Ilmastoherkkyyden analyysia pilvipeitteiden vaikutuksena

Ilmastoherkkyyden analyysia pilvipeitteiden vaikutuksena

Mitattaessa pilvien säteilypakotetta CRF (Cloud Radiative Forcing), sitä kuvaava yhtälö menee näin:

Pilvet heijastavat auringosta tulevaa säteilyä ~15%:sta 30%:iin, mikä vähentää maapallon absorboimaa säteilyä ~44W/m2.Tätä jäähdytystä kompensoi jonkin verran pilvien kasvihuoneilmiö, joka vähentää lähtevää pitkäaaltosäteilyä ~31W/m2. Joten pilvien jäähdyttävä nettovaikutus on ~13W/m2.

Pilvien muodostumisesta

Ilmakehän lämmetessä, vesihöyryn määrä lisääntyy, kunnes se tiivistyy pilviksi ja lopulta vedeksi. Eli mitä enemmän ilmakehässä on vettä, sitä suurempi määrä on pilviä ja päinvastoin. Pilvien muodostumiseen vaikuttaa myös pilviytimet (aerosolit). Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaiken lisäksi pilviytimien muodostumisen vaikuttaa galaktinen kosminen säteily (Svensmark).

Ilmastoherkkyys ja pilvien säteilypakote

Otetaan tähän mukaan vähän pidempää aika-skaalaa, kuten:

  • 11 vuotinen aurinkosykli (ainakin 300 vuotta)
  • 1900-luvun lämpeneminen
  • Lämpeneminen viimeisimmän jääkauden jälkeen ~20 000 vuotta sitten
  • Jäähtyminen Eoseenista nykyiseen aikakauteen
  • Jäähtyminen liitukauden puolivälistä
  • Fanerotsoonisen aionin lämpötilavaihtelu (viimeisten 550 miljoonan vuoden) ja vertailu erilaisiin CO2 -rekonstruktioihin
  • Vertailu Fanerotsoonisen aionin lämpötilan vaihteluiden ja maapalloon saapuvan kosmisen säteilyn virtauksen välillä.

Ohessa ilmastoherkkyyttä (≈ λ) osoittava kaava: 

ΔT/d -termi kuvaa lämpötilamuutosta (288.15°K = 15°C), missä (d) on odotettu vaimennus annetulla aikaskaalalla (esimerkiksi yli vuosisadan aikana odotettavissa oleva ilmastovaste, joka on ~80% tasapainovasteesta).

ΔS0 -termi kuvaa auringosta maahan saapuvan säteilytehon muutosta (~240 W/m2)

ΔSCRF -termi kuvaa pilvipeitteen säteilypakotteen muutoksen lisäystä, joka muuttaa ilmastoherkkyyttä (λ). 

Huom! Kuitenkin galaktisilla kosmisilla säteillä näyttää olevan pieni rooli ilmakehän aerosolien muodostumistapahtumissa ja siten myös niihin liittyvissä aerosoli-ilmastovaikutuksissa (pilvien muodostus).

(Kulmala)

Kun tarkastellaan yo. ilmastoherkkyys yhtälöä, ΔSCRF muutos on suuruusluokassaan hyvin vaatimaton (luokkaa kymmenes, jopa sadasosia), verrattuna ΔS0:n ja ΔT/d:n suruusluokkiin.

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu