Ilmastobarometri Suomessa 2023

Suurin osa suomalaisista näkee ilmastoratkaisut mahdollisuutena parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia

Suurin osa suomalaisista katsoo, että Suomi voi parantaa kilpailukykyään panostamalla ilmastoratkaisuihin ja uudenlaiseen osaamiseen. Ilmastonmuutoksen ohella luonnon monimuotoisuuden väheneminen on noussut vakavaksi ympäristökriisiksi, ja suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen tulee etsiä kokonaisuutena.

Selvä enemmistö suomalaisista (61 %) toivoo, että ilmastokriisin torjunta on yksi seuraavan hallituskauden avainteemoja. Tämä huolimatta siitä, että monet ihmiset ovat huolissaan myös Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan, hintojen noususta ja energiakysymyksistä.

Suomessa on suunnitteilla suuria investointeja vihreään siirtymiseen. Suurin osa (79 %) vastaajista uskoo, että Suomi voi parantaa kilpailukykyään panostamalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen esimerkiksi kehittämällä osaamista ja uusia teknologisia ratkaisuja.

Vaikka ilmastokriisi nähdään vakavana uhkana, valtaosa suomalaisista näkee ilmastoratkaisuissa mahdollisuuksia: 68 % vastaajista katsoo, että ilmastoa kestävät ja ilmastonmuutosta kestävät ratkaisut parantavat ihmisten hyvinvointia Suomessa.

Nämä ovat muun muassa valtion ilmastoviestinnän ohjausryhmän teettämän Kantar Publicin tekemän tutkimuksen tuloksia. Ilmastobarometri 2023 -kyselyllä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta ennen eduskuntavaaleja.

Ilmastotoimiin myönteisesti suhtautuvien määrä on vähentynyt

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten suomalaisten näkemykset ilmastoasioista ovat muuttuneet verrattuna aikaisempiin Ilmastobarometreihin. Kysymykset ovat olleet suunnilleen samat vuodesta 2015 lähtien.

Vastaava kysely tehtiin viimeksi ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja, jolloin ilmastonmuutoksen torjuntaa pidettiin entistä tärkeämpänä: tuolloin 70 % suomalaisista toivoi, että ilmastokriisin ratkaisut olisivat yksi hallituksen avainteemoista. Vuonna 2019 44 % vastaajista ilmoitti äänestävänsä eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nyt luku on 32 %.

Vastaajat jakautuvat selvästi ilmastoasioissa. Myönteisimmät asenteet ovat nuorten, naisten, korkeakoulutettujen sekä SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa.

Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Keskustan kannattajat pitävät ilmastotoimia vähemmän tärkeinä. Myös alueiden välinen jako on selvä. Pääkaupunkiseudulla asuvat kannattavat ilmastotoimia enemmän kuin maaseudulla asuvat.

Ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen väliset yhteydet tunnistetaan

Kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen välisiä yhteyksiä. Jopa 79 % vastaajista katsoo, että ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen tulisi etsiä kokonaisuutena. 64 % vastaajista katsoo, että Suomen hallituksen tulisi olla aktiivisempi ponnisteluissaan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi.

Metsien hiilinielujen säilyttämistä pidetään edelleen tärkeänä: 71 % vastaajista toivoo, että metsän korjuumääriin ja hoitokäytäntöihin kiinnitettäisiin enemmän huomiota hiilinielujen säilyttämiseksi. Tämä on kuitenkin 12 % yksikköä vähemmän kuin vuonna 2019. 

Energiansäästöä ilmastoratkaisujen tehostamiseksi

Kysely osoittaa, että energiansäästössä on otettu suuria askeleita eteenpäin: 74 % vastaajista on valmis kuluttamaan vähemmän energiaa silloin, kun kysyntä on suurin. Tämä on selvästi korkeampi kuin vuonna 2019, jolloin luku oli 62 %.

67 % vastaajista ilmoitti myös vähentäneensä sähkön ja lämmön kulutusta. 73 % vastaajista katsoo, että kuntien tulisi nopeuttaa siirtymistä kestävään energiajärjestelmään, esimerkiksi tuulivoimaan, aurinkoenergiaan tai vesivoimaan.

”Tänä talvena monet suomalaiset ovat tehneet loistavia ponnisteluja energian säästämiseksi. Nyt pitäisi siirtyä pysyvämpiin energiatoimiin eli jatkaa ihmisten asuntojen energiatehokkuutta pitkällä tähtäimellä parantavia peruskorjauksia ja investoida ei-fossiilisiin lämmitysjärjestelmiin. Nämä energiansäästöt osoittavat, että voimme muuttaa tapojamme nopeasti, mikä on ehdottoman välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta. 

Puolet suomalaisista tekee ilmaston kannalta kestäviä valintoja jokapäiväisessä elämässään

52 % vastaajista ilmoitti tekevänsä ilmaston kannalta kestäviä valintoja ja että niiden tekeminen on helppoa. 52 % kertoi myös, että arjen ympäristö tukee ilmaston kannalta kestävien valintojen tekemistä.

”Ilahduttavaa on, että yli puolet vastaajista piti ilmaston kannalta kestäviä valintoja helpoksi. Suomalaisia on kannustettu puolittamaan hiilijalanjälkensä, mutta parin viime vuosikymmenen aikana näin suurta muutosta ei ole vielä tapahtunut. Ilmastoa kestävän arjen valtavirtaistamiseksi tarvitaan enemmän toimintaa asumiseen, liikkumiseen, syömiseen sekä muiden tavaroiden ja palveluiden kulutukseen, sanoo erikoistutkija Marja Salo Suomen ympäristökeskuksesta.

43 % vastaajista ilmoitti vähentäneensä tavaraostojaan ilmastosyistä. Yli kolmannes (35 %) oli vähentänyt autojen käyttöä ja lisännyt kestävien liikkumismuotojen, kuten kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikenteen, käyttöä. Vuonna 2019 autojen käyttöä vähentäneiden osuus oli selvästi korkeampi (43 %). 

Miten kysely toteutettiin?

Kyselyyn osallistui yhteensä 1 043 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Selvityksen on tilannut ilmastoviestinnän ohjausryhmä, jossa on edustajia ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, elinkeino- ja työministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ulkoministeriöstä, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtioneuvoston kanslia, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Motiva, VTT, Suomen Akatemia, Suomen Paikallisliitto ja alueviranomaiset, Demos Helsinki, Sitra, Business Finland ja Opetushallitus.

Lähde: Valtioneuvosto

https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410903/climate-barometer-2023-the-majority-of-finns-see-climate-solutions-as-an-opportunity-to-improve-competitiveness-and-wellbeing

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

FMI / Geofysiikan os. / avaruustutkimus & HAV-laboratoriopalvelut

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu