Tuulivoimaloiden melu, ympäristö- ja terveyshaitat tutkimuksissa

Terveyshaitta 100% varmuudella

Tuulisähkön tuotanto sai mitä halusi, ensin tuli valtion takuuhintaa 12 vuodeksi (maksetaan vielä n. 10 vuotta), nyt tukimuotona on preemio. Tarkkaan ottaen tukea veronmaksajilta on otettu jo 1 034 025 097,90 € + merituulivoimaloiden investointituet.  Raha on pois kansan hyvinvoinnista.  https://energiavirasto.fi/tuotantotuki
– Itsessään tuulivoima on tappiollinen sähköntuotantomuoto.

Tuulivoiman hyväksyttävyyden edistämiseksi on tehty valtavasti työtä ihan ministeritasolta alkaen, nyt tuulivoimaloista lähtevä infraääni on viimeksi todettu suomalaisessa ns.tieteellisessä tutkimuksessa ihmisille vaarattomaksi. Kokemusten mukaan tuulivoimaloiden lähellä asuvat ihmiset kärsivät tuulivoimaloiden melusta terveyshaittoja, tässä tutkimuksessa, julkaistaan muuten vasta kesäkuussa, sitä ei kuitenkaan selvitetty lehtitietojen mukaan. Esittikö suomalainen tutkimus mitä pyydettiin? – Se nähdään kun tieteellinen tutkimus vertaisarvioidaan.

Infraääni ja sen terveysvaikutukset on esim. NASA, Max Planck Instituutti (mm. 18 Nobel – palkintoa) ym. muut perusteellisesti tutkineet kymmenien vuosien aikajanalla. Infraäänen osalta on faktat jo tieteellisillä vertaisarvioiduilla tutkimuksilla selvitetty.
http://cdn.knightlab.com/libs/timeline/latest/embed/index.html?source=0Ak2bgr7C0nhPdGR3S1lEekU3T3p4ZDhUNDdRV2Y2ZkE&font=Bevan-PotanoSans&maptype=toner&lang=en&height=650

Professori Christian-Friedrich Vahl, Johannes Gutenbergin yliopiston sydän-, rinta- ja verisuonikirurgian klinikan johtaja, muistuttaa, että ”infraääni on energiaa” ja että ”kaikella energialla on fyysisiä vaikutuksia”. ”Molemmissa kokeissa infraäänisignaaleilla on havaittu selkeä sydänlihasvoiman väheneminen.”, ”Jotain, jota ei tietoisesti ymmärrä, joten voit vielä sairastua”, sanoo sydänkirurgi.

”Prof. Christian Friedrich Vahl esitti 23. toukokuuta 2019 iltana Berliinin Forum Factoryn tehtaalla, että hän oli onnistunut osoittamaan 100% varmuudella infraäänen ja sydämen välisen toiminnan heikkenemisen syy-yhteyden. Infraääni yhteyden vaikutus sydämeen ei tapahdu psyykkisen sovittelun avulla vaan fyysisesti ja suoraan. Tämä vaikutus esiintyy siis kaikkien sydän elimissä, mutta vain noin 30 prosentissa ihmisistä esiintyy taudin oireita.”

Hallintolaki 31§, Selvittämisvelvollisuus: (- koskee myös infraääntä, ottakaa selvää mistä on kysymys)

”Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.” – Ei kantti kestä asian selvittämistä, nyt viranomaisilla on käytössä italialainen lakko, ollaan työmaalla, tutkitaan ja tutkitaan mutta mitään ei saada aikaan. Onhan laki tuulivoimalle suunnatusta syöttötariffista voimassa vuoteen 2029 saakka, ja preemiolla jatketaan rahan kylvämistä tuuleen. – Muutama poliitikko menettää vielä kasvonsa, tosiasiat kun eivät pala tulessa.

Vielä kymmenisen vuotta heitämme miljoonia tuulen vietäväksi…- sen vaikutusta sähkön hinnan pudotukseen on mainostettu mediassa, vaikka tuurisähköstä ei ole kuin haittaa, tuurisähkö syrjäyttää muuta tuotantoa verkosta takuuhinta järjestelmän takia, kovalla pakkasella tuurivoimalat kuluttavat sähköä. Sallitaanko jatkuva talouteen, terveyteen ja luontoon vaikuttava haittavaikutusten lisärakentaminen? Aamun Satakunnan Kansa ilmoitti yli 50 kpl n. 300 metrin korkuisten offshore tuulivoimaloiden rakentamisesta Porin edustalle, eikö se valtion demonstraatio tuota jo kymmenen voimalan tuloksella riittävästi tappioita? – Valtion tarkoituksena demostraatiossa kerrottiin olevan tiedon ja osaamisen hankkiminen Suomen arktisen työn asiantuntijoille. Demonstraation toteutti Porissa jalustojen osalta ranskalainen Technip Oy, tuulivoimalat toimitti saksalainen Siemens Oy, ja pystyttämisen merelle teki belgialainen työporukka kalustollaan. (suomalaiset saivat rannalta käsin tarkastella ulkomaalaisten kallista työtä) – Demostraatiosta ei ole tiedotettu tuloksia, onnistuiko tavoitteet? Voimalat ovat 600 m päässä rannasta, matalikolla.

Sähköntuotanto tukipoliittisella järjestelmällä on susi, pelkkää valehtelua ja korruptiota edistävä, tarkoituksena tyhjentää valtion kassaa sijoittajien salaisille tileille ja pois kotimaan taloudesta. Ei tämä mitään tervettä markkinataloutta ole.

Nyt suunnitelmissa olisi herättää henkiin natsien v. 1933 suunnitelma korkeammista tuulivoimaloista. – ”Näyttää siltä, että olemme unohtaneet paljon, koska sivilisaationa toistamme massiivisia uusiutuvan energian hulluja natsijärjestelmiä.” – Suomea pidetään EU liittovaltion takapihana, täällä olisi tilaa ottaa vastaan saksalaiset innovaatiot 300 m korkeista tuulivoimaloista, ei harvaan asutussa maassa syntyisi samanlaisia ”jo riittää ympäristön tuhoaminen” vaatimuksia kuin Saksassa.

Asiasta enemmän: https://www.americanthinker.com/articles/2017/07/the_nazi_origins_of_renewable_energy_and_global_warming.html#ixzz5bHhnTnPY

Natsien suunnitelmat haihtuivat muutamassa vuodessa kun havahduttiin valtavaan teräksen ym. materiaalin kulutukseen satunnaisen energian saamiseksi tuulesta.
Mutta sitten alkoi natsien toimesta tämä ilmastonmuutos pelottelu kun vuonna 1941 Hermann Flohn julkaisi ensimmäisen saksankielisen artikkelin ilmaston lämpenemisestä, jonka otsikko on suomeksi ”Ihmisen toiminta ilmasto-tekijänä”.

Nykyään Ylen ym. median lähes jokaisen päivän epistolana on ilmastonmuutos. Tällä hurmoksellisella herätysliikkeellä koetetaan myydä melkein mitä tahansa roskaa ihmisille jotka uskovat voivansa omilla toimillaan vaikuttaa ilmakehään, tuulivoimaloitakin, ja suomalaisten pitäisi näyttää esimerkkiä rahoittamalla näitä kuvitteellisia maailmaa pelastavia hankkeita. Valtion takuuhinta/syöttötariffi tuulisähkön tuotannolle on esimerkki kusetuksesta joka hyväksyttiin eduskunnassa, ja nyt se vaikuttaa kuin häkä vaarallisilla vaikutuksillaan. On muka tutkimukset kesken, vaikka totuus on tiedossa. KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi on todennut: – ”Terveyshaitta ei ole sopimusasia”

Ilmasto on iän kaiken muuttunut ja muuttuu jatkossakin ihan luonnollisesti. ”Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaan vaikeaan.” (koronavirus) (Virsi 462; Soi kunniaksi Luojan)

Tuulivoimatoimijat luottavat poliitikkojen tukeen kuin pässit sarviinsa ettei mitään muutosta tulisi. Asiasta kirjoitti Kalevi Nikula hyvän raportin EU:n kysellessä kentältä mielipiteitä, ja huom. missään kohdassa ei puhuta infraäänestä, siitä on vertaisarvioidut tutkimukset jo tehty, asia on päivänselvä.

”TUULIVOIMALOIDEN MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITTÄMINEN IEC 61400-11 STANDARDIN MUKAISESTI EI PÄDE POHJOISMAISSA, JA AIHEUTTAA TERVEYSHAITTAA ASUKKAILLE

Arvoisa Euroopan Yhteisön viranomainen,

Haluan kiinnittää vakavaa huomiotanne siihen, että Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa teollisen luokan suuriin tuulivoimaloihin ei päde kansainvälinen melumallinnus-standardi IEC 61400-11, jonka mukaan tuulivoimaloiden sijoittelu suunnitellaan niin, että niiden melu ei häiritsisi lähiasukkaita.

Esimerkiksi Suomessa tiedossani on rekisteröidyn kansalaisjärjestön puheenjohtajana jatkuvasti satoja valituksia tuulivoimaloiden melusta, ja todistettavasti myös kiinteistöjä joista asukkaat ovat joutuneet muuttamaan pois tuulivoimaloiden öisen melun takia, eräissä tapauksissa jopa saatuaan hengenvaarallisia, jopa sairaalahoitoon johtaneita oireita jatkuvasta melusta. Paljon on kiinteistöjä joista asukkaat haluaisivat muuttaa pois öisen melun takia, mutta eivät voi muuttaa, koska kukaan ei halua ostaa heidän kiinteistöään, tietäen että siihen kohdistuu meluhäiriö.

Kyse on siis kansalaisten oikeudesta terveelliseen elämään, jota nykyinen tuulivoimarakentaminen estää ja haittaa, jopa mahdolliseen terveyden menettämiseen saakka.

Kyse on lisäksi siten myös kansalaisten eriarvoisuudesta, jota nykyinen tuulivoimarakentaminen aiheuttaa.

MIKSI TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUKSISSA KÄYTETTÄVÄ KANSAINVÄLINEN IEC 61400-11 STANDARDI EI PÄDE SUOMESSA EIKÄ MUISSAKAAN MAISSA POHJOISISSA OLOSUHTEISSA?

Tuulivoimarakentamista koskevan sääntelyn mukaan Suomessa “…Mallinnuksessa on ehdottomasti käytettävä lähtötietoina standardin IEC 61400-11 [7] mukaisten mittausten perusteella määritettyjä ja valmistajan ilmoittamia tuuliturbiinien tunnus- tai takuuarvoja (valmistajan ilmoittama ”declared value” tai ”warranted level”).

Ongelmat kyseisen IEC 61 400-standardin soveltamisesta pohjoismaisissa olosuhteissa ovat seuraavat:

(1) IEC 61400-11-standardi määritetään kullekin uudelle tuulivoimalatyypille ohjeen mukaan standardiolosuhteissa, joissa lämpötila, ilman kosteus ja tuulen nopeus ovat vakioita.

(2) Standardi määritetään vain yhdelle (1) tuulivoimalalle, eli vain yhdelle melulähteelle.

(3) Standardi sisältää oletuksen, että tuulen (ilmavirran) virtaus on laminaarinen, ts. siinä ei ole pyörteitä.

Kyseisen standardin soveltaminen sellaisen tuulivoima-alueen rakentamiseen, joita tavallisesti Pohjoismaissa rakennetaan, johtaa meluongelmiin. Tämä johtuu seuraavista seikoista:

(1) Vain hyvin harvoin rakennetaan yhtä tuulivoimalaa, koska se ei ole kustannustehokasta. Suuria, napakorkeudeltaan jopa 160 metriä ja pyyhkäisykorkeudeltaan jopa 300 metriä olevia voimaloita voi nyt olla kullakin alueella jopa 60-90 kappaletta.

(2) Koska tuulivoimaloita on lukuisia samalla tuulivoima-alueella (yleensä n. 500-800 metrin päässä toisistaan, niiden roottorien pitkät lavat (jopa 100 metriä pituudeltaan, 3 kappaletta kussakin voimalassa) aiheuttaa ilman virtauksessa turbulenssia. Tällöin niiden melupäästö ei ole laminaarinen, kuten IEC 61400-11-standardin mukaisessa mallinnuksessa on olettamuksena. Tällaisessa, hyvin tavallisessa tilanteessa, jossa myös tuulen nopeus ja suunta välillä vaihtelee, voimalat välillä aiheuttavat melun voimistumista ja välillä hiljenemistä. Tällainen melun jatkuva vaihtelu ilta- ja yöaikaan, muun maanpinnan lähellä olevan melun (esim. liikenteen) hiljentyessä, on kuuloaistille erittäin häiritsevää, ja voi jatkuessaan aiheuttaa unettomuutta, stressiä ja sairastumista. Kuuloaisti on fysiologiselta perustaltaan hälytysaisti, jonka tehtävänä on varoittaa ympäristön hälyttävistä signaaleista.

(3) Pohjoismaisissa olosuhteissa tuulivoimaloiden pyörimiskorkeudella on hyvin tavallista pintainversio-ilmiön esiintyminen iltaisin ja öisin. (Kansanomainen nimitys Suomessa on ns. peninkulma ilmiö). Tämä johtuu siitä, että auringon laskiessa maanpinta jäähtyy, ja auringon lämmittämä tiheämpi (= kosteutta eli vesihöyryä) sisältävä ilmakerros nousee ylöspäin. Korkealla pyörivien tuulivoimaloiden aiheuttama melu hakeutuu siihen suuntaan missä vastus melun etenemiselle on vähäisin, eli kohti maanpintaa. Häiritsevä, jatkuva melu etenee siten maanpinnan eli rakennetun ympäristön tasolla kauemmas kuin IEC 61400-11-standardin mukaisesti tehty, vakio-olosuhteisiin perustuva mallinnus osoittaa. Viite esim.: Larsson, C., Öhlund, O. (2014) Amplitude modulation of sound from wind turbines under various meteorological conditions. Journal of Acoustical Society of America, 135(1): 67-73 http://dx.doi.org/10.1121/1.4836135.

(4) Tuulivoimaloiden rakentamiseen Suomessa ei tavallisesti tarvita ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), jos voimaloita on alle 10 kappaletta ja enimmäisteho on yhteensä 45 megawattia (MW). Tämä houkuttelee tuulivoimayhtiöitä rakentamaan voimaloita siten, että kyseinen lukumäärä ja kokonaisteho juuri ja juuri alittuu, jolloin tarkempaa ympäristövaikutusten arviointia ei tarvitse tehdä, vaikka kyseessä on kooltaan massiivinen, kauas ympäristöön näkyvä ja kuuluva rakennushanke.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Kansalaisten terveyden ja tasa-arvon turvaamiseksi tuulivoimarakentamisen säännöksiä on kiireesti muutettava niin, että tuulivoimaloiden melumallinnuksissa otetaan huomioon Suomessa vallitsevat sääolosuhteet, ja IEC 61400-11-standardin lisäksi huomioidaan paikallisen ilmaston erityispiirteet tuulivoimaloiden rakentamisessa. Tämä merkitsee sitä, että tuulivoimalat on sijoitettava paljon kauemmaksi kuin standardin mukainen mallinnus edellyttää. Yhtään voimalaa ei myöskään tule rakentaa, ennen kuin tuulivoimaloiden terveystutkimuksesta on saatu tarkempaa tietoa niiden haittavaikutuksista.”

Kunnioittaen/Yours sincerely

Kalevi Nikula
Puheenjohtaja, FM
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry.
Rekisterinumero: 208543
Perustettu 30.8.2012

+9
hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu