Kuinka kauan fotonit voivat ”elää”?

Fotonin ”elämä”

”Kaikki maailmankaikkeudessa oleva sähkömagneettinen säteily koostuu fotoneista, ja fotoneilla, sikäli kuin voimme sanoa, on ääretön elinikä”. Mutta pitääkö tämä paikkansa?

Kaikki kuolee. Monille tämä näyttää olevan yksi absoluuttinen totuus universumista: kasvit ja eläimet mätänevät ja rappeutuvat, tähdet räjähtävät ja tummuvat, planeetat murenevat tai palavat ja jopa mustat aukot voivat säteillä pois. Itse asiassa atomimme, jotka ovat samoja atomeja, ja jotka muodostavat kaiken muun maailmankaikkeudessa, hajoavat kevyemmiksi elementeiksi ajan edetessä.

Mutta entä fotonit, voivatko ne kuolla vai ovatko ne olemassa loputtomiin?

Vastaus tähän kysymykseen liittyy siihen, että meidän on ymmärrettävä, miten atomit toimivat. Mutta lyhyesti sanottuna, aina kun meillä on raskas atomi, on olemassa riski, että se alkaa spontaanisti hajoamaan pienemmiksi hiukkasiksi. Tätä kutsutaan ”radioakatiiviseksi hajoamiseksi” ja se on prosessi, joka lopulta johtaa atomien tuhoutumiseen.

Mutta toimiiko samanlainen prosessi suhteessa fotoneihin?

Viime kädessä tämä kysymys riippuu siitä, voiko fotoneilla (sähkömagneettisen voiman eli valon kantajilla) olla massaa vai ei?

Tyypillisesti fotoneilla sanotaan olevan nolla-massa. Tämä on standardiratkaisu, jonka suurin osa tutkijoista hyväksyy (toisin sanoen se on tieteellinen konsensus); kuitenkin, kuten aina näyttää olevan tieteessä, asiat muuttuvat hankalaksi, kun alamme lisätä muita muuttujia ja ajatella ”mitä jos”?

Entä jos fotoneilla olisi massaa?

Jos fotonilla olisi nollasta poikkeava lepomassa, se tarkoittaisi, että se voi hajota kevyemmiksi alkuaineiksi, jolloin fotoni hajoaisi joko tunnetuiksi kevyemmiksi alkuainehiukkasiksi, kuten neutriinoiksi ja antineutriinoiksi, tai toistaiseksi löytämättömiksi hiukkasiksi.

Erityisesti tämän ajatuksen ongelma on se, että nykyisen käsityksemme mukaan fotoneja ei voida saada lepotilaan. Tämän seurauksena ajatus lepomassasta ei päde. Oletetaan, että fotoneilla on nollasta poikkeava lepomassa. Mutta mikä on tämän massan yläraja, kun tämä otetaan huomioon, kuinka kauan fotonit voivat elää?

Ajan laajeneminen

Osoittautuu, että kun esine liikkuu relativistisilla nopeuksilla, ”outo” asia näyttää tapahtuvan sen ajalle paikallaan olevan havainnoijan (inertiaalisessa vertailukehyksessä) havaitsemana. Näemme tapahtuman katsoessamme kelloamme, liikkeessä oleva ”kello” hidastuu, joten luemme kahta eri aikaa. Mutta mikä aika on oikea??? Ne molemmat ovat, koska aika ei ole absoluuttinen vaan suhteellinen, joka riippuu viitekehyksestä. 

Katsotaan seuraavaa klassinen esimerkki: 

Meillä on kaksoset, joista toinen on astronautti, ja toinen työskentelee NASA:n hallinnossa. Astronautti lähtee syvään avaruuteen matkalle matkustaen 95% valon nopeudesta. Palattuaan astronautin kello on mitannut kymmenen vuotta, joten astronautti on ikääntynyt 10 vuotta. Kuitenkin, kun astronautti kohtaa maassa olevan hallinto-kaksosensa, astronautti näkee että tämä kaksonen on ikääntynyt 32 vuotta! Tämä selittyy sillä, että astronautti matkustaa relativistisilla nopeuksilla ja siksi hänen ”kellonsa” on hidastunut!

Katsotaan kuinka voimme laskea ”aikaeron”. Aikalaajennuksen laskentakaava on seuraava:

t = t0 / (1 – v2 / c2) 0.5

t = 10/(1 – (0.95c)2 / c2) 0.5

t = 10/(1 – 0.952) 0.5

t = 10/0.312

t = 32 vuotta

Tämä on aika, jonka NASA:n hallintokaksonen mittaa?!

Eli aikalaajeneminen on otettava huomioon. Kun tämä on otettu huomioon, fotonien viitekehyksen mukaan voi havaita, että sen elinikä olisi melko lyhyt eli kolme vuotta; viitekehyksemme mukaan valo kuitenkin eläisi ~miljardi miljardia (1018) vuotta.

Se näyttää vähän tältä: 10 000 000 000 000 000 000. Vertailun vuoksi maailmankaikkeus on vain 13 800 000 000 vuotta vanha. Huomaako näiden lukujen suuren eron? No, tämä liiallinen aukko tarkoittaa, että fotoni elää ikuisesti.

Ja todellakin tässä vaiheessa meidän täytyisi tietää, mikä on fotonien lepomassan yläraja. Sähkö- ja magneettikentillä tehtyjen kokeiden ansiosta on saatu luku, joka rajoittuu 10-18 eV:iin (10-54 g). Tässä voidaan ottaa käyttöön kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn (CMB) = Cosmic Microwave Background) spektrin, joka on tarkimmin mitattu mustan kappaleen spektri luonnossa. Jos fotonilla on massaa ja se voi hajota kevyemmiksi hiukkasiksi, fotonien lukumäärätiheys CMB:ssä pitäisi pienentyä fotonien liikkuessa.

Lähteet:

https://physics.aps.org/articles/v6/s96

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.111.021801

https://www.ctc.cam.ac.uk/outreach/origins/cmb.php

Tämän perusteella näkyvä aallonpituusfotoni on stabiili ainakin 1018 :n vuoden ajan, käyttämällä hyväksi yhdistelmää tunnettuja rajoituksia edellä mainitulle massalle ja CMB-rajoituksille.

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu