Dunning – Kruger efekti – ilmastonmuutos (emissiivisyys)

Dunning – Kruger efekti

Dunning – Kruger efekti määritellään siten, että ihmisten, joilla on alhainen kyky tietyllä alueella, antavat liian positiivisia arvioita tästä kyvystä. Tämä ymmärretään usein kognitiiviseksi harhaksi, eli systemaattiseksi taipumukseksi ryhtyä virheellisiin ajattelu- ja tuomitsemismuotoihin. Poikkeamat ovat systemaattisia siinä mielessä, että niitä esiintyy johdonmukaisesti eri tilanteissa. 

Dunning-Kruger efektin tapauksessa tämä koskee pääasiassa ihmisiä, joilla on vähän taitoja tietyllä alueella, jotka yrittävät arvioida osaamistaan tällä alueella. Systemaattinen virhe liittyy heidän taipumukseen yliarvioida pätevyyttään tai pitää itseään taitavampana kuin he ovat.

Miksi Dunning – Kruger efekti ja ilmastonmuutos?

Siitä yksinkertaisesta syystä, että kaikki eivät ole ilmastotutkijoita ja siksi kaikilla ei ole tarvittavaa osaamista ja kokemusta. Tällöin puhutaan ns. ylivertaisuusvinoumasta. 

Mutta ei silti tarvitse olla täysin sivistymätön, sillä ilmastonmuutosta voidaan tarkastella kahdella tavalla: Vaikealla ja yksinkertaisella.

Vaikea tarkastelu

Matemaatikko Leonhard Euler johti nämä perusyhtälöt jo 1700 -luvulla. Näitä yhtälöitä yhä käytetään ja jauhetaan supertietokoneilla joka päivä. Koska tämä on se vaikeampi tarkastelu, epäilen, että harva jaksaa kiinnittää näihin sen enempää huomioita.

Yksinkertainen tarkastelu

(Emissiivisyys)

Emissiivisyyden määrän muutoksella tarkoitetaan sitä säteilyn energiaa, mikä maapallolta  poistuu avaruuteen!

Toistamiseen: Seuraava yksinkertainen yhtälö kertoo energian tasapainosta

(1 – α) S = εσT4

Vasemmanpuoleinen termi kuvaa sitä säteilyn energiaa, joka auringosta saapuu maapallolle. Oikeanpuoleinen termi kertoo siitä säteilyn energiasta, joka poistuu maapallolta takaisin avaruuteen. Tästä yksinkertaisesta mutta tehokkaasta tasapainoyhtälöstä voidaan johtaa maapallon keskilämpötila: 

T = [(1 – α) S / εσ]0.25 ≈ 288K (15°C)

Missä:

α = albedo (0.31)

ε = emissivisyys (0.605)

σ = Stefan-Boltzmann vakio (5.67 x 10-8Wm-2K-1)

S ≈ 1361Wm-2 / 4 ≈ 340.25Wm-2

Näillä asetuksilla voidaan todeta, kun ilmakehän kasvihuonekaasut (CO2, CH4 jne) lisääntyvät, silloin emissivisyys (ε) pienenee, eli sitä vähemmän säteilyenergiaa poistuu avaruuteen. 

Eli jos maapallolle tuleva säteilyenergia ja maasta poistuva säteilyenergia eivät ole tasapainossa, maapallon keskilämpötila nousee. 

On nimittäin täysin kiistämätön tosiasia, että maapallon keskilämpötila (pun. aikasarja) ja CO2 -pitoisuus (suora ja epäsuora mittaus [jäänäytteet] / sin. ja vihr. aikasarja) korreloivat ja ovat olleet nousussa jo runsaat 140 vuotta. Luonnollinen muutos eli auringon aktiivisuus (kelt. aikasarja) on havaittavissa vuotuisena suhteellisen tasaisena vaihteluna. Jokainen joka ymmärtää yo. tasapainoyhtälöä, voi tämän omakohtaisesti laskea millä tahansa laskimella.

Lähde: https://www.co2.earth/global-warming-update

+4
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu