Luotettavat mittarit – ilmasto

Luotettavat mittarit – ilmasto

Ilmastoa on tutkittu ~200 vuotta. Tiedämme varmuudella, että ilmasto muuttuu kahdella periaatteellisella tavalla: 1. luonnollisesti ja 2. ihmisen toiminnan kautta. Muutos on nähtävissä.

Maapallomme lämpötila muuttuu myös kahdella tavalla: 1. auringon aktiivisuuden muuttuessa ja 2. luonnollisen kasvihuoneilmiön muuttuessa.

Ensin mainittu (1) muuttuu meistä riippumatta, toinen (2) on meistä riippuvaista.

Luonnollinen lämpeneminen ja jäähtyminen

Maapallo saa energiansa auringosta. Auringon tuottama lämpeneminen ja jäähtyminen, on luonnollista alkuperää. Auringon säteilyä tarkastellaan satelliiteista (monitorointi) käsin, tehotiheytenä eli irradianssina TSI (Total Solar Irradiance) [Wm-2] tiettyä aallonpituutta kohti:

SSI (Solar Spectral Irradiance) voidaan määritellä SIM (Spectral Irradiance Monitor) integroituna tehona vs. aallonpituus:

Määrätyn integroinnin vuoksi, spektrisen irradianssin teho on hieman pienempi, kuin kokonais-irradianssin teho. 

Auringon säteilytehoa on ehkä kuitenkin helpompi luonnehtia TSI:n maksimin ja minimin välisenä erotuksena, joka saadaan suoraan havaintona.

Lähde: University of Colorado

http://lasp.colorado.edu/data/sorce/total_solar_irradiance_plots/tim_level3_tsi_6hour_3month_2400x1800.png

Kuvamateriaalista käy ilmi, että TSI:n maksimin ja minimin välinen erotus on.

1360.79Wm-2 – 1360.51Wm-2 [p-p]= 0.28Wm-2 [p-p]

Tämä vastaa lämpötilaa ≈ 0.074°C

Luonnollinen kasvihuoneilmiö

Kaikkein tehokkain kasvihuonekaasu on vesihöyry. Se eroaa muista kasvihuonekaasuista siinä, että sen ilmakehän pitoisuuksien muutokset eivät liity suoraan ihmisen toimintaan,  pikemminkin muiden päästämiemme kasvihuonekaasujen aiheuttamaan lämpenemiseen, kuten:

Hiilidioksidi, -metaani, -dityppioksidi, -rikkiheksafluoridi jne.

Vesihöyryn suora vaikutus ilmastoon syntyy auringon säteilytehon muutoksista.

Lähde: NOAA

 https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Maan päälliset lämpötila-havainnot

Lähde: NOAA

https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series

Lämpötila-erotus 2020 – 2019 on 1.18°C – 1.10°C = 0.08°C

Tehdään vertailuja TSI:n aiheuttaman lämpötilan ja NOAA:n tekemien pintalämpötila-havaintojen välillä:

2019 – 2020

      TSI =  0.074°C vs. NOAA = 0.08°C 

Johtopäätöksiä:

  • Sekä TSI:n (Total Solar Irradiance) aiheuttama lämpötilamuutos, että NOAA:n suorittama pintalämpötila-havainto osoittavat hämmästyttävän samansuuntaisia lämpötiloja. Tämä osoittaa, että kyseessä on luonnollinen lämpötilavaihtelu. 
  • Sen sijaan kun tarkastellaan lämpötilavaihtelun pitkäaikaista nousevaa trendiä, se johtuu ihmisen aiheuttamasta ilmakehän luonnollisen kasvihuoneilmiön voimistumisesta.
  • Mustat viivat rajaavat suhteellisen muutos-välin vuodesta ~1975 vuoteen 2020. Jokainen lämpötila-palkki tällä välillä on luonnollista lämpötila-vaihtelua, mikä on seurausta auringon säteilyenergian muutoksista. Harmaa viiva edustaa luonnollisen lämpötila-vaihtelun keskiarvoa vuoteen 2020, missä lämpötila-anomalia on ~0.85°C. Tummennettu kolmio osoittaa ihmisen aiheuttaman luonnollisen kasvihuoneilmiön voimistumisen trendiä (ks. kuvaliite).
  • Tähän vielä lisäyksenä se, että otin TSI:n muutoksen huipusta – huippuun, joka käytännössä tarkoittaa, että SSI (spketrinen teho) olisi paljon pienempi, eli TSI:n arvo on periaatteessa liian suuri.

https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL) = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu