Ilmastonmuutoksen ratkaisun kaksi kulmakiveä ja niistä oikeat johtopäätökset

Ilmastonmuutoksen ratkaisun kaksi kulmakiveä ja niistä johtopäätökset

Ilmasto muuttuu ihmisen toiminnan seurauksena muutosnopeudella, joka on suurempi kuin luonnon korjaava dynamiikka (muutosnopeus). Sitten 800 000:een vuoteen, ilmakehän merkitsevimmät kasvihuonekaasut CO2 ja CH4  -pitoisuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti. Viimeisimmät mittaukset on suoritettu prof. Ralph Keelingin johdolla, josta alla kuvaus:

Scripps O2 -ohjelman tiedot

(prof. Ralph F. Keeling)

Kuvaus

Tämä arkisto esittelee aikasarjamittauksia ilmakehän O2/N2 -suhteesta ja CO2 -mooliosuudesta Scripps O2 -ohjelman avulla kerätyistä pullonäytteistä kahdellatoista kiinteällä maa-asemalla. Kymmenen näistä asemista muodostaa aktiivisen verkon lähes navalta – navalle Tyynenmeren poikkiviivaa pitkin. Varhaisimmat tulokset tästä verkostosta (”La Jollasta”) ovat vuodelta 1989. Loput kaksi asemaa ovat ”perintöasemia”, joille pulloja ei enää kerätä. Pullot kerätään ilmakehän olosuhteissa, jotka on suunniteltu minimoimaan paikallisten prosessien, kuten polttoaineen palamisen vaikutukset, jotka voivat vaikuttaa ilmakehän O2 – tai CO2 -pitoisuuteen. Näytteenottotiheys on tyypillisesti ~ 2 viikkoa.

O2/N2 -suhde ilmoitetaan suhteellisena poikkeamana viitearvosta yksikköinä δ: δ = ((O2/N2 samp /(O2/N2)_ref) – 1, missä (O2/N2)_samp on O2/N2 -moolisuhde näytteestä, (O2/N2)_ref on pitkän aikavälin referenssin suhde. Määrä δ kerrotaan 106 :lla ja ilmaistaan ​​”per meg” yksikköinä. CO2 :n muutokset ilmoitetaan ”ppm”-yksiköinä, eli µmol CO2 per mooli H2O -vapaata ilmaa.

Scripps O2 -ohjelmaa on koko sen historian ajan johtanut prof. Ralph Keeling. Ohjelma alkoi, kun R. Keeling oli postdoc National Center for Atmospheric Researchissa Boulderissa, Coloradossa, ja hänet siirrettiin Scripps Institution of Oceanographyyn vuonna 1993.

O2/N2 -mittaukset tehdään mukautetulla interferometri analysaattorilla, kun taas CO2 -tiedoissa käytetään Siemensin ei-dispersiivistä infrapuna-analysaattoria. Näytteenotto-, analyysi- ja kalibrointimenetelmät on kuvattu julkaisuissa Keeling et al. (2007) ja Keeling et al. (1998).

Scripps O2 -ohjelma on toiminnallisesti riippumaton Scripps CO2 -ohjelmasta eri pullojen ja analyysijärjestelmien käytössä. Näiden kahden ohjelman CO2 -tietueet ovat siksi olennaisesti riippumattomia, vaikka molempien ohjelmien pullot kerätään monilta samoilta asemilta.

Lähde:

https://library.ucsd.edu/dc/collection/bb9492732t

Laajuus ja sisältö

Scripps O2 -ohjelman verkkosivusto osoitteessa https://scrippso2.ucsd.edu/graphics-gallery/o2n2-co2-graphics.html tarjoaa pääsyn avoimesti saatavilla oleviin ilmakehän O2/N2 -suhteisiin ja CO2 -pitoisuuksiin eri lähteistä. Ylimääräisiä kopioita ilmakehän O2/N2 – ja CO2 -tiedoista 12 näytteenottoasemalta tallennetaan tänne UC San Diego Libraryn kautta, jotta löydettävyys, pitkäaikainen saavutettavuus ja säilytys paranee. Uusimmat data-arkistot 10:ltä aktiiviselta asemalta lisätään tähän kokoelmaan sitä mukaa, kun ne tulevat saataville.

British Antarctic Survey jääydinanalyysit

(Ice Core Gas Lab)

Lähteet:

https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/cambridge-hq/ice-chemistry-laboratories/ice-core-gas-lab/

The Godwin Laboratory for Paleoclimate Research

(University of Cambridge)

https://godwinlab.esc.cam.ac.uk/

CO2 ja CH4 -pitoisuudet ja lämpötilakorrelaatiot

https://www.bas.ac.uk/data/our-data/publication/ice-cores-and-climate-change/

Johtopäätös

Ihmistoiminnan aiheuttama muutosnopeus on suurempi, kuin luonnon korjaava dynamiikka (muutosnopeus). 

df (x) I / dxI >> df (x) L / dfL

df (x) I / dxI = ihmistoiminnan aiheuttama muutosnopeus

df (x) L / dfL = luonnon korjaava dynamiikka (muutosnopeus)

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu