Kansantajuinen esimerkki auringon ja maapallon säteilyn spektreistä, sekä muutamia tarkistuksia absorbtiosta (λ1 ja λ2)

Säteilijät

Yleensä hyvät säteilyn emitterit ovat myös hyviä säteilyn absorboijia tietyillä aallonpituuskaistoilla. Tämä pätee erityisesti kaasuihin, jotka ovat vastuussa maapallon kasvihuoneilmiöstä. Samoin heikot säteilyn emitterit ovat myös heikkoja säteilyn absorboijia tietyillä aallonpituuskaistoilla. Tätä kutsutaan lyhyesti Kirchhoffin laiksi. Joillakin luonnon kappaleilla on lähes täydelliset kyvyt absorboida ja emittoida säteilyä. Näitä kappaleita kutsutaan mustiksi kappaleiksi. Auringon ja Maan säteilyominaisuudet ovat hyvin lähellä mustia kappaleita.

Minkä tahansa kappaleen suurimman emission aallonpituus on kääntäen verrannollinen sen absoluuttiseen lämpötilaan. Mitä korkeampi lämpötila, sitä lyhyempi maksimiemission aallonpituus. Tätä ilmiötä kutsutaan Wienin laiksi. Seuraava yksinkertainen yhtälö kuvaa tätä lakia:

λmaz = C/T

Missä C on vakio 2898 (μm°K) ja T on lämpötila (°K)

Wienin laki ehdottaa, että kun kappaleen lämpötila nousee, maksimiemission aallonpituus pienenee. Yllä olevan yhtälön mukaan Auringon maksimiemission aallonpituus (n. 5800 °K eli 5527°C) on noin 0.5 μm, kun taas Maan maksimiemission aallonpituus (288 °K eli 15°C) on noin 10 μm. Kaavio, joka kuvaa kappaleesta tietyillä aallonpituuksilla säteilevän säteilyn määrää,  kutsutaan spektriksi. Seuraavat kaksi kuvaajaa kuvaavat Auringon ja Maan spektrejä.

(ks. kaaviot 1 ja 2)

Yllä olevat kaaviot havainnollistavat sekä Auringon että Maan lämpötilan ja sen sähkömagneettisen säteilyn välisestä suhteesta:

1. Kappaleesta lähtevän säteilyn määrä P (Wm-2) kasvaa eksponentiaalisesti neljänteen potenssiin lämpötilan lineaarisen nousun myötä (Stephan-Boltzmannin laki ), joka voidaan johtaa Planckin laista:

Missä T on absoluuttinen lämpötila (°K) ja missä asteriski (säteilijä) osoittaa mustan kappaleen emission c1 = 3.74 x 108 Wm-2 μm4 ja c2 = 1.44 x 104 μmK. 

Planck-funktio antaa säteilyvuon aallonpituuden ja lämpötilan funktiona ”mustan kappaleen” säteilylle. Se osoittaa, kuinka paljon säteilyä tietyllä aallonpituudella pinta-alayksikköä kohden lähettäisi lämpötilansa perusteella olettaen, että se lähettää suurimman mahdollisen säteilyn, eli se on ”täydellinen” emitteri. Todelliset esineet eivät ole täydellisiä säteilijöitä, joten todellinen emissio tietyllä aallonpituudella on tyypillisesti pienempi kuin mustan kappaleen arvo:

Missä ελ on emissiivisyys, jonka arvo vaihtelee välillä 0 – < 1.

Stefan – Boltzmann laki saadaan integroimalla Planck -funktio suhteessa aallonpituuteen sen koko spektrin yli:

Ts. 

P (Wm-2) = σT4

2. Sähkömagneettisen säteilyn keskimääräinen aallonpituus lyhenee lämpötilan noustessa (Wienin laki ).

λmx = C/T

Muutamia tarkistuksia absorbtiosta λ1 ja λ2

Viitteeni:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/radiometristen-maarien-spektrijakauma-maapallon-keskilampotilan-maarittely-15c/

Otetaan uudelleen tarkasteluun Maan säteilyn ominaisuudet mustana kappaleena, missä huomioidaan Wienin laki lämpötilassa 288°K (15°C) ja levitetään hieman Δλ:aa (λ1 , λ2):

(ks. kaavio 3)

Nähdään, että hiilidioksidi on erittäin vahva termisen infrapunaenergian absorboija, jonka aallonpituudet ovat välillä n. 12 – 18μm (23Wm-2 – 14Wm-2) mikä tarkoittaa, että hiilidioksidipitoisuuksien lisääntyminen ”sulkee” osittain ilmakehän ikkunan. Toisin sanoen hiilidioksidi absorboi lähtevän termisen infrapunaenergian aallonpituuksia, jotka ilmakehämme runsain kasvihuonekaasu vesihöyry olisi päästänyt avaruuteen.

(ks. kaavio 4)

Kertauksena

Hiilidioksidia esiintyy luonnollisesti kaikkialla maapallon ilmakehässä ja se on mesosfäärin (~50 – 90 km korkeus) ja termosfäärin (>90 km) energiatasapainossa ensisijainen säteilyn jäähdytysaine.

Samat hiilidioksidin ominaisuudet, jotka saavat sen vangitsemaan lämpöä troposfäärissä (<15 km), tekevät siitä tehokkaan jäähdyttimen ylemmissä ilmakehän kerroksissa. Erona on se, että suurilla korkeuksilla hiilidioksidin tiheys on liian ohut sieppaamaan takaisin sen lähettämää IR-säteilyä. Yläilmakehässä lämpöenergia siirtyy törmäysten kautta muista ilmakehän aineosista hiilidioksidiin, joka sitten lähettää energiaa lämpönä avaruuteen.

Kasvavan hiilidioksidin tuottaman parannetun jäähdytyksen pitäisi johtaa supistunempaan termosfääriin, jossa monet satelliitit, mukaan lukien kansainvälinen avaruusasema, toimivat. Termosfäärin supistuminen vähentää ilmakehän vastusta satelliiteissa ja sillä voi olla haitallisia seurauksia jo ennestään epävakaalle kiertoradan roskaympäristölle, koska se hidastaa roskien palamisnopeutta ilmakehässä.

On odotettavissa, että ihmisen aiheuttaman hiilidioksidin nousu etenee ylöspäin koko ilmakehässä. Aiemmin hiilidioksidin trendejä on mitattu vain 35 km:n korkeuteen asti, vaikka satelliittivastustutkimuksista saadut epäsuorat todisteet osoittavat, että termosfääri todellakin supistuu hitaasti.

On arvioitu, että hiilidioksidi-pitoisuus lähellä 100 km:n korkeutta kasvaa nopeudella 23.5 ± 6.3 ppm vuosikymmenessä, mikä on noin 10 ppm/vuosikymmen nopeammin kuin yläilmakehän mallisimulaatiot ovat ennustavat. Vertailun vuoksi, troposfäärin hiilidioksidi-pitoisuudet kasvavat noin 20 ppm/vuosikymmen (nykyinen pitoisuus lähellä maata on jo luokkaa 420ppm).

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu