Vahingonkorvausvastuu julkisesta valehtelusta?

Tuulivoimaa tuetaan valtion kassasta valheellisilla perusteilla, tuulisähkön tuotanto suurilla tuulivoimaloilla ei ole päästötöntä eikä puhdasta energiaa.
Aluksi puhuttiin että tuulivoimaa olisi pakko rakentaa hiilidioksidipäästöjä vähentämään ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Tämä oli suoraa valehtelua, oikaisuna esitettiin monia tieteellisiin julkaisuihin perustuvia selvityksiä joita ei noteerattu mitenkään. Ja sitten, laki syöttötariffista tuulivoimalla tuotettuun sähköön aukaisi rahahanat tuulivoima huijareille. S-ryhmä suurimpana tukirohmuna oli ensimmäisenä ja parhailla apajilla, oliko alueet rakentamiseen valmiiksi jo jyvitetty alan toimijoille, sen tietävät Tuuliatlas ohjelmaa pyörittävät viranomaiset ( http://www.tuuliatlas.fi/teho/teho_1.html ). Jokatapauksessa valtion viranomaiset päättivät tuulivoimaloiden rakennuspaikaksi länsirannikon eikä Helsingin ympäristöä jossa tuulisähkön kuluttajat ja suurin kannatus oli ja on vieläkin, vaikka rakentaminen pääkaupungin lähelle on kielletty. Syynä on terveysvaikutukset, maisemat, rakennusten arvon romahdukset, tutka ongelmat, metsäalueiden pirstaloituminen ja kallioiden louhinta, samat ongelmat on täällä länsirannikollakin mutta se ei haitannut, rahat pois veronmaksajilta on pääasia.

Kuka tästä onnettomasta ns. ”puhtaan energian tuotannosta” kantaa loppupeleissä vastuun, – ei ainakaan päätökseen vaikuttaneet poliitikot. Osa päättäjistä on jo siirtynyt syrjään eikä ole kantamassa vastuuta miltään osalta tekemästään töppäyksestä tuulivoimaloiden rakentamiseksi Suomeen.

Ilmastonmuutos harhautus ei enää toimi vaikka vahvistaakseen agendaansa ilmasto aktivistit ovat pyörittäneet väärien lausuntojen verkkoa ja väittäneet, ettei historiallisella tiedolla ole riittävästi todisteita osoittaakseen aktivistien väitteitä vääräksi.
Kuitenkin kaiken aikaa tulee enemmän tietoa esiin maapallon historiasta joka osoittaa ilmastoaktivistien ”hälytyslauseet” harhaisiksi ja merkityksettömiksi.

Hiilidioksidipitoisuuden nousua ei ole syytä pelätä.
Nykyinen ilmastonmuutos, sellaisena kuin se ilmenee ilmastolle herkillä napa-alueilla, ei ole ollut luonnollisen vaihtelun rajojen ulkopuolella viimeisen 15 000 vuoden aikana.
Historialliset tutkimukset poistavat ilmastopaniikin, joka on liian pitkään johtanut nykyaikaista ilmastokeskustelua ja aiheuttaa miljardien eurojen vahingon veronmaksajille Suomessakin.

Tuulivoima tuhlaa raaka-aineita”  ( https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannuaro1/ilmastonmuutos-ja-tuulivoimalat-poliittinen-toppays/ )

”Koska tuulella on vain vähän energiamassaa, energian tuotantoon tarvitaan isoja voimaloita.
Siihen taas tarvitaan hyvin suuria resursseja, kuten hiljan julkistettu tutkimus kertoo, jossa vertailtiin Enercon E126-tyypin tuulivoimaloita 1300 MW:n hiilivoimalaan [TRIT].
Yksin tuon 200 metriä korkean jättiläisen torni ja masto sisältävät 6300 tonnia teräsbetonia, konehuone painaa 340 tonnia ja napa ja roottorisiivet 320 tonnia.
Vuodessa sillä tuotetaan 15.000 megawattituntia sähköä.
Yksi 1300 megawattitunnin hiilivoimala tuottaa korkeamman n. 90% käyttöasteensa kautta samassa ajassa sähköä 10.250.000 megawattituntia.
Siis 680 kertaa enemmän.
Jotta saataisiin sama määrä sähköä tuulivoimaloilla kuin keskikokoisella hiilivoimalalla, tarvitaan tuulivoimaloita 680 kappaletta.
Kun muistetaan, että hiilivoimalalla on kaksi kertaa pitempi käyttöikä kuin tuulivoimalalla, niin resurssilaskelma näyttäisi tältä:
Materiaalit tonnia:
– teräsbetonia 8.570.000
– terästä 492.000
– konehuone materiaaleja 164.000
– generaattori, (terästä, kuparia) 300.000
– Roottori (GRP-muoveja, terästä, alumiinia) 438.000
yhteensä = 9.964.000 tonnia

Siis kaikkiaan 10 miljoonaa tonnia terästä, metalleja, sementtiä ja muovia. Se on 20 kertaa enemmän kuin mitä hiilivoimalan valmistamiseen tarvitaan.”
Lähteet:
[MUSP] Position zu Neodym und Windkraftanlagen, Stand Juni 2011, Murphy&Spitz Research, murphyandspitz.de
[MIAT] http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralienportrait/Seltene%20Erden/Seltene%20Erden%20-%20Fluch%20oder%20Segen
[OEKO] Seltene Erden – Daten & Fakten Hintergrundpapier, Stand: Januar 2011 Öko-Institut e.V., Büro Berlin
[STCH] http://www.stimmen-aus-china.de/2011/04/26/selten-unnachhaltig-seltene-erden-und-umweltverschmutzung-in-china/
[TRIT] http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/nachhaltigkeit-was-ist-das/
[ROTS] http://de.wikipedia.org/wiki/Rotschlamm
[WIRA] http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Red_mud?uselang=de

Median mahti perustuu vaikutusvaltaan
”Tietokirjailija Risto Uimosen uusin kirja käsittelee Median mahtia. Uimosen mukaan tiedotusvälineiden valta perustuu vaikutusvaltaan. Siihen, että julkisuuteen tuodaan asioita esiin tietyssä valossa tai sävyssä.” ( https://yle.fi/uutiset/3-5898153 )

Media käytti vaikutusvaltaa väärin tuulivoima jutuissa, tuulivoima ei ole puhdasta, ei päästötöntä, ei ilmaista. Tuulivoiman rakentaminen muualla esim. Saksassa on pysähtynyt juuri edellä esitettyjen faktojen perusteella. Vääryys vaatii asennemuutosta vaikutusvallan käyttäjiltä, media on siinä suurin mielipiteen muokkaaja. Suomessa uskotaan mitä lehdessä lukee, nyt kansalaisia on johdettu harhaan vahingollista tuulivoimaa ylistämällä ja ilmastonmuutos paniikkia levittämällä. Suomea on pidetty oikeusvaltiona jossa ei olisi korruptiota, laki kertoo kuka on vastuunkantaja, eri asia on tuomitaanko vääryys.

Vastuu julkaistun viestin sisällöstä  ( https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030460 )
14 §
Vahingonkorvausvastuu
”Yleisön saataville toimitetun viestin sisällöstä aiheutuneen vahingon korvaamisesta on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään.”

Vahingon aiheuttajan korvausvastuu ( https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412 )
1 §
”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.
Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.”

Tuulivoimalat eivät ole pitkäikäisiä, hyvin pian on tilanne jossa haetaan ns. ”tuulivoimapuistojen” ennallistamisen tekijöitä, on kuulemma maanomistajan vastuulla voimaloiden purkamiset vuokrasopimusten mukaan..viimekädessä. Pääasia, eli tukirahat valtion takuulla on varmaan ennen purkamisia jo hukkateillä verottajalta piilossa.

”Tehty on tehty, eikä saata sitä enään takaisin ruikutus ja marina. Niin, niin, mikä on mennyt, se on suden suussa; mutta olkoon tästälähin toinen laki.” – ja – ”Ihmissuvun tyhmyys on suuri ja ympäri mailmaa mainittu asia” – Kansalliskirjailija Aleksis Kivi

hannuaro1

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu