Kiukuttelun euforiaa ilmastonmuutoksesta!

Kiukuttelun euforiaa ilmastonmuutoksesta

Arvostettujen tiedelehtien julkaisut ja vakavasti otettavat vertaisarvioidut tutkimukset ympäri maailmaa ovat osoittaneet, että ilmastonmuutokseen vaikuttaa primääristi ihminen ja sekundääristi luonnolliset muutokset. Tätä on perusteltu mm. jatkuvasti kehittyvillä erilaisilla mallinnuksilla jo runsaat 30 vuotta ja kun tähän lisätään ilmastotutkimuksen pitkäaikainen n. 200 vuotinen historia, mikä muu voisi osoittaa pätevämpää kompetenssia.

Osa tutkijoista, jotka ovat täysin tai osittain eri mieltä ihmisen vaikutuksesta, eivät syystä tai toisesta ole läpäisseet tiukkaa vertaisarviointia. Tähän on periaatteessa olemassa hyvin yksinkertainen selitys:

Tutkijoiden välillä on erimielisyyksiä, teorioiden ja niiden todistelujen välillä. Kyseessä ovat myös erilaiset metodit, jotka tuottavat poikkeavia havaintoja. Ongelmien ratkaisuissa tapa ajatella on myös erilainen. Kaikki eivät ole ns. samalla viivalla, osa on joko riittämättömän tiedon varassa tai saavutetun tiedon ymmärtämisessä on vaikeuksia. Mitään yksinkertaista ja yhtä keinoa ei ole olemassa, jolla ongelmia voidaan ratkaista. Tämä luonnollisesti aiheuttaa turhautumista ja virhearvioiden lisääntymistä.

Miten valtamedia tähän suhtautuu ja entä sosiaalinen media?

Oikeastaan voisi sanoa, että niin valtamediassa kuin sosiaalisessa mediassakin vallitsee suuri epätietoisuus siitä, mikä on faktaa ja mikä fiktiota. Tätä dilemmaa häiritsee lisäksi se, että etenkin sosiaalinen media on kunnostautunut voimistamalla tätä dilemmaa, esittämällä omia ratkaisujaan.

Pienenä sivujuonteena, -niin hyvässä kuin vapauttavassa mielessä, tulee mieleeni 1960-luvulla käynnistynyt hippi-liike, joka vastusti sotaa ja keskiluokkaista konservatismia. Ja mitä siitä liikkeestä jälkeenpäin syntyikään? Muutamat hipit, nörtit ja visionäärit perustivat yrityksen koska he kokivat, että silloiset huoneen kokoiset tietokoneet olivat vain harvojen ja valittujen käytettävissä. Noihin aikoihin kehittelyn tuloksena syntyivät ensimmäiset henkilökohtaiset mikro-tietokoneet.

Eli saamme kiittää heitä siitä, että nykyisin lähes jokaisen ihmisen käytettävissä on tämä pieni suoritin, joka tahkoo informaatiota sille asetettujen parametrien tahdissa. Teknologisen kehityksen myötä, -erityisesti tietokoneiden ja internetin välityksellä, tietomäärä on lisääntynyt eksponentiaalisesti ja tämä on ollut myös häiritsevänä tekijänä tiedon laadun ymmärtämisessä ja soveltamisessa.

Tietoa on nykyisin niin paljon saatavilla, ettei sekaan mahdu yhtäkään sellaista ideaa, joka ei jo olisi osoitettu toteen tavalla tai toisella. Tämä on myös omiaan lisäämään informaatiokohinaa, kun voisi enemmän keskittyä oman pään tuottamaan lisäarvoon.

Näistä ajatuksista on lyhyt matka blogin otsikkoon, eli ”kiukuttelun euforiaan ilmastonmuutoksesta”.

Loppusitaattina voisi vielä todeta, että erilaisia rauhaan ja tasa-arvoon yms. perustuvia liikkeitä ja liikehdintää, sekä niihin liittyviä keula-kuvia on ollut kautta historian. Greta Thunberg on yksi heistä.

****************************************************************************************************************************************************************************************

Tiede ei ole denialismia, tiede ei ole myöskään alarmismia ja kaikkein vähiten se on kreationismia tai scientologiaa. Intersubjektiivisuus on eräs tieteen tunnusmerkki. Intersubjektiivisuuteen riittää, että jokainen tutkija voi päätyä samaan lopputulokseen tiedeyhteisössä hyväksytyillä metodeilla (objektiivisuus intersubjektiivisuutena). Tieteellisissä teorioissa subjektiiviset tekijät on pyritty poistamaan luomalla yhtenäinen mittaus- ja analyysijärjestelmä. Tutkijoiden välisten näkemyserojen vähentyminen merkitsee tässä mielessä sitä, että ollaan lähempänä totuutta ja tämä lopulta johtaa tieteelliseen konsensukseen.

****************************************************************************************************************************************************************************************

 

HannuSinivirta

Työura: (el. vanh. tut. / 2016) FMI / avaruusteknologia ja havaintopalvelut 1990 - 2016 (26v). Eflab Oy - Labsystems Oy / lääketieteellinen teknologia / tutkimus ja tuotekehitys 1980 - 1990v (10v). Nokia Oy / atomivoimalaitostekniikka ja militaaritekniikka 1975 - 1980 (5v). Planar Ky / tietoliikennetekniikka / tutkimus ja tuotekehitys 1968 - 1975 (7v). Kantavia voimia mm. Albert Einsteinin 10 kenttäyhtälöä. Olen tutkinut ilmastonmuutosta n. 5 vuotta ja päätynyt arvioon, että muutos tapahtuu sekä antropogeenisten eli ihmislajin toiminnan seurauksena (A) että luonnollisten eli planetaaristen (L) vaikutusten muutos-vauhdin suhteessa, missä antropogeeninen dominoi (𝝏A / 𝝏t) / (𝝏L / 𝝏t) = paljon suurempi kuin 1. Tutkimukseni ei perustu perinteisiin julkaisu-periaatteisiin, mutta henkilökohtaiseen kokemukseen, havaintoihin ja puhtaaseen matemaattiseen tulkintaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu