Muutosnopeudella ratkaistaan ihmisen osuus ilmakehässä kasvaneesta hiilidioksidista suhteessa luonnolliseen hiilidioksidiin

Vielä kerran ja vain yhteen, vähennys, kerto ja jakolaskuja

Lasketaan ihmisen aiheuttaman hiilidioksidin muutosnopeus, suhteessa luonnollisen hiilidioksidin muutosnopeuteen käyttäen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia ja niiden historiallista kehitystä. Tämä voidaan tehdä vertaamalla hiilidioksidin pitoisuuden kasvuvauhtia ennen teollistumisen alkua ja sen jälkeen.

Tarkat tiedot jääkairausnäytteistä

Jääkairausnäytteiden perusteella:

  • Viimeisen jääkauden aikana (n. 20 000 vuotta sitten) CO2 -pitoisuus oli ~180 ppm (min.).
  • Holoseenin aikana, ennen teollistumista, CO2 -pitoisuus nousi noin 280 ppm:ään.
  • Tämä nousu tapahtui noin 10 000 vuoden aikana jääkauden päättymisen jälkeen.

Nykyiset CO2 -tiedot

  • Esiteollinen CO2 -pitoisuus (n. 1750): 280 ppm.
  • Nykyinen CO2 -pitoisuus (n. 2023): 420 ppm.
  • Aikaväli: 273 vuotta (2023 – 1750).
  • CO2 -pitoisuuden nousu: 140 ppm (420 ppm – 280 ppm).

Luonnollinen CO2 muutosnopeus

  • Luonnollinen CO2 muutosnopeus jääkauden päättymisen jälkeen:

100ppm/10000 vuotta = 0.01ppm/vuosi

Ihmisen aiheuttama CO2 muutosnopeus

  • Teollistumisen jälkeinen CO2 muutosnopeus:

140ppm/273 vuotta ≈ 0.513ppm/vuosi

 

Suhteen laskeminen

Suhde = Ihmisen aiheuttama muutosnopeus / luonnollinen muutosnopeus = (0.513ppm/vuosi)/(0.01ppm/vuosi) = 51.3

 Yhteenveto

Näiden tietojen perusteella ihmisen aiheuttama hiilidioksidin muutosnopeus on noin 51.3 kertaa suurempi kuin luonnollinen hiilidioksidin muutosnopeus. Tämä korostaa ihmisen toiminnan merkittävää vaikutusta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien kasvuun teollistumisen aikakaudella. 

Onko tämä numeroarvo (51.3) eksakti, sillähän ei ole suurtakaan merkitystä, sillä se on joka tapauksessa suurempi kuin luonnollinen muutosnopeus. 

Voiko tätä enää yksinkertaisemmin laskea? Vai onko niin, että tämän palstan ”toisinajattelijat” eivät osaa laskea yksinkertaisia plus, miinus, kerto ja jakolaskuja, vai tekevätkö he päätelmiä vain ”pärstäkertoimien” perusteella?

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(FMI)

el. vanh. tut. ava.tek.elektr. ins. fys.

Teoriat ja mielipiteet ovat omiani, ne eivät edusta instituutteja tai organisaatioita. Ajalla ei ole partikkelia (toistaiseksi) valolla on.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu