Luvian tapauksessa on jätteenkäsittelyalueen sisällä 6 kpl suurta tuulivoimalaa 31 tuulivoimalan kokonaismäärästä, ja alueella työskentelee ihmisiä joka päivä, miten nämä ihmiset suojataan esim. jäänheittovaaran aikana? – Riittääkö kun sanotaan ettei papereissa kerrottu mahdollisista haittavaikutuksista. "Vahinko ei tule kello kaulassa", viranomaisilla on näissäkin asioissa selvilläolovelvollisuus, alueella motocrossia harjoittelevan nuoren harjoittelun voi jääkimpale lopettaa. Autokoulujen ajoharjoittelurata jää saman alueen sisään. Jäänheittovaara on 500 metrin säteellä ison tuulivoimalan ympärillä, esimerkki on Vestaksen ohjeista.

Kansalaisten ilmoituksia varteenotettavista haittavaikutuksista on tähän asti pidetty bisnestä haittaavana kiusantekona, se on muokannut myös viranomaisten asenteita ylimieliseksi elinympäristöstään huolissaan olevia ihmisiä kohtaan. Esim. tuulivoimalan melumallinnuksen saa vain nähtäväksi, mutta sitä ei anneta kopioida eikä sen tarkastamista anneta puolueettomalle asiantuntijalle tehtäväksi. Jokaiseen Suomeen rakennettuun "tuulivoimapuisto" kaavaan on tarkoitushakuisesti ja virheellisesti laadittu melumallinnus. Kaavaan piirretyn melurajan ylittäminen ei aiheuta toimenpiteitä, vaikka se laukaisee toimenpiderajan valvovan viranomaisen ohjeissa. Nämä tapaukset ovat jokaisen tuulivoimapuiston ongelma, viranomaiset vaan sulkevat silmät ja korvat kansalaisten valituksille. "Hallituksen määräyksestä", kun kerran valtio tukee toimintaa sanotaan.. Ja poliittisen korruption avulla luotu oma etu ilmiö jatkaa tuhojaan Suomen hiljaisessa luonnossa, – tuulivoimapuistossa ei lintujen livertely häiritse bisnestä.

Kansainvälisten tutkimuksien mukaan amplitudimodulaation (merkityksellinen sykintä) esiintyminen isoissa tuulivoimaloissa riippuu sääolosuhteista, väite ettei meidän voimaloissa ole tätä ominaisuutta on tuulivoimatoimijan roskapuhetta.
Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 5 §:n mukaan, jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista melutason ohjearvoihin. Ympäristöhallinnon ohjeen 4/2012 (s. 59) mukaisesti tämä lisäys on tehtävä myös laskennalliseen
tulokseen melumallinnuksessa. – Ei näitä sääntöjä ja pykäliä täällä valvota, "tuulivoima on eri asia", vaikka säännöt sanovat tarkkaan miten pitäisi toimia.

Tuulivoimalat voivat vaikeuttaa tietoliikenneyhteyksiä ja aiheuttavat vääristymiä tutkasignaalissa, voivat jopa estää signaalin, Satasairaala ja Porin lentokenttä ovat n. 8 km päässä.. Ympäristölupa estää ennakolta ympäristöhaitat, luvan tarpeellisuus halutaan mitätöidä. – Tilanne on todella huono, ilmapiiri on tulehtunut kun viranomaiset levittelevät käsiään todellisille ongelmille. Tämä on kertakaikkiaan väärin, – Pekkarinen lähti mutta kirotut tuulivoimalat jäivät. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000910856.html

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu