Isäntämaatukisopimus: intohimoa ja vainoharhoja

Suomi liittyy loppuviikosta  Naton huippukokouksessa Walesissa isäntämaatukisopimuksen piiriin (Allied Joint Doctrine For Host Nation Support, Edition B Version 1, May 2013). Tästäkös on Suomessa eräiden mielikuvitus lähtenyt niin villiin laukkaan, että pillastumisesta voidaan jo puhua.

Mitä sitten mahtaa sisältää tämä salaperäinen asiakirja, jota mainostetaan innokkaasti jokseenkin Antikristuksen evankeliumina ja Suomen itsenäisyyden giljotiinina?

Niin tylsältä ja arkiselta kuin se kuulostaakin, kyse ei ole sittenkään valtiosopimuksesta Suomen tasavallan ja itse Belsebubin välillä, jossa Korkeat Sopimuspuolet juhlallisesti sopivat Suomen orjuuttamisesta tahdottomaksi välikappaleeksi ja kansallisesta joukkoitsemurhasta Lännen Ahneiden Kapitalistien tai muiden demonihahmojen huviksi.

Pikemminkin sopimuksen voi rinnastaa käyttäjän ohjekirjaan, manuaaliin, tai keittokirjaan, kenties pelisääntökokoelmaan. Sen johdannosta puuttuu kaikki ylevyys ja mahtipontisuus eikä missään näy Suurten Valtiomiesten allekirjoituksia eikä valtionvaakunoita kansilehden kompassiruusun lisäksi, se menee suoraan kuivahkoon asiaan.  Siinä sovitaan huollosta harjoitustilanteissa ja poistetaan lailliset esteet tuoda apua maahan sotatilanteessa tai humanitäärisessä kriisissä. Se on käsikirja sovituista menettelytavoista yhteistyön saamiseksi joustavaksi, turhan päällekkäisen työn, turhien kustannusten, byrokratian ja erilaisen sähläämisen välttämiseksi.

Englannin taitoinen osaa lukea itse sisällön linkistä https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa…

Sopimus (kirjaimellisesti: Liittoutuneiden yhteinen doktriini isäntämaatuesta) tarkoittaa juurikin sitä, mitä siinä lukee. Tiiviyden vuoksi siinä on vilisemällä kirjainlyhenteitä, joiden merkityksistä on lopussa liitteenä erillinen luettelo.

Mielikuvitus Suomessa on niin villiä, että olisi kohtuuton todistamisen taakka edes yrittää lähteä yksilöimään, mitä kaikkea pahoin aavisteltua sopimus ei sisällä. Vastoin hurjia uskomuksia ja valhepropagandaa, se ei kavenna Suomen täysivaltaisuutta päättää itse valtioalueensa ja Puolustusvoimiensa käytöstä eikä kumoa Suomen kansallista lainsäädäntöä. Suomi on edelleen isäntä omassa talossaan sopimuksen voimassa ollessakin.

Johdannossa todetaan olevan kyse kokoelmasta periaatteita, käytäntöjä ja menettelytapoja, joiden selvä ymmärtäminen ja hyväksyntä on edellytys Naton joukkojen kaikelle sotilaalliselle toiminnalle (minkä ei tarvitse merkitä sodankäyntiä). Se on virallinen, mutta sen soveltaminen vaatii harkintaa.

Lukijalle määritellään isäntämaatuen käsite, suunnitteluprosessien vaiheet, vastuun ja päätösvallan jaot sekä toimeenpano.

Kappale 1 kuvaa Naton isäntämaatuen käsitteen ja antaa yleisohjeet sen suunnittelusta.

Kappale 2 rajaa vastuut ja päätösvallan isäntämaan, joukkoja lähettävien maiden ja Naton järjestöjen kesken.

Kappale 3 kuvaa suunnitteluprosessin ja selittää viisivaiheisen prosessin.

Kappale 4 kattaa siirtymisen suunnittelusta käytännön toimeenpanoon.

Liitteinä on asiakirjapohjia isäntämaatuen pyytämiselle, muistioksi yhteisymmärryksestä, ilmoituksesta liittymisestä tai aikomuksesta liittyä operaatioon, teknisistä vaatimuksista, yhteisestä toimeenpanon järjestelystä ym. Lisäksi on listattu erinäisiä ohjeistuksia ja julkaisuita, joihin tekstissä viitataan. Koko asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan.

 

Mihin sopimus velvoittaa isäntämaan ( = Suomen)?

Sopimustekstissä on sivulta 2-4 alkava listan isäntämaan velvollisuuksista (jätän tästä pois yksityiskohtia koskevat alakohdat):

0205. Responsibilities of the Host Nation. The HN is responsible for:

a. Providing Host Nation Support to the greatest extent possible on the basis of national priorities and actual capabilities, to meet the commitments made in the Host Nation Support Arrangements. (lyhennysten auki kirjoitus minun)

Suomeksi: isäntämaan velvollisuus on antaa isäntämaatukea suurimmassa mahdollisessa laajuudessa pohjautuen kansallisesti ensisijaisiin tavoitteisiin (national priorities) ja todellisiin toimintamahdollisuuksiin.

HUOM: lähtökohtana ovat isäntämaan omat ensisijaiset tavoitteet – eikä mikään Naton sanelupolitiikka!

b. Informing the NATO Commander and the identified SNs of the appropriate
POC for HNSA development at the earliest opportunity.

Suom: Tiedottaminen NATOn komentajalle ja nimetyille joukkoja lähettäville valtioille sopivan yhteydenpitokanavan (point of contact) kautta isäntämaajärjestelyjen (host- nation support arrangements) kehittymisestä ensi tilassa.

c. Providing advice to SNs and the NATO Commander of its capability to
provide HNS against both specific and generic requirements. Information on
HNS capabilities, including POCs, should include:

Suom: Tietojen antaminen joukkoja lähettäville maille ja NATOn komentajalle isäntämaan kyvystä antaa tukea koskien sekä erikseen määriteltyjä että yleisiä tarpeita. Tietojen isäntämaan kyvyistä, yhteystiedot mukaan lukien, tulee sisältää seuraavat: (seuraa lista logistisista yksityiskohdista)

d. Providing advice to SNs and the NATO Commander of significant changes in
capabilities as they occur.

Suom: Tiedottaminen joukkoja lähettäville maille ja NATOn komentajalle merkittävistä muutoksista toimintakyvyissä sellaisten sattuessa.

e. Advising the NATO Commander and identified SNs of all arrangements in
force that may be of relevance to the provision of HNS and thus impact on
the HNSAs being developed.

Suom: Tiedottaminen joukkoja lähettäville maille ja NATOn komentajalle kaikista voimassa olevista järjestelyistä, joilla voi olla merkitystä isäntämaatuen antamiselle ja siten vaikutuksia kehitteillä oleville järjestelyille.

f. Ensuring the maximum possible coordination and cooperation between their
military and civil authorities in order to make the best use of limited HNS
resources.

Suom: Parhaan mahdollisen yhteensovittamisen ja yhteistyön varmistaminen sotilas- ja siviiliviranomaisten välillä rajallisten isäntämaatuen resurssien saamiseksi parhaiten käyttöön.

g. Reviewing, to the maximum extent possible, its plans and legislation to
facilitate the use of civil resources as early as possible

Suom: Suunnitelmien ja lainsäädännön läpikäyminen/tarkistaminen mahdollisimman laajasti helpottamaan siviilivoimavarojen käyttöä mahdollisimman aikaisesta vaiheesta.

HUOM: Valhepropaganda näkyy usein vääristelevän tätä sopimuskohtaa pakko-otoiksi poikkeustilalainsäädäntömme nojalla, vaikka ensisijainen tarkoitus on ostaa tavarat ja palvelukset paikan päältä käypään hintaan (esim. tukkukaupasta) välttymiseksi vaikkapa järjettömiltä huoltokuljetuksilta.

h. Providing liaison to the NATO Commander including to the JLSG/JFCB if the
JLSG is deployed.

Suom: Yhteydenpidon järjestäminen NATOn komentajaan mukaan lukien yhteiseen logistiikan tukiryhmään (joint logistic support group)/ talousryhmään (Joint Finance and Contracting Branch) jos sellainen on käytössä.

i. Considering and replying to the formal HNS Request from the NATO
Commander, thereby initiating the HNS planning process.

Suom: NATOn komentajan virallisesti pyytäessä isäntämaatukea, sen harkinta ja vastaaminen, samalla aloittaen sen suunnitteluprosessin

Loput ovat ohjeistusta kokouskäytännöistä, hintalistoista, resurssien hallinnasta, tuesta kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinaseisiin varautumiselle, suojelutoimiin ym. joita ei liene tarvetta yksityiskohtaisesti suomentaa:

j. Forming and co-chairing a JHNSSC in conjunction with the NATO
Commander.
k. Providing a price list for agreed support to the NATO Commander and SN.
l. Retaining control over its own HNS resources, unless control of such
resources is released to the NATO Commander.
m. Providing Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) support,
which should include:
(1)
(2) = "lillukanvarsia eri yksityiskohdista"
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ei tässä Suomelle tämän kummempaa sitoutumista ole: käytännön yhteistyötä sujuvaksi saavaa ennakko-ohjeistusta vain. Tämä on todellakin manuaali juoksevien asioiden hoitoon. EI poliittista sisältöä, EI päätösvallan siirtoa isäntämaalta Natolle yli sovitun käytännön työnjaon. Nato ei yritä jyrätä kansallisen päätösvallan yli, ei omien jäsentensä eikä rauhankumppaniensa.

Tällä asiakirjalla ei liitytä Natoon, ei saada Artikla 5:n turvatakuita eikä anneta niitä toisille eikä osallistuta Naton päätöksentekoon. Tähän mennessä selkein suomeksi lukemani kuvaus sopimuksen merkityksestä löytyy Suomen Sotilas -lehden pääkirjoituksesta

Jatkakaamme sopimuksen opiskelua yhdessä niiltä osin, kuin epäselvyyksiä ilmenee. 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu