Johtuuko ilmaston muuttuminen ihmisen toiminnasta?

Johtuuko ilmaston muuttuminen ihmisen toiminnasta?

Otsikossa oleva yksinkertainen kysymys johdattaa mielestäni hyvin yksinkertaisiin toteamuksiin.

  1. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka meitä on tällä hetkellä (2023) tilastoitu 8,045,311,447; eli pyöreästi vain vähän yli 8 miljardia.
  2. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka olemme polttaneet fossiilisia polttoaineita ja pumpanneet siitä vapautuvaa hiilidioksidia ilmakehään n. 1.5 biljoonaa tonnia sitten esiteollisen ajan jälkeen. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka lämmittää ilmakehää.
  3. No eihän se voi millään muuttua, vaikka olemme rakentaneet miljoonakaupunkeja ja muokkaamalla maa pinta-alaa  ympäri maailmaa, mikä vaikuttaa auringosta maahan tulevaan energiaan eli albedon muutokseen.
  4. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka olemme valmistelleet ja kehittäneet havaintomenetelmiä, millä voimme todentaa ilmaston muuttumisen. Olemmeko lähteneet tähän tehtävään ihan vain huvin vuoksi.
  5. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka olemme hakanneet metsiä joka puolella maailmaa, jotka sitovat ilmakehästä hiilidioksidia.
  6. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka olemme lisänneet ilmakehään rikkdioksidi-päästöjä, joita nyt olemme ryhtyneet rajoittamaan. Sen lisäksi, että rikkidioksidi vahingoittaa ihmisten terveyttä, se reagoi vesihöyryn kanssa muodostaen happosateita. Rikkidioksidi voi myös reagoida ilmakehässä muodostaen aerosolihiukkasia, jotka voivat edistää sumun puhkeamista ja vaikuttaa ilmastoon.
  7. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka olemme lisänneet ilmakehän hiilidioksidi-pitoisuutta, jolla on ollut merkittäviä vaikutuksia valtamereen. Pintavedet ovat nyt n. 30% happamampia kuin teollisen aikakauden alussa. Valtameren happamoitumista tapahtuu nyt nopeammin kuin missään vaiheessa viimeisen 66 miljoonan vuoden aikana ja mahdollisesti viimeisen 300 miljoonan vuoden aikana.
  8. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka luonnolliset prosessit pyrkivät tasoittamaan ja hidastamaan ihmisen toimintaa. Se näkyy mm. hoitamattomina rakennelmina ym. unohdettuina kaivanteina (erinomainen näkymä avaruudesta käsin), mihin luonto on alkanut muodostamaan kasvillisuutta.
  9. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka valjastaismme fuusioenergian. Fuusioreaktoreissa kevyet atomiytimet puristetaan kovan paineen ja lämmön alaisena muodostamaan raskaampia ytimiä ja vapauttamaan prosessissa energiaa. Prosessi on optimoitava tuottamaan enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Riittävän suurella ja kestävällä energian ”voitolla” fuusiota voitaisiin hyödyntää sähkön tuottamiseen kaupallisesti. Ydinfuusion tärkeimmät polttoaineet ovat deuterium ja tritium, molemmat vedyn raskaat isotoopit. Deuterium muodostaa pienen osan luonnollisesta vedystä, vain 0.0153 %, ja sitä voidaan erottaa edullisesti merivedestä. Tritiumia voidaan valmistaa litiumista, jota myös luonnossa on runsaasti. Yhdessä litrassa vettä oleva deuterium määrä voi teoriassa tuottaa yhtä paljon energiaa kuin polttamalla 300 litraa öljyä. Tämä tarkoittaa, että valtamerissä on riittävästi deuteriumia kattamaan ihmisen energiantarpeen miljooniksi vuosiksi.
  10. No eihän se ilmasto voi millään muuttua, vaikka tekisimme mitä. Joka tapauksessa ilmasto muuttuu ihmisen toimesta. Kun nostamme katseen horisonttiin vaikkapa vuoteen 3000, onko maailma silloinkaan valmis.

Vain 10 kohtaa ja listaa voisi vielä jatkaa. Minkälaista ilmastofilosofiaa tai politiikkaa tämä vielä tarvitsee?

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu