Ilmastonmuutoksesta ”toisinajattelevat” sievistelevät todellisuutta

Ilmastonmuutoksesta ”toisinajattelevat” sievistelevät todellisuutta

”Toisinajattelija on virallisen ajatussuunnan vastaisia mielipiteitä julkisesti esittävä henkilö. Nimityksellä viitataan useimmiten totalitaristisissa valtioissa kiellettyjä tai virallisesti tuomittuja mielipiteitä esittäviin henkilöihin”. 

Ilmastonmuutos-tutkimuksessa ei tunneta käsitettä totalitarismi. Mitä luonnossa tapahtuu, siitä on vain hieman erilaisia käsityksiä ja tulkintoja. Ilmastonmuutoksessa on kysymys luonnontiedettä harjoittavista instituuteista ja niiden sisällä virallisessa asemassa olevista henkilöistä, jotka ovat tähän tieteen alaan erikoistuneita tutkijoita. Virallisia kansainvälisiä ilmatieteen laitoksia velvoittaa laki, joka on eduskuntien ja parlamenttien päätösten mukaisesti hankittava luotettavaa tietoa ilmastosta. Tieto on siis virallista, vastuullista ja keskitettyä tietoa kansalaisia varten.

Niin sanotuilla ”toisinajattelijoilla” on erilainen näkemys ja tulkinta todellisuudesta, joka koskee ihmisen osuutta ilmastonmuutoksessa. Heille on tyypillistä joko kieltää kokonaan tai osittain ihmisen vaikutus. Heille on myös tyypillistä, että ilmasto on muuttunut aina ja se tulee muuttumaan myös tulevaisuudessa riippumatta siitä, mikä on ihmisen vaikutus.

Todellisuudessa, luonnon moninaisuus ei ole yksin riippuvainen luonnollisista tekijöistä. Luonto ei kykene korjaamaan ihmisen aiheuttamia nopeita muutoksia samassa aikataulussa, sillä luonnon dynamiikka perustuu hyvin hitaaseen asettumisaikaan. Maapallon evoluutio-historia ja lajien synty on ollut ~4.5 miljardia vuotta. Siinä hieman rankempaa perspektiiviä. 

Yhtenä esimerkkinä monista ihmisen aiheuttamista nopeista muutoksista ovat metsien hakkuut, missä monikymmenvuotiset puut (hiilinielut) hakataan maan tasalle, ja uudet taimet kasvavat täyteen mittaansa vasta samassa ajassa. Kysymys on siis suhteellisesta muutos-nopeudesta, luonnon ja ihmisen toimien välillä.

Esimerkkejä on lukemattomia muitakin ja olettaisin, että tässä vaiheessa niiden erittely on turhaa.

Ihmislajin menestyminen ympäri maapalloa on riippunut luonnosta ja luonnon varoista ja sitä se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Luonnonvarat eivät kuitenkaan ole ehtymättömiä, niitä on rajallinen määrä. Ja usko siihen että ne riittävät hamaan tulevaisuuteen, on itsensä ja muiden pettämistä.

Isossa kuvassa ihmisen aiheuttama muutosnopeus (dA/dt) >> luonnollinen muutosnopeus (dL/dt).

A = antroposeeni ja L = luonnollinen

 

+2
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu