Ilmakehän hiilidioksidi ja sen vaikutus – asiantuntijat vs. US:n mielipiteet

Esitän pitkähkön väittämän:

Mitä hyötyä on väitellä ilmakehätieteen asiantuntijoiden  ja US:n palstalla esiintyvien kansalaisten mielipiteiden välillä, sillä lähtökohtaisesti ilmakehätieteen asiantuntijoita ei juurikaan US:n palstoilla esiinny. Tämä vääjäämättä johtaa siihen, että ilmakehän hiilidioksidi ja sen vaikutus ei kohtaa asiantuntijuutta..! 

US:n palsta on siis tarkoitettu mielipidepalstaksi, missä sana ja retoriikka kukoistavat, sekä netistä poimitut lainaukset erilaisista ilmakehään liittyvistä tutkimuksista pursuavat erilaisuuttaan. Eli jokaiselle löytyy omansa riippumatta siitä, kuinka luotettavia ks. tutkimukset ovat. 

Tutkimusten luotettavuutta ei voida mitata ja määritellä sen mukaan, mikä on omille henkilökohtaisille mieltymyksille sopivaa. Määrittelyjä vaikeuttaa myös se, että tutkimusten sisällöt ovat useimmiten erittäin laajoja. Se jo pelkästään vaikeuttaa oleellisen tiedon löytämistä ja siitä voi syntyä mitä erilaisimpia tulkintoja, mikä on otollista jatkuville spekulaatioille.

Se varsinainen ongelma mikä syntyy on kyky päättää, voiko teoriaa tukea tai falsifioida todellisiin kokemuksiin perustuvalla näytöllä, riippuu kyseiseen teoriaan liittyvien hypoteesien koeteltavuudesta. Tähän US:n kansalaisten mielipiteet ja osaaminen eivät yllä, mutta varsinaisten ilmakehätutkijoiden loppupäätelmät antavat esimakua ilmakehän hiilidioksidin todellisista vaikutuksesta.

Lainaan tähän lopuksi Markku Kulmalaa, joka on akatemiaprofessori sekä Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori. Hän on ilmakehän koostumusta ja ilmastonmuutosta tutkivan kansallisen ja pohjoismaisen huippuyksikön johtaja. Hän on paitsi teoriallaan myös empiriallaan osoittanut, mikä on hiilididioksidin todellinen vaikutus ilmastoon:

”Vuosituhannen vaihteessa Kulmala ensin loi teorian, että ilmakehässä on oltava 1–3 nanometrin kokoisia molekyyliklustereita ja hiukkasia. Sitten hän todisti niiden olemassaolon ja sen, että ne merkittäviltä osin koostuvat fotosynteesin sivutuotteena syntyvistä orgaanisista aineista.

Metsät tuottavat tällaisia aerosoleja. Aerosolit toimivat pisaroiden tiivistymiskeskuksina ja edesauttavat pilvien syntymistä. Pilvet puolestaan heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentävät näin ilmastoa.

Näistä lähtökohdista Kulmala kehitti teorian ilmastonmuutoksen ja metsien takaisinkytkentämekanismista eli että metsät hidastavat ilmastonmuutosta. SMEAR II -asemalla tehtyjen tutkimusten avulla hän on osoittanut teorian todeksi.

Mekanismi on seuraava: Kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus lisääntyy, myös yhteyttäminen lisääntyy. Yhteyttämisen sivutuotteena syntyy entistä enemmän hiilivetyjä, jotka reagoivat ilmakehässä ja muodostavat varsin pysyviä aerosolihiukkasia. Hiukkaset toimivat tiivistymiskeskuksina pilville, jotka sirottavat auringonvaloa takaisin avaruuteen.

Aerosolihiukkasten määrän kasvaessa sironta voimistuu myös alailmakehässä. Kimpoilun seurauksena havunneulaset, jotka ovat latvuksen alapuolella, saavat osakseen enemmän fotoneita ja pystyvät näin yhteyttämään entistä enemmän, mikä sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja tuottaa yhä lisää aerosolihiukkasia. 

Hiilen poistamiseksi ilmakehästä tarvitaan kaikkia mahdollisia keinoja: hiilensidontaa metsiin, peltoihin ja maaperään, soiden ennallistamista sekä uusia teknologioita.

Koska Suomi on prosenttiluokassa maapallon suurpäästäjistä, tehokkain keinomme hillitä ilmastonmuutosta on luoda toimivia käytäntöjä ja viedä niitä maailmalle. Sellainen on juuri hiilensidonnan todentaminen hiilinielujen lisäämiseksi.”

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL) = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu