Mikä on Klimarealistine (Ilmastorealistit) organisaatio?

Taustaa tästä ks. organisaatiosta

Ole Henrik Ellestad (entinen kemian prof.) on yksi Klimarealsitine organisaation perustajista ja hän on kokonaan eronnut ajatuksesta, että ihminen vaikuttaisi ilmastoon. Hän on syyttänyt YK:n ilmastopaneelia (IPCC) yksipuolisista johtopäätöksistä ja puolueellisuudesta sekä kritisoinut NRK:n (Norwegian Broadcasting Corporation) ilmastoasioiden kattavuutta.

Näin heidän kotisivultaan

Klimarealistene – (Ilmastorealistit)  on poliittisesti itsenäinen järjestö meille, jotka uskomme, että ilmastoa hallitsevat luonnolliset vaihtelut. Emme ole samaa mieltä IPCC:n kanssa, kun se väittää, että CO2 päästöt muuttavat  ilmastoa dramaattisesti. Tuemme tieteellisesti perustettua julkista koulutusta olennaisena osana demokratiaa.

Järjestö on perustettu Osloon 15.5.2008 vuoden valmistelun jälkeen.

Aurinko hallitsee ilmastoa

Ilmastorealistien tarkoituksena on vaikuttaa ilmastokeskusteluun niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin luotettavalla ja realistisella tiedolla. Keskeisiä tekijöitä ovat systemaattiset muutokset auringossa, tuulessa ja merivirroissa, joissa planeettojen ja kuun etäisyyksien ja gravitaatiovoimien muutokset ovat merkittäviä. CO2 on kuitenkin vaaraton ja elintärkeä kaasu, joka on välttämätön kaikelle elämälle maapallolla.

Ilmastotiede on yksiselitteistä

Pyrimme esittämään tieteellisiä faktoja, jotka kertovat eri tarinaa kuin poliittisesti hyväksytty viesti, jolla on tukea vain harhaanjohtavissa ilmastomalleissa. Ilmastotiede on ja on aina ollut selkeää: Mikään tutkimus ei ole toistaiseksi positiivisesti katsonut havaittua ilmastonmuutosta kokonaan tai osittain antropogeenisten syiden syyksi. Sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa esitettävä yksipuolinen ja massiivinen viesti ihmisen aiheuttamasta ilmastouhkasta on puutteellisten, testaamattomien ja validoimattomien mallien tulos.

Tieteellinen neuvottelukunta perustettiin kesäkuussa 2015 ja nyt saamien tietojeni mukaan myös A. Ollila on kutsuttu tähän neuvottelukuntaan. Hän on myös yksi, joka on jatkuvasti kritisoinut IPCC:n toimintaa ja ”löytänyt” IPCC:n toiminnasta vain virheitä, kirjoittelemalla tällä alustalla, jota voidaan kutsua myös sosiaalisen median alustaksi.

Lähde: https://klimarealistene.com/om-oss/in-english/

Kysymyksiä herättävä?

Herää kysymys: minkälainen tutkija kirjoittelee näin aktiivisti sosiaalisessa mediassa ja levittää hyvin yksipuolista tietoa ilmastonmuutoksesta, jolle kvanttimekaniikka ja kvanttielektrodynamiikka tuottaa suuria vaikeuksia. Siinä käsitellään niinkin perustavaa laatua olevaa kysymystä kuin fotonin absorbtio. Edelleen hänen väitteensä perustuu siihen, että ”kun fotoni absorboituu, niin se katoaa totaalisesti ja lopullisesti”.

Tähän täytyy todeta, että hän on perustavaa laatua olevassa kysymyksessä täysin väärässä! Ei ole olemassa sellaista ilmiötä, missä fotoni (ja sen energia) katoaa johonkin ”tuntemattomaan, käytettyjen fotonien negatiivisen energian varastoon” tai että fotoni ”humpsahtaa” johonkin ammottavaan ei mihinkään.

Fyysikko Richard Feynman ja hänen luentonsa

Hyvin kuuluisissa luennoissaan ja kirjoituksissaan fyysikko Richard Feynman korosti kvanttimekaniikan ymmärtämisen tärkeyttä yksinkertaisesti ja intuitiivisesti. Hänen lähestymistapansa sisälsi usein käsitteellisiä selityksiä ja ajatuskokeita kvanttifysiikan perusperiaatteiden selvittämiseksi.

Yksi Feynmanin tärkeimmistä panoksista ymmärtääksemme fotonien absorptiota aineessa on hänen selityksensä käyttämällä virtuaalihiukkasten käsitettä ja kvanttimekaniikan polun integraalista muotoilua. Hän esitteli ajatuksen, että kun atomi tai elektroni absorboi fotonin, se ei ole suoraviivainen prosessi, jossa hiukkanen katoaa ja ilmestyy uudelleen. Sen sijaan hän ehdotti, että fotonin voidaan ajatella olevan vuorovaikutuksessa virtuaalihiukkasten kanssa, jotka edustavat vuorovaikutuksen välitiloja.

Feynmanin lähestymistapa fotoniabsorption ymmärtämiseen kvanttimekaniikassa sisältää Feynman-kaavioiden käytön (1948), jotka ovat graafisia esityksiä hiukkasten vuorovaikutuksista. Nämä kaaviot auttavat visualisoimaan ja laskemaan erilaisten kvanttiprosessien todennäköisyyksiä, mukaan lukien fotonien absorptio ja emissio.

Feynman kaaviot

Lähde: https://www.britannica.com/science/Feynman-diagram

Todellisuus on toisenlainen

En siis voinut olla puuttumatta näihin väitteisiin, sillä mielestäni nuo edellä olevat väitteet eivät pidä paikkansa! 

Eli että ”kun fotoni absorboituu, niin se katoaa totaalisesti ja lopullisesti” ja että aurinko ja gravitaatio hallitsee ilmastoa ja että ilmastotiede olisi yksiselitteistä ja että CO2 on vaaraton kasvihuonekaasu? 

Jo pelkästään nämä väitteet ovat karkeita yksinkertaistuksia. Ja juuri tämän vuoksi. Vaikka aurinko hallitsee ilmastoa ja gravitaatio muuttaa planeettojen asentoja, nämä eivät hallitse ilmastoa yksin ja ilmastotiede on kaikkea muuta kuin yksiselitteistä. Se koostuu hyvin monista eri muuttujista (maa, meri, ilmasto) missä aurinko ja gravitaatio ovat vain luonnollisia tekijöitä ja tämän myös IPCC οn täysin hyväksynyt. 

Kysymys on siitä, mitkä muuttujat ja mikä vaikutus ihmisellä on tähän kokonaisuuteen (maa, meri, ilmasto) kasvihuonekaasujen, rikkidioksidin ja aerosolien muodossa, mikä alkaa olla jo itsestään selvyys, ei näitä asioita huvin vuoksi tutkita. On hyvin runsaasti näyttöä siitä, että ihmisen toiminta vaikuttaa ilmastoon tavalla, missä yksi kasvihuonekaasu (CO2) näyttelee ratkaisevaa roolia, koska sillä on kyky lämmittää ilmastoa ja se on pitkäikäinen kasvihuonekaasu. Ja sekin on jo tiedossa, kuinka paljon ihmiskunta pumppaa CO2:ta ilmastoon joka vuosi, se on luokkaa ~36 – 38 miljardia tonnia fossiilisten polttoaineiden, teollisuuden prosessien, maankäytön muutosten ja muiden tekijöiden seurauksena. Onko tämä määrä eksakti, se ei ole pääasia vaan se, että suuruusluokka on huikea.

CO2:n lämmittävä vaikutus ilmastoon selitetään pääasiassa säteilyyn liittyvillä fysiikan periaatteilla. Tärkein yhtälö, joka tätä ilmiötä kuvaa, on Planckin säteilykaava. Planckin säteilykaava kuvaa, kuinka säteilyenergia muuttuu aallonpituuden ja lämpötilan funktiona. Kaava on seuraava:

Missä:

B(λ, T) = säteilytiheys (säteilyn voimakkuus tietyllä aallonpituusalueella) tietyssä lämpötilassa T.

λ = aallonpituus

h = Planckin vakio (6.626 x 10-34Js)

c = valon nopeus (~3 x 108 m/s)

k = Boltzmannin vakio (1.38 x 10-23 J/K)

Planckin säteilykaava kuvaa, miten aine säteilee energiaa eri aallonpituuksilla eri lämpötiloissa. Kun CO2 vapautuu ilmakehään ja lisää kasvihuonekaasupitoisuutta, se vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, koska se vähentää pitkien aallonpituuksien infrapunasäteilyä, joka karkaa avaruuteen. Tämä aiheuttaa lämpötilan nousun ilmakehässä, ja Planckin säteilykaavaa voidaan käyttää kuvaamaan tätä ilmiötä. Nämä ovat perusfundamentteja ilmastotieteessä.

Huomaa, että ilmastonmuutoksen monimutkainen dynamiikka vaatii monia muitakin yhtälöitä ja malleja, jotka ottavat huomioon CO2:n lisäksi muita kasvihuonekaasuja, pilviä, meriä ja monia muita tekijöitä. Planckin säteilykaava on yksi perusyhtälöistä, mutta ilmastonmuutoksen tutkimus ja mallintaminen vaativat paljon laajempaa tietämystä ja mallien joukkoa.

Missään olosuhteissa, yksi ilmastotutkimus tai malli, ei  vielä todista mitään ratkaisevaa!

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu