Ihmiskunta tarvitsee energiaa, mutta miten kierrätät atomi, -hiili, -tuuli, -vesi ym. voimalaitokset?

Ihmiskunta tarvitsee energiaa, mutta miten kierrätät atomi-, -hiili, -tuuli, -vesi ym. voimalaitokset?

Kertauksen vuoksi: ”energia ei häviä mihinkään, se muuttaa vain muotoaan”.

Missä ytimen sidosenergia on:

Missä:

Δm = Zmp+Nmn+Zme – matomi (massavajeen lauseke)

c2 931.5 MeV/u (u = atomimassayksikkö)

Aiemmassa blogissani otin kantaa siihen, että ”mitä hyötyä on energiasta, jos sitä ei hyödynnetä”. Perusajatuksena oli myös se, ettei sisään syötetty energia voi ylittää ulos saatavaa energiaa.

Eli kerroin k on auttamattomasti 1.

 

Mutta ei tästä sen enempää, ehkä tämä riittää johdatuksena otsikossa olevaan kysymykseen, että miten kierrätät atomi, -hiili, -tuuli, -vesi ym. voimalaitokset?

On jälleen kerran spekuloitu sillä, että mikä energiamuoto kannattaa ja mikä ei. Mutta ei juurikaan olla käsitelty sellaista aihetta kuin ”mitä kaikille vanhentuneille voimalaitoksille tapahtuu ja mihin ne häviävät”? 

Eivät ne mihinkään häviä, kysymys on energian eli massan häviämättömyydestä ts. miten me kykenemme nämä voimalaitokset kierrättämään niin, että mahdollisimman vähän massasta jää hyödyntämättä. Väitän, että oli sitten kysymys mistä tahansa energiaa tuottavasta voimalaitoksesta,  tai itse voimalaitoksen kierrättämisestä, niiden paras kannattavuus perustuu uusiutuvaan ja kierrätettävään energiaan ts. kaiken mahdollisen energian hyödyntämiseen. Voimalaitoksista ydinvoima on luonnollisesti kaikkein tehokkain, mutta ongelmaksi on jo vuosikymmeniä koitunut radioaktiivisen jätteen varastointi ja jälleen käsittely (ydinaseet jne), sekä hyvin vaaralliset voimalaitos -onnettomuudet.

On itse asiassa samantekevää mitä energiaa hyödynnämme. Mutta jos sen vaikutus on ympäristölle vaarallinen tai jos sillä on ilmakehää lämmittävä vaikutus (kuten hiili-voimaloilla), ne lisäävät sekä ylimääräisiä kustannuksia, että energian käyttöä. Mitä tahansa teemmekin, myös eri voimalaitosten kierrättäminen vaatii energiaa. Mitä vähemmän voimalaitos tarvitsee energiaa (myös sen rakennusvaiheeseen tarvittu energia) ja mitä enemmän se kykenee sitä tuottamaan, myös sen kierrättäminen on helpompaa.

Joten mikä energiamuoto on paras mahdollinen, on luonnollisesti sellainen, mikä tuottaa mahdollisimman puhdasta, tehokasta ja helposti kierrätettävää energiaa. Ei tuuli, ei aalto, ei vesi, ei aurinko tai muut vastaavat luonnossa esiintyvät luonnolliset energialähteet pois-sulje sitä mahdollisuutta, etteikö näitä energiamuotoja voisi käyttää. Kysymys on lähinnä teknisestä kehityksestä, kustannustehokkuudesta, näiden kyseisten laitosten volyymeista, maantieteellisestä sijainnista ts. hyödyntää energiaa siellä, missä sitä on saatavilla. Ei se koske pelkästään pohjoismaita tai Eurooppaa, energia on globaali ilmiö.

Kaikki mahdollinen energia on hyödynnettävä, mutta ei niin, että säteilytämme tai lämmitämme itsemme ulos tästä maailmasta.

+1
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu