Mitä kvanttitietokoneet voivat tarjota ilmastonmuutoksen lopulliseen ratkaisuun?

Kvanttilaskenta

Kvanttilaskenta on uusi lähestymistapa laskentaan, joka käyttää perusfysiikan periaatteita ratkaisemaan erittäin monimutkaisia ongelmia erittäin nopeasti. Eli kyseessä on edelleen perusfysiikan periaatteiden soveltaminen, kyse ei siis ole mistään mutufysiikasta.

Digitaaliset tietokoneet ovat helpottaneet tietojen käsittelyä vuosikymmeniä. Mutta kvanttitietokoneet ovat valmiita viemään tietojenkäsittelyn aivan uudelle tasolle. Kvanttitietokoneet edustavat täysin uutta lähestymistapaa tietojenkäsittelyssä. Ja vaikka ne eivät korvaa nykypäivän tietokoneita, kvanttifysiikan periaatteita käyttämällä ne pystyvät ratkaisemaan hyvin monimutkaisia tilastollisia ongelmia, joita nykyajan tietokoneet eivät pysty. Kvanttilaskennassa on paljon potentiaalia. Kvanttilaskenta – vain yksi nousevan kvanttiteknologian kolmesta pääalueesta – joidenkin arvioiden mukaan voisi olla arvoltaan lähes 1.3 biljoonaa dollaria vuoteen 2035 mennessä.

Toimintaperiaate

Klassinen tietojenkäsittely, kannettava tietokone ja älypuhelimen tehoa käyttävä tekniikka, on rakennettu biteille. Bitti on tiedon yksikkö, joka voi tallentaa joko nollan tai ykkösen. Sitä vastoin kvanttilaskenta perustuu kvanttibitteihin tai kubitteihin, jotka voivat tallentaa nollia ja ykkösiä. Kubitit voivat edustaa mitä tahansa sekä nollan että ykkösen yhdistelmää samanaikaisesti – tätä kutsutaan superpositioksi.

Kun klassiset tietokoneet ratkaisevat ongelman useilla muuttujilla, niiden on suoritettava uusi laskenta joka kerta, kun muuttuja muuttuu. Jokainen laskutoimitus on yksi polku yhteen tulokseen. Kvanttitietokoneissa on kuitenkin suurempi työtila, mikä tarkoittaa, että ne voivat tutkia valtavan määrän polkuja samanaikaisesti. Tämä mahdollisuus tarkoittaa, että kvanttitietokoneet voivat olla paljon nopeampia kuin klassiset tietokoneet.

Mutta ensimmäinen todellinen todiste siitä, että kvanttitietokoneet pystyivät käsittelemään klassisille tietokoneille liian monimutkaisia ongelmia, saatiin vasta vuonna 2019, jolloin Google ilmoitti, että sen kvanttitietokone oli tehnyt suuren läpimurron: se ratkaisi 200:ssa sekunnissa ongelman, joka olisi vaatinut klassiselta tietokoneelta 10 000 vuotta.

Vaikka tämä oli tärkeä virstanpylväs tietojenkäsittelyssä, se oli pikemminkin teoreettinen harppaus kuin käytännöllinen, koska kvanttitietokoneen ratkaisemalla ongelmalla ei ollut todellista käyttöä.

Miten kvanttitietokoneet ratkaisevat ongelmia?

Nykypäivän klassiset tietokoneet ovat suhteellisen yksinkertaisia. Ne toimivat rajoitetulla joukolla syötteitä ja käyttävät algoritmia ja sylkevät vastauksen – eivätkä syötteitä koodaavat bitit jaa tietoja toisistaan.

Kvanttitietokoneet ovat erilaisia. Ensinnäkin, kun dataa syötetään kubitteihin, kubitit ovat vuorovaikutuksessa muiden kubittien kanssa, mikä mahdollistaa useiden erilaisten laskelmien tekemisen samanaikaisesti. Näin ollen kvanttitietokoneet pystyvät toimimaan paljon nopeammin kuin perinteiset tietokoneet.

Mutta se ei suinkaan ole tarinan loppu: kvanttitietokoneet eivät anna yhtä selkeää vastausta kuin klassiset tietokoneet; pikemminkin ne tarjoavat joukon mahdollisia vastauksia. Rajoitetuissa laskelmissa klassiset tietokoneet ovat edelleen suositeltavia työkaluja. Mutta erittäin monimutkaisissa ongelmissa kvanttitietokoneet voivat säästää aikaa kaventamalla mahdollisten vastausten valikoimaa.

Mitä kvanttitietokoneet voivat tarjota ilmastonmuutoksen lopulliseen ratkaisuun?

Ei itse asiassa mitään muuta kuin sen, että ne edelleen nojautuvat perusfysiikkaan ja monimutkaisten tilastollisten muuttujien (ei siis olemattomien tai keksittyjen ”piilomuuttujien”) tehokkaampaan, eli nopeampaan ratkaisemiseen. 

Mutta on myös joitakin esteitä, jotka haittaavat kvanttilaskennan kehitystä!

Yksi suuri este kvanttilaskennan edistymiselle on se, että kubitit ovat haihtuvia. Kun bitti nykypäivän tietokoneissa voi olla joko ykkös- tai nollatilassa, kubitti voi olla mikä tahansa näiden kahden mahdollinen yhdistelmä. Kun kubitti muuttaa tilaansa, syötteet voivat kadota tai muuttua, mikä heikentää tulosten tarkkuutta. Toinen kehityksen este on se, että kvanttitietokone, joka toimii mittakaavassa, joka tarvitaan merkittävien läpimurtojen aikaansaamiseen (kuten esim. ilmastonmuutoksen lopulliseen ratkaisuun), vaatii mahdollisesti miljoonien kubittien yhdistämistä. Nykyään olemassa olevat harvat kvanttitietokoneet eivät ole lähelläkään tätä määrää.

Mitä pienempään kuvaan mennään, sitä vaikeammaksi ilmastonmuutoksen ratkaisu johtaa!

Vaikka tutkijat ovat onnistuneet kiertämään kvanttimekaniikan kulmakivenä pidetyn Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen (https://www.aalto.fi/fi/uutiset/tutkijat-onnistuivat-kiertamaan-kvanttimekaniikan-kulmakivena-pidetyn), missä hiukkasen paikkaa ja nopeutta ei voida tietää samanaikaisesti. Mutta tässä hankkeessa kyse on ollut kvanttimekaniikan ja yleisen suhteellisuusteorian yhteensovittaminen. Kun kysytään: mitä tekemistä tällä yhdistämisellä olisi ilmastonmuutoksen lopulliseen ratkaisuun pienessä mittakaavassa? En kyllä näkisi, että sillä on mitään tekemistä.

Viitteeni:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/mita-pienempaan-kuvaan-mennaan-sita-vaikeammaksi-ilmastonmuutoksen-tutkiminen-johtaa/

Antropogeeninen suuri kiihtyvyys ei välitä kubiteista

Mitä muita muuttujia tulisi ottaa huomioon kuin ne muuttujat, jotka ovat meillä jo tiedossa ja joilla tähän asti on ratkottu ilmastonmuutosta? 

Kubitit tarjoavat vain lisää erilaisia vaihtoehtoja. Kuten aiemmin on tullut todettua, kvanttitietokoneet eivät anna yhtä selkeää vastausta kuin klassiset tietokoneet; pikemminkin ne tarjoavat joukon mahdollisia vastauksia. Rajoitetuissa laskelmissa klassiset tietokoneet ovat edelleen suositeltavia työkaluja. Mutta erittäin monimutkaisissa ongelmissa kvanttitietokoneet voivat säästää aikaa kaventamalla mahdollisten vastausten valikoimaa.

Periaatteessa olemme jälleen lähtöruudussa. Eli ts. kun luodaan erilaisia skenaarioita tulevasta ilmastonmuutoksesta, kvanttitietokoneet tarjoavat n. kpl joukon mahdollisia vastauksia ja vaihtoehtoja säästämällä aikaa. 

Kun on säästetty aikaa, valinta on siis edelleen meidän, ei koneiden!

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu