IPCC:n AR6 ilmastoraportista lyhyesti ja muutamia huomioita energiasta

IPCC:n AR6 ilmastoraportista lyhyesti ja muutamia huomioita energiasta

Lainauksia:

IPCC:n ilmastoraportti penää välittömiä päästövähennyksiä: ”Tieteen merkitys on avainasemassa ilmastokysymysten ratkaisemisessa”.

”Prof. ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Peter Lund (Aalto-yliopisto) on äärimmäisen huolissaan IPCC:n AR6 ilmastoraportin hälyttävistä tiedoista. Raportista käy ilmi, että tarvitsemme välittömiä päästövähennyksiä.”

”Tarvitaan oikeudenmukainen siirtymä, joka huomioi muutoksesta aiheutuvat sosiaaliset kysymykset, eikä jätä ketään ulos. Tekniset, taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset kysymykset tulevassa muutoksessa pitää siis katsoa kokonaisuutena. Monitieteellinen osaaminen ja lähestymistavat, joita mm. Aalto-yliopisto opettaa ja tutkii, ovat tärkeitä konkreettisten ratkaisujen kehittämisessä.”

”Ratkaisuista energia on tärkeimmässä asemassa. Päästöjen nopea leikkaaminen edellyttää energiatuotannon muuttamista lähes päästöttömäksi koko maailmassa parissa-kolmessa vuosikymmenessä. Edessä on siis valtava teknologiamuutos ja tällainen muutos koskettaa koko yhteiskuntaa ja kaikkia ihmisiä. Muutosta voisi kuvata kellokoneistona, jonka kaikkien rattaiden pitää pyöriä yhtäaikaisesti ja synkronisesti, jotta kellon viisari liikkuu.”

”IPCC:n raportti viestii tiedemaailman syvää huolta siitä, mihin ilmastonmuutos voi johtaa, ellemme nyt viimein ota sitä tosissamme. Nyt on kiire. Tieteeseen pohjautuvat arviot osoittavat, että maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt pitäisi puolittaa aina joka kymmenes vuosi tämän vuosisadan puoliväliin asti, jotta päästäisiin hiilineutraalisuuteen”, sanoo vaihtoehtoisia ja uusiutuvia energialähteitä tutkiva Peter Lund.

Kun hekilökohtaisesti ottaa kantaa IPCC:n ilmastoraporttien sisältöön ja ilmastomalleihin, niistä luonnollisesti herää kysymyksiä, että miksi ne ovat sellaisia kuin ne ovat? 

Periaatteessa tähän löytyy hyvin yksinkertaiset ja loogiset perustelut..! 

Laskelmia ja ilmastomalleja on lukuisia erilaisia ja niin pitää ollakin. Mutta mitkä niistä ovat lähimpänä todellisuutta, se riippuu tuhansista ja jälleen tuhansista vertaisarvioiduista tutkimuksista ja referensseistä. Kun nämä vertaisarvioidut tutkimukset tuottavat yhdenmukaisia tuloksia, silloin todennäköisyys sille, että ne ovat lähimpänä todellisuutta, kasvaa merkittävästi. Tämä prosessi on jatkuvassa muutoksessa, niinkuin tieteessä yleensäkin.

Näillä palstoilla on usein otettu esiin myös se tosiasia, että maapallo saa energiansa auringosta

Auringosta tuleva energia on 100%, josta ~30% emittoituu ilmakehästä, pilvistä ja maapallon pinnasta takaisin avaruuteen. Sitä kutsutaan nimellä bond-albedo, joka = 0.306 (~0.31).

(Bond albedo määritellään murto-osana planeetan takaisin avaruuteen heijastamasta auringonsäteilyn kokonaismäärästä. Bond-albedoa voidaan pitää planeetan energiatasapainon mittana).

Lähde: NASA

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html

Eli auringosta tulevasta energiasta maapallo saa energiaa ~70%. Termisenä säteilynä maapallon pinnasta, ilmakehästä ja pilvistä samainen määrä ~70% poistuu avaruuteen. Vain murto-osan energiasta maapallo tuottaa itse mm:

  • Geotermisenä virtauksena ~0.025%
  • Ydinvirtauksena (ydinpolttoaineet) ~0.0005%
  • Maan ja Kuun välisenä vuorovesivaikutuksena ~0.0017%

Yhteensä: 0.03%

Auringon katsotaan yleensä tuottavan vakiomäärän tehoa (vaikka lähtöenergiassa on pieniä vaihteluja auringonpilkkujen sykleistä riippuen). Auringosta maapallolle saapuvan kokonais-säteilyn voimakkuus leviää ja vähenee käänteisenä neliölakina:

X 1/d2

Missä X = intensiteetin määrä

d = etäisyys Auringon keskustasta

Näin ollen auringosta maapallolle kohdistuva kokonais-säteily on:

Sπr2

Maapallon pinta-ala on:

4πr2

Jolloin maapallolle saapuva keskimääräinen säteily tunnetusti on:

Sπr2 / 4πr2 = S/4 = 1361Wm-2 / 4 = 340Wm-2

Lähde: AGU (Advanced Earth and Space Science) 21 July 2021

”NASA CERES Spurious Calibration Drifts Corrected by Lunar Scans to Show the Sun Is not Increasing Global Warming and Allow Immediate CRF Detection”

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL092994

(Figure 1).

Kuvasta voi hyvin todeta, kuinka auringon tuottama keskimääräinen säteilyteho on vähentynyt keskiarvosta ~ 1361.4Wm-2 – 0.029% / vuosikymmen ≈ 1361Wm-2 aikavälillä 2000 – 2015.  Muutos on siis vain ~0.4Wm-2.

Oheisen tutkimuksen mukaan myös CRF (Cloud Radiative Forcing) -albedo on alle 0.8Wm-2 / vuosikymmen.

Mitä tästä kaikesta voi päätellä?

Kun aurinko tuottaa käytännössä kaiken maapallon tarvitseman energian, silloin maapallon pinnan ja ilmakehän välinen dynamiikka (lämpötila, veden haihtuminen, pilvet ja ilmakehässä olevan veden määrä, luonnollisen kasvihuoneilmiön muutokset jne) ovat kaikki riippuvaisia paitsi auringon dynamiikasta, myös luonnollisen kasvihuoneilmiön muutoksiin vaikuttamisesta. 

Ratkaisuista energia on tärkeimmässä asemassa. Fossiilisten päästöjen nopea leikkaaminen edellyttää energiatuotannon muuttamista lähes päästöttömäksi koko maailmassa parissa-kolmessa vuosikymmenessä. Edessä on siis valtava teknologiamuutos ja tällainen muutos koskettaa koko yhteiskuntaa ja kaikkia ihmisiä.

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu