Lämpötilan ja hiilidioksidin välinen suhde – realismia ilmastosta

Lämpötilan ja hiilidioksidin välinen suhde – realismia ilmastosta

Yleisluontoisen määritelmän mukaan, antroposeeni (so. ajatus siitä, että ihmisestä on tullut maapallon tilaa muuttanut ja muuttava geologinen voima) on holoseenin jälkeinen epookki, joka alkoi teollistumisen myötä 1800 – 1900 luvulla. 

Jotkin tahot (lähinnä antroposeenin vastustajat) järjestelmällisesti kuvittelevat, että lämpötilalla ja hiilidioksidilla ei olisi keskenään mitään vaikutusta, tai ainakin sillä olisi hyvin minimaalinen vaikutus, tai ei ollenkaan, tai sitten sen vaikutus ei ole jatkuvaa. 

Aika ajoittain tämä epämääräinen spekulointi on itse asiassa koko ilmastotieteen asettamista kyseenalaiseksi, vaikka on jo tuhansia kertoja osoitettu, että hiilidioksidi absorboi lämpösäteilyä sille ominaisella aallonpituudella niin teoreettisesti, kuin empiirisesti. Tämän havaitsi käytännön kokeissa fyysikko John Tyndall jo 1800 -luvulla. 

Antroposeenilla on siis hyvin selkeä vaikutus nykyiseen ilmastoon, siitä ei ole epäilystäkään. Se ei todellakaan vaadi korkeampaa matematiikkaa tai edes syvällisempiä esitietoja ilmakehäfysiikasta, siihen riittää pelkästään jo suoraan luonnosta itse tehdyt havainnot ja johtopäätökset. 

Toisaalta, miksi ilmastonmuutoksesta uutisoidaan lähes joka päivä ympäri maailmaa? Tuskin silloin voi kyseessä olla maailmalaajuinen salaliitto tai suuri huijaus. Sellaisessa kuplassa eläminen on kyllä itsensä huijaamista.

Kun seuraa globaaleja lämpötila-kuvaajia, lähes jokaisessa niistä on havaittavissa sekä luonnollista vaihtelua, että selkeitä nousevia trendejä, joita kutsutaan lämpötila-anomalioiksi. Missään lähteissä ei ole havaittavissa selkeää laskevaa lämpötila-anomaliaa. 

Ilmastonmuutostutkimuksissa globaalit anomaliat (so. lämpötilan poikkeamat) ovat tärkeämpiä kuin absoluuttinen lämpötila. Lämpötila-anomalia on ero keskimääräiseen eli lähtötason lämpötilaan. Peruslämpötila lasketaan tyypillisesti keskimäärin 30:n tai useamman vuoden lämpötilatiedoilla. Lyhyemmän aikavälin lämpötilatiedot eivät sinänsä ole merkitseviä, ellei niihin liity pidemmän aikavälin trendi-odotuksia, jotka voivat olla vain mallinnuksien kautta reaalisia.

Vaihteeksi jotakin uutta..!

Lähde: Nature

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23543-9

Tuleva uusi kaukokartoitusmenetelmä nimeltään GeoCarb (Geostationary Carbon Cycle Observatory / EVM-2) on jo siis suunnitteilla, joka laukaistaan avaruuteen 2024. 

Lähde NASA:

https://eospso.nasa.gov/missions/geostationary-carbon-cycle-observatory-evm-2

https://eospso.nasa.gov/sites/default/files/sat/GeoCARB.jpg

 

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu