Pakkomielle tuulivoimaan saa kansan pahoinvoimaan

KHO: ”Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.”

Kunnan poliittinen ympäristölautakunta antaa ympäristöluvan tuulivoimaloille tiedostamatta yhtään mitään haitoista joita pilviä hipovat tuulivoimalat saavat aikaan, ja valtion ympäristöviranomaiset huokaavat helpotuksesta kun ei tarvitse liata käsiään eikä mainettaan, haitallisen tuulivoima bisneksen sallimiseksi. – poliitikot ei vastuuta kanna, vastuu siirtyy aina äänestäjille jotka nämä koijarit päättäjiksi ovat valinneet valtuustoihin.

Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain mukaisen lupa-asian, – sitä ei kuitenkaan tuulivoimaloille haeta kun ilman AVI:n lupaakin ne saa rakentaa, näin ei ole pelkoa toiminnan lopettamisesta valehtelujen ja määräysten vastaisen toiminnan takia.

– ”Valtion valvontaviranomaisen on ilmoitettava valvonnassa havaitsemistaan puutteista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tämän toimivaltaan kuuluvia mahdollisia toimenpiteitä varten. Vastaavasti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava valvonnassa havaitsemistaan puutteista valtion valvontaviranomaiselle.” – Kunnat eivät ole ilmoituksia tehneet valituksista huolimatta.

”Lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos:
1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin;
2) lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus;
3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.”

Kansaa johdetaan harhaan mielikuvilla, tuulisähkö ei ole puhdasta, ei haitatonta eikä ilmaista energiaa, jatkuvasti pitää olla sama määrä säätövoimaa käytössä ja se aiheuttaa jokiin pulssaavan virtaaman.

Tuulivoimaloiden haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat hyvin moninaisia, on taloudellinen, ympäristöllinen, sähköntuotannollinen ja terveydellinen haitta. Jokaisesta haitta-osiosta on tieteellisten tutkimusten julkaisuja ja raskaita kokemuksia tiedossa päättäjillä, mutta rahalla koijarit saa mielensä mukaiset päätökset ja lupapaperit tuulivoimaloiden rakentamiseen toistaiseksi Suomessa. Muualla luvat ei enää irtoa rahallakaan, haitat ovat niin merkittäviä.

Tuulivoimaloiden aiheuttamien oheisvahinkojen määrä ei saa olla missään tapauksessa hyväksyttävää kansanterveydelle, jonka on hyvän hallintotavan mukaan noudatettava täysimääräisesti ennalta varautumisen periaatetta.

Huom. v. 2005, oli meilläkin jo kokemusta: – ”No niin, Barösundin kaksi Saba Windin myllyä on nyt purettu ja palautettu toimittajalleen saksalaiselle Enerconille. Myllyille koittaa kuitenkin uusi elämä Tsekeissä, jonne ovat nyt matkalla.
Tästä seikkailusta on ainakin opittavissa se, että tuulivoimaloiden sijoitus vaatii hyvin tarkkaa harkintaa ja ympäristön tutkimista kuten myös lainsäädännön kehittämistä. Tässä kyseisessä tapauksessa voimalathan olivat alunperin Saba Windin puolesta suunniteltu sijoitettaviksi nykyistä huomattavasti kauemmaksi asutuksesta mutta he kuuntelivat sitten liikaa Enerconia, jonka suosituksesta ne tulivat nykyisille paikoilleen.”

”Enercon myönsi toki jälkeenpäin, että sijoituspaikka oli väärä ja suomalaisten mäkisten maastonmuotojen vaikutus äänen kantavuuteen ja vahvistumiseen tulivat heille yllätyksenä.”  https://www.tiede.fi/keskustelu/3280/ketju/tuulivoimaa_puretaan

Nyt tiedetään mitä tästä opittiin, – tuulivoiman hyväksyttävyyttä edistettiin miljoonien edestä, sujuvoitettiin lupamenettelyjä, valitusten hinnat tuplattiin, KHO:n valitukseen pitää anoa ensin lupa. Sitten Pekkarinen ja syöttötariffilaki maaliskuussa 2011 päästi helvetin irti ja teki Suomesta EU:ssa ns. ”energiayritysten” El Doradon ja tuulivoimalan rakennusluvasta tuli lupa painaa seteleitä. Tieto nopeasta rikastumisesta minkä ansiosta voi toteuttaa kaikki salaiset unelmat levisi nopeasti maailmalla. – Jälki on rumaa..

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 698 tuulivoimalaa, v. 2018 ei rakennettu yhtään uutta tuulivoimalaa, viime vuonna sai preemio nimistä tukea uudet voimalat, n.70 kpl.
https://www.vtt.fi/palvelut/v%C3%A4h%C3%A4hiilinen-energia/tuulivoima/suomen-tuulivoimatilastot/  nykyään tilastoja julkaisee: https://www.tuulivoimayhdistys.fi/hankelista

Oulun yliopisto: ”Tuulivoima saa joet sykkimään”

”Nopea virtaaman muutos joessa on luonnoton ilmiö. Niiden lisääntyminen vaikuttaa jokien ekologiaan, sillä vesieliöstö ei ole sopeutunut näihin nopeisiin virtauksen muutoksiin. Haasteita syntyy myös joen käytettävyyteen, sanoo tutkimuksen päätekijä tohtorikoulutettava Faisal Ashraf (Oulun yliopisto)”
http://tvky.blogspot.com/2018/12/tuulivoima-saa-joet-sykkmiaan.html

http://tvky.blogspot.com/p/valokuvia-ja-videoita-suomalaisista.html

”Päästöjen vähentämiseksi tehtävä sähköistyminen lisää sähköntuotannon tarvetta, EK:n raportissa muistutetaan. Energiateknologioiden arvioidaan muuttuneen puhtaiksi vuoteen 2050 mennessä. Simoon rakentuu paraikaa uusi tuulivoimapuisto.” – kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuus, ja uhkaavaa pelottelua lisäksi:

”Koko Euroopassa vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen vaikutukset koettelevat infrastruktuuria. Merenpintojen nousu ja rankkasateet aiheuttavat suurella varmuudella myrskytulvia, selvityksessä arvioidaan.”
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.904556?fbclid=IwAR2yuy2s–UuWjUdUSf7n7Ta9txllrERFcMc8j_m5OkMbJKxKaYMGoj_cgM

– EK:n selvityksen teki konsulttiyhtiö Deloitte:
”Meille on tärkeää ymmärtää jokaisen asiakkaamme liiketoimintaa ja ratkoa siihen liittyviä monimutkaisia haasteita. Tavoitteenamme on päivittäin vaikuttaa kestävästi ja positiivisesti asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme.” – hah, haa tuulesta..
https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/careers/solutions/Deloitte-lyhyesti.html

Saksassa tuulivoimaloiden rakentaminen on käytännössä loppunut, Fortumin Uniper käynnistää uuden hiilivoimalan, ”Datteln 4:n käynnistämistä perustellaan sillä, että huippumodernin ja tehokkaan voimalan tuottaman sähkön ansiosta voidaan sulkea useita pieniä ja ilmaston kannalta haitallisempia (tuuli) voimaloita.”
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/fortumin-uniperin-uusi-datteln-4-hiilivoimala-kaynnistyy-seissyt-kayttovalmiina/6e72d8f9-c674-4685-a86c-365819779b68

Tuulivoima on saanut Saksassa kansan pahoinvoimaan.
”Vaikka sähkön tukkumyyntihinnat Saksassa ovat nousseet noin 13 prosenttia vuonna 2019, sähkön verot ja maksut ovat saavuttaneet kaikkien aikojen korkeimman tason ja maksavat saksalaisille perheille ja kuluttajille hämmästyttävän 44 miljardia euroa vuonna 2020.

Sähkön hintojen nousu tarkoittaa, että Saksan uusiutuvien energialähteiden lisäyksen melko pienellä alennuksella ei ole vaikutusta hintojen jatkuvaan nousuun.

Sähkön tukkuhinnat ovat vain 25% kuluttajien sähkön hinnasta, kun taas yli puolet heidän laskuistaan johtuu veroista, maksuista ja lisämaksuista, jotka nousevat jälleen ensi vuonna.

Yli 340 000 saksalaisessa kotitaloudessa sähkö oli katkaistu viime vuonna, koska he eivät pystyneet maksamaan sähkölaskujaan.” – Hämärää touhua!

hannuaro1

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu