Ilmastollista kapulakieltä vs. yksinkertaista logiikkaa ja matematiikkaa

Merkityksellistä

Kaiken kaikkiaan ilmastokysymyksiin liitetään runsaasti erilaisia merkityksiä. Arkiajattelussa merkitys voi viitata jonkin asian arvoon, sisältöön, konkreettiseen tai abstraktimpaan viitattuun kohteeseen eli referenttiin, tai sanan merkitykseen, jota selitetään samaa tarkoittavien sanojen eli synonyymien ja toisinaan myös vastakohtien (antonyymit) sekä käyttöesimerkkien avulla. Ja tähän kun vielä lisätään kaiken maailman filosofiset suuntaukset ja internetistä kaivetut erilaiset tutkimukset ja siihen vielä päälle poliittinen ulottuvuus. Tämä johtaa sellaiseen kapulakieleen jossa kenen tahansa on vaikea pysyä mukana. Joten on ehkä parempi, että ”kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sitä yksinkertaisemmaksi”.

Sellaisiakin väittämiä vielä näkee ja kuulee, että maapallolla ei olisikaan ns. luonnollista kasvihuoneilmiötä (ilmakehän kasvihuonekaasut), joka on korvattu jollakin toisella merkityksellä, kuten esimerkiksi jonkinlaisella puoliläpäisevällä ”kalvolla” tai ”peilillä” joka päästää auringosta tulevaa energiaa maapallolle, mutta estää osan siitä energiasta karkaamasta avaruuteen. Voihan sitä toki ajatella myös näin, mutta periaate on kuitenkin tismalleen sama ja toisaalta ilmakehässä olevia kasvihuonekaasuja ei voi syrjäyttää siitä yksinkertaisesta syystä, koska ne vain ovat olemassa.

Yksi seikka joka yhä alituiseen hämmästyttää on se, ettei aina ymmärretä, että mistä maapallo saa käytännössä kaiken energiansa (~100%). Eli maapallon käyttövoima ja elämää ylläpitävä voima lähtee auringosta. 

Ehkä tämä on samojen asioiden toistoa, mutta eikö ole päivänselvää, että nämä kaksi tekijää: 1. aurinko ja 2. luonnollinen kasvihuoneilmiö säätelevät maapallon käyttövoimaa ja elämää, joka voidaan muuntaa lämpötilan vaihteluksi, ja joka on yksi merkittävin indikaattori tässä kokonaisuudessa.

Mikä sitten on lämpötilavaihtelua ja mikä on pitkän ajan muutoksia kuvaava lämpötila. Tähän tulisi vastata niin, että nämä kaksi tekijää muodostavat kokonaisuuden eli näitä tekijöitä ei voida erottaa toisistaan. Jos niin tehtäisiin, se sotisi lähes kaikkia fysiikan lakeja vastaan.

Puhutaan myös auringosta tulevan energian eri aallonpituuksien vaikutuksista maapallon pintalämpötilaan, jota mitataan ns. TSI- arvona ”Total Solar Irradiance”, josta on muodostettu ilmastotietorekisteri CDR ”Climate Data Record”, joka mittaa spektraalisesti integroitua energiansyöttöä maapallon ilmakehän huipulle peruskeskimääräisellä etäisyydellä auringosta (eli yksi tähtitieteellinen yksikkö), ja sen yksikkö on Wm-2. Eli käytännössä tämä tarkoittaa auringosta tulevan energian sitä tehollista pinta-alaa, joka kohdistuu maapallon ilmakehään.

Tästä tehollisesta pinta-alasta ja sen tehon muutoksesta on kohtuullisen yksinkertaista johtaa se periaate, kuinka maapallon pintalämpötila on riippuvainen auringosta ja luonnollisesta kasvihuoneilmiöstä (Stefan-Boltzmann säteilylaki).

Toinen periaate joka on suoraan verrannollinen S-B säteilylakiin, eli auringon tuottaman lämpötilamuutoksen ja luonnollisen kasvihuoneilmiön muutoksen suhteesta maapallon pintalämpötilaan. Sitä voidaan kuvata seuraavasti, eli maapallon nousevan pintalämpötilan summan muutosta suhteessa ajan muutokseen:

(ΔTA + ΔTG) / Δt > 1

ΔTA = auringon tuottama nouseva lämpötilamuutos

ΔTG = luonnollisen kasvihuoneilmiön tuottama nouseva lämpötilamuutos

Δt = ajan muutos

Ja toisaalta paljonko maapallon pintalämpötila loivenee, joka luonnollisesti riippuu auringon tuottaman lämpötilan laskusta, sillä luonnollisen kasvihuoneilmiön tuottama lämpeneminen on edelleen nousussa:

(-ΔTA + ΔTG) / Δt ≤ 1

-ΔTA = auringon tuottama laskeva lämpötilamuutos

ΔTG = yhä positiivinen luonnollisen kasvihuoneilmiön tuottama lämpötilamuutos

Δt = ajan muutos

Eli tältä yhteisvaikutukselta ei voida välttyä joka tarkoittaa, että kun auringon tuottama energia lisääntyy, ja samalla kun luonnollinen kasvihuoneilmiö voimistuu (ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut / havainnot sen osoittavat) maapallon pintalämpötilan nousu on jyrkempi.

Ja toisaalta kun auringon tuottama energia vähenee, ja samalla kun luonnollinen kasvihuoneilmiö edelleen voimistuu, maapallon pintalämpötilan nousu loivenee.

Ja jos olisi niin onnellinen tilanne, että luonnollisen kasvihuoneilmiön voimakkuus vähenisi (ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut), silloin maapallon pintalämpötila loivenisi  ja lopulta asettuisi auringon tuottaman energian kautta luonnolliseen lämpötilavaihteluun. 

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu