Viheliäinen syöttötariffi laki antaa diktatorisen vallan tuulivoimalle

Raha

Eurajoki ei aio vaatia tuulivoimaloiden rakentajilta ympäristölupaa, vaikka ympäristönsuojelulaki sen ehdottomasti vaatii. Ympäristöluvan tarkoitus on estää ennakolta terveyshaittaa aiheuttava toiminta. Eurajoki taas esittää ympäristölautakunnalle että ympäristölupa voidaan vaatia vasta terveyshaittaa aiheuttavan toiminnan rakentamisen jälkeen. Näin täällä nyt lakia on tarkoitus lukea, kertokaa nyt viisaammat mitä me tuulivoima-alueen ympärillä asuvat ihmiset voidaan tehdä, pitää kuitenkin unohtaa nämä kaavan laatijan tokaisut, ”muut pois sitt”, ja muka tuulivoimaloiden tekniikka olisi kehittynyt ”ei niistä mitään ääntä kuulu”. Selitykset ovat olleet jo kymmenen vuotta samalla tasolla, ja haitat ovat kasvaneet tuulivoimaloiden kasvun myötä. Luviankin tapauksessa voimalat ovat jo lähes puolet suurempia mitä on joskus kymmenen vuotta sitten kaavailtu. Tuulivoimalat eivät ole yhteensopivia ihmisten ja luonnon kanssa, siitä ei päästä yli eikä ympäri, se on fakta.

  http://ptk.eurajoki.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20191633-7  

Toteamus että ”tuulivoimaloista ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta lähialueen asutukselle” on väärin. Ennalta tehdyt melumallinnukset ovat tarkoitushakuisesti väärin tehtyjä. Selvityksessä ei ole perusteltu, miksi impulssimaisen melun lisäystä + 5 dB ei ole tehty.

Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon tuulivoimaloiden aikaisemmissa vaiheissa annetussa Vesa Viljasen asiantuntijalausunnossa on selvitetty: ”Kansainvälisten tutkimuksien mukaan amplitudimodulaation (merkityksellinen sykintä) esiintyminen isoissa tuulivoimaloissa riippuu sääolosuhteista. YM:n ohjeen 4/2012 mukaan amplitudimodulaatiosta johtuva lisäys on + 5 dB. Amplitudimodulaatio ei liity tuulivoimalatyyppiin, vaan se muodostuu sääolosuhteista riippuvana.” Tämän mukaisesti valmistajan antamat tiedot eivät voi oikeuttaa impulssimaisuuden eli merkityksellisen sykinnän korjauksen + 5 dB tekemättä jättämistä.

 

Tuulivoimaloiden haittavaikutuksia on paljon, merkittävin ja vaarallisin on tuulivoimaloiden ominaisuus tuottaa infraääntä josta on riittävästi jo näyttöä ja kokemusta Suomessakin.

”Saksassa tuuliturbiinien toiminnasta aiheutuvan terveydentilan epidemiologisen laajuuden varovainen arviointi toi esille hälyttävän suuren määrän kärsineitä henkilöitä, mikä edellyttää välittömiä poliittisia toimia. Osana tuulivoiman laajenemista Saksassa on maaseutualueilla merkittäviä sosiaalisia konflikteja ja konflikteja, joissa tuulivoimaloiden lähi-asukkailla on merkittäviä haittoja ja syrjintää.”

”Tohtori Stephan Kaulan tutkimuksessa tarkasteltiin tapoja, joilla lääkkeiden sivuvaikutuksia testataan. Jos infraääni olisi lääke, se olisi poistettava markkinoilta, koska todennäköisyys sille, että potilaiden krooniset unihäiriöt johtuvat läheisyydestä tuulivoimaloihin, on 99,7% – 99,8%. Koska 100 prosentin todennäköisyyttä ei ole, liittovaltion ympäristövirasto on tullut siihen tulokseen, ettei ole mitään viitteitä siitä, että tuulivoimaloiden toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia terveyteen.”

https://www.dsgs.info/INFO/DSGS-e-V-Studie/index.php/  

 

Nämä Oosinselälle aiotut suuret tuulivoimalat ja v. 2011 tehty yva tarkastelu eivät ole enää ajantasalla. Terveyshaitan aiheuttamiseen ei voida lain mukaan tehdä mitään sopimuksia, tämä on unohdettu.

Pori päätti myös väärin että ympäristölupa voidaan vaatia tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. Siitä päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, päätöstä ei ole vielä saatu. 

Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty ennakolta, jotta olisi voinut todeta, ettei niistä ennalta arvioiden aiheudu ympäristönsuojelulaissa kiellettyä vaikutusta (melumallinnuksetkin on väärin tehty).
Tuulivoimaloiden haittavaikutuksia on paljon, merkittävin ja terveydelle vaarallisin on tuulivoimaloiden ominaisuus tuottaa infraääntä josta on riittävästi jo näyttöä ja kokemusta Suomessakin.

Oosinselän maakuntakaavassa oli 18 kpl 100 m torni korkeudella 3 MW:n tuulivoimaloita, nyt puhutaan 31 kpl 5 MW:n tehon ja 220 metriin ulottuvista voimaloista. Silti v. 2011 tehty yva olisi voimassa.
http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/l…

Tuulivoiman hyväksyttävyyden edistämiseen on tuhlattu miljoonia euroja hallitusten suostumuksella, minkä takia?? -Syöttötariffi/valtion takuuhinta ylimääräisestä tuulisähköstä? – Tuulivoima ei ole perusvoimaa. 

Missä viipyy laskelmat mitä yhteiskunta tuulivoima rakentamisessa hyötyy/menettää, ja mihin yksityisille tuulifirmoille annetut valtion tukirahat lopulta menee.  Tuulivoimaloiden valmistajat ovat ulkomaisia firmoja.

Ohjaako kansainvälinen tuulimafia Suomen maaperälle tuulivoimalat joita ei muualla maailmassa hyväksytä, on puhuttu jo 300 metrin korkeuteen ulottuvista voimaloista, kuka ottaa vastuun haittavaikutuksista. Pekkarinenkin jo väistyi EU-parlamenttiin 751 jäsenen joukkoon ja tuskin kantaa syöttötariffi lain läpiviemisen virheestä vastuutaan.

 

EDIT: CO2 kuva lisätty, (tuulivoimaa rakennetaan ilmastonmuutos tekosyyllä).

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu