Maapallon ilmastoherkkyyden arviointi käyttämällä useita todisteita – AGU (American Geophysical Union)

Maapallon ilmastoherkkyyden arviointi käyttämällä useita todisteita – AGU (American Geophysical Union)

AGU on tänä vuonna 2020 julkaissut erittäin laajan, 184 -sivuisen tutkimuksen ja yhteenvedon Maapallon ilmastoherkkyydestä. Heti alussa tutkimuksen yhteenvedossa on kolme avainkohtaa (Key Points):

  • Arvioimme todisteita, jotka liittyvät maapallon ilmastoherkkyyteen S: palauteprosessin ymmärtäminen sekä historialliset ja paleo-ilmastotiedot. 
  • Kaikkia kolmea todistuslinjaa on vaikea sovittaa yhteen S < 2°K: n kanssa, kun taas paleotodisteet tarjoavat vahvimman S > 4.5°K: ta vastaan. 
  • Bayesin laskelman mukaan 66%: n alue on 2.6°K – 3.9°K, joka pysyy 2.3°K – 4.5°K rajoissa, luotettavissa kestävyystesteissä.

Koska tutkimus on erittäin laaja, sen läpikäyminen on pitkää piimää, joten yritän etsiä sieltä vain muutamia keskeisiä kohtia:

Määritelmät CO2 -säteilypakotteelle ja ilmastopalautteille 

CO2 -säteilypakote sisältää sekä ilmakehän CO2:n kaksinkertaistumisen suoran säteilyvaikutuksen, että epäsuorat säteilyvaikutukset, jotka johtuvat ilmakehän ja pinnan säädöistä, jotka tapahtuvat ilman, että pintalämpötila T on noussut huomattavasti.

Ilmastopalautteissa ilmaistaan ​​kokonaisilmastopalautteen parametri λ, (W/m-2 K-1) TOA -säteilyn herkkyyden tekijöille xi summalla kerrottuna kuinka nämä tekijät xi muuttuvat pinnan lämpenemisen myötä. Tässä periaatteellinen formulointi, mitä en nyt tässä yhteydessä lähde sen tarkemmin läpikäymään:

λ = ∑i λi = ∑i 𝝏N / 𝝏xi x dxi / 𝝏T = λPlanck + λwater vapor + λlapse rate + λsurface + λclouds + λother

missä xi sisältää tavallisesti lämpötilan muutoksen (Planck), vesihöyryn, Lapse Raten (ilman lämpötilan laskunopeus korkeuden kasvaessa), pinta-albedon ja pilvien muutokset. Kukin oikealla puolella olevista termeistä kuvaa kyseisiä takaisinkytkentöjä.

Itse asiassa aasin siltana ja suora loikkaus CO2 -säteilypakotteeseen:

ΔF2 x CO2 ≈ 4.0W/m2

Kiinnittäisin erityisesti huomiota kohtaan:

3.2 Process understanding of CO2 radiative forcing and non-cloud feefbacks

3.2.1 CO2 radiative forcing (sivu 27)

(ks. myös taulukot 1 – 11 ja kuvat 1 – 24)

Tutkimus on siis hyvin laaja, se sisältää myös paleo-tutkimusta, sekä luonnollisesti GCM-mallinnuksia ja siksi koko tutkimuksen läpikäyminen ja sen kääntäminen Suomeksi näissä puitteissa on haastavaa. Virheiden minimoimiseksi  jätän tutkimuksen lukijoiden arvioitavaksi.

Kuitenkin tuo CO2:n säteilypakote ΔF2 x CO2 ≈ 4.0W/m2 antaa ajattelemisen aihetta, joka poikkeaa vain hieman ns. ihanteellisen kasvihuoneilmiön mallista, missä säteilypakotteeksi on arvioitu:

ΔF↑ = Δε (σTa4 – σTs4) = 3.71W/m2

”Pinnan säteily voi olla hieman eri osassa infrapunaspektriä kuin ilmakehän säteily. Malli olettaa, että keskimääräinen emissiivisyys (absorptiokyky) on identtinen kummallekin näistä infrapunasäteilyvirroista, kun ne ovat vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa. Siten pitkäaaltosäteilylle yksi symboli (ε) tarkoittaa sekä ilmakehän emissiivisyyttä että absorptiokykyä mille tahansa infrapunasäteilyn virralle.

Otetaan mukaan Ts:n ja Ta :n arvot, missä ε = 0.78, ΔF↑= -3.71W/m2, missä Δε = 0.019. Siten ε: n muutos 0.78: sta 0.80: aan on sopusoinnussa hiilidioksidin kaksinkertaistumisesta aiheutuvan säteilyn kanssa. Jos e = 0.80:

Ts = 289.5 °K (16.5°C)

Mallit ennustavat globaalin lämpötilan nousseen ΔTs ~1.2°C silloin, kun hiilidioksidi-pitoisuus kaksinkertaistuu.

Ennusteisiin on käytetty GCM (Global Climate Models), missä pintalämpötila on lämmennyt ~3°K. GCM-mallinnus ottaa huomioon positiivisen takaisinkytkennän, erityisesti vesihöyrystä.

Yksinkertainen korvike tämän takaisinkytkentäprosessin sisällyttämiseksi on saada aikaan lisäys Δε = 0.02, yhteensä Δε = 0.04, jotta voidaan arvioida vesihöyryn nousun vaikutusta lämpötilan nousuun. 

Tämä idealisoitu malli ennustaa siten ilmaston lämpenemisen ΔTs = 2.4 °K (2.4°C) hiilidioksidin kaksinkertaistumiselle.”

Ohessa AGU:n julkaisema tutkimus ja yhteenveto.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019RG000678

+1
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL) = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu