Amatöörit eli harrastelijat ja asiantuntijat ’ilmastoeliitti’

US:n palstoilla tulee usein esille eriäviä mielipiteitä ja kritiikkiä, joka kohdistuu erilaisiin ilmastoon liittyviin mallinnuksiin ja tilastoihin. Herää kysymys, mitkä mallinnukset ovat ’oikeita’ ja ’mitä’ tilastoja tulisi seurata ja tehdä niistä analyysejä. 

Vastaus tähän on periaatteessa hyvin yksinkertainen. Kun perus-prinsiipeissä on ristiriitaa, silloin syntyy myös erilaisia mallinnuksia ja niistä erilaisia tilastoja. Tähän ei kai muuta selitystä voi hakea ja osoittaa sormella ’ilmasto-elitismiä’, kun sellaista ei ole olemassakaan. Nimitys on keksittyä ja harhaan johtavaa. 

Eroja siis syntyy alan harrastelijoiden ja asiantuntijoiden välillä, missä harrastelijat luottavat erehtymättä liikaa omiin kykyihinsä, kun asiantuntijat myöntävät virheensä samalla, kun ovat hankkineet kannuksensa kansainvälisillä foorumeilla. Yksi hyvä mittari ja osoitus heidän osaamisestaan näkyy esim. Naturen julkaisujen määrässä.

Isompaa kuvaa

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Väittelyn keskipisteeseen on myös syntynyt harha, joka tulisi oikaista. IPCC eli hallitusten välinen ilmasto-paneeli on WMO:n alainen elin, joka määrittelee arviointiensa avulla ilmastonmuutosta koskevan tiedon tason. Se määrittelee, missä tiedeyhteisössä on sovittu ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista ja missä tarvitaan lisätutkimuksia. Raportit laaditaan ja tarkistetaan useissa vaiheissa, mikä takaa objektiivisuuden ja avoimuuden. 

Huom! IPCC ei suorita omaa tutkimustaan.

IPCC: n raportit ovat puolueettomia, politiikan kannalta merkityksellisiä, mutta eivät politiikkaa määrääviä. Arviointiraportit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa. YK:n ympäristöohjelman ja Maailman meteorologisen järjestön (WMO) vuonna 1988 perustamassa IPCC:ssä on 195 jäsentä. Samana vuonna YK:n yleiskokous hyväksyi WMO:n ja UNEP: n toiminnan IPCC:n perustamisessa yhdessä.

US:n palstoilla on joidenkin osalta esitetty myös tarpeetonta kritiikkiä IPCC:n tekemistä mahdollisista virheistä tai että IPCC:n määrittelyt ovat täysin ’hatusta temmattuja’.

Onko ylipäätään realistista ajatella, että kansainväliset ilmastoa tutkivat instituutit ovat tehneet vuosikymmeniä täysin turhaa työtä ja julkaisseet virheellisiä tutkimuksia, joita IPCC toistaa. Ja onko muutamien toisinajattelijoiden ja harrastuksen omaisesti tutkimusta tekevien kompetenssi ylipäätään sellainen, että IPCC:n yhteenvetona julkituotu raportti vaatisi ylipäätään minkäänlaisia korjauksia. Jos jotakin korjattavaa on, ne päivitetään säännöllisin välein ja validoidaan asianmukaisista tutkimuksista.

Hieman realistisemmin, ymmärrettävämmin ja lyhyesti paleklimatologiasta, kasvihuoneilmiöstä ja antroposeenista

Mikä sitten on luotettavaa tietoa Maan pinta-lämpötilojen ja kasvihuoneilmiön muutoksien välisestä korrelaatiosta, kun ilman kasvihuoneilmiötä eläisimme pakastimessa 255°K (n. -18°C).

Seuraavat kolme proxy:a osoittavat Maan pintalämpötilan ja kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin välisiä korrelaatioita eri mittasuhteissa.

(ks. proxy:t )

https://en.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology#/media/File:All_palaeotemps.svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/%22EDC_TempCO2Dust%22.svg

http://www.gly.uga.edu/railsback/FQS/FQS22katoFutureTemps03.jpg

Otetaan tarkasteluun viimeinen proxy (puulusto) eli Marcott et al.

 Lasketaan Marcott et al. proxy:n lämpötilan muutosvauhti 200:n vuoden ajalta:

– ΔΤ2 / Δt2 = X / Δt1 => X = Δt1 x (-ΔT2) / Δt2 = 200v x (n. -0.8°C) / 8000v =

– 0.02°C / 200v

 Antroposeenin muutosvauhti 200:n vuoden ajalta:

ΔT1 / Δt1 ≈ 1.2°C / 200v

Lasketaan summa:

1.2 + (-0.02) / 200v ≈ 1.18°C / 200v

Marcott et al. proxy:n mukaan holoseenin vaikutus nykyiseen lämpötilan muutos-vauhtiin on vain n. -0.02°C loiventava.

Johtopäätös:

Luonnollinen lämpötila-trendin muutos-vauhti ei selitä nykyistä lämpötila-trendin muutos-vauhtia. Miten se on mahdollista? Sen selittää antroposeeni. 

HannuSinivirta

Työura: (el. vanh. tut. / 2016) FMI / avaruusteknologia ja havaintopalvelut 1990 - 2016 (26v). Eflab Oy - Labsystems Oy / lääketieteellinen teknologia / tutkimus ja tuotekehitys 1980 - 1990v (10v). Nokia Oy / atomivoimalaitostekniikka ja militaaritekniikka 1975 - 1980 (5v). Planar Ky / tietoliikennetekniikka / tutkimus ja tuotekehitys 1968 - 1975 (7v). Kantavia voimia mm. Albert Einsteinin 10 - 12 kenttäyhtälöä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu