Perusteluni väitetylle ns. ”fotonikadolle”!?

IR-fotonien ja CO2 molekyylien kohtaaminen ilmakehässä

Yleisön pyynnöstä tai jopa vaatimuksesta, ja ollaan menty jopa niin pitkälle, että minua syytetään väärän tiedon levittämisestä?! Eli pitää yhä uudelleen palata perusasioiden äärelle.

Eräille kirjoituksiani seuranneille on syntynyt hyvin epäileviä käsityksiä siitä, miten fotonit ja erinäiset molekyylit (kuten CO2) keskenään käyttäytyvät. Henkilökohtainen käsitykseni on, etteivät nämä seuraavat mekanismit ole muuttuneet sitten molekyylifysiikan kehittymisen.

Kun infrapuna (IR) fotoni törmää CO2 molekyyliin, voi tapahtua useita mahdollisia seurauksia, riippuen fotonin energiasta ja siihen liittyvästä erityisestä vuorovaikutuksesta. Tässä on joitain mahdollisia skenaarioita.

Absorptio: Jos tulevan IR-fotonin energia vastaa CO2 -molekyylin perustilan ja virittyneen värähtelytilan välistä energiaeroa, molekyyli voi absorboida fotonin energiaa ja siirtyä korkeammalle värähtelyenergiatasolle. Tätä kutsutaan värähtelyn absorptioksi.

Sironta: Joustamatonta sirontaa voi esiintyä, kun saapuvan IR-fotonin energia ei ole täsmälleen yhtä suuri kuin värähtelytilojen välinen energiaero, mutta on riittävän lähellä. Tässä tapauksessa CO2 molekyyli voi sirottaa fotonia eri suuntaan samalla kun se saa tai menettää energiaa prosessissa. Tätä kutsutaan Raman-sironnaksi.

Elastinen sironta: Elastinen sironta, joka tunnetaan myös nimellä Rayleigh-sironta, voi tapahtua, kun saapuvan IR-fotonin energia on huomattavasti pienempi kuin energia, joka tarvitaan CO2 molekyylin värähtelytilojen virittämiseen. Tässä tapauksessa fotoni voi yksinkertaisesti sirottaa pois molekyylin siirtämättä siihen energiaa. Tämäntyyppinen sironta on vastuussa mm. taivaan sinisestä väristä, eikä se johda molekyylin sisäisen energian muutokseen.

Transmissio: Jos IR-fotonin energia ei absorboidu, siroa tai heijastu, se voi kulkea CO2 molekyylin läpi ilman merkittävää vuorovaikutusta. Tämä tapahtuu todennäköisemmin, kun fotonin energia ei vastaa mitään molekyylin värähtelymuutoksia.

Emissio: Joissakin tapauksissa, kun CO2 on absorboinut energiaa IR-fotonista ja ollut viritetyssä värähtelytilassa, CO2 molekyyli voi lähettää yhden tai useamman alhaisemman energian fotonin palatessaan perustilaansa. Tätä kutsutaan tärinäemissioksi.

Tulos riippuu tulevan fotonin energiasta ja CO2 molekyylin kvanttitiloista. Monissa todellisissa tilanteissa maapallon ilmakehän CO2 molekyylit ovat vuorovaikutuksessa IR-fotonien kanssa tavalla, joka johtaa absorptioon ja myöhempään uudelleenemissioon, mikä edistää kasvihuoneilmiötä ja lämmön vangitsemista ilmakehään. Tämä kasvihuonekaasujen, kuten CO2 :n IR-säteilyn absorptio ja uudelleenemissio on ratkaisevassa roolissa maapallon lämpötilan säätelyssä.

Jos ilmakehässä ei olisi ainuttakaan CO2 molekyyliä, sillä olisi syvällisiä ja kielteisiä vaikutuksia planeetan ilmastoon, ekosysteemeihin ja yleiseen asuttavuuteen. Se johtaisi kylmempiin lämpötiloihin, häiritsisi ravintoketjua ja sillä olisi laaja-alaisia ​​ekologisia ja geologisia vaikutuksia. Vaikka CO2 liittyy ilmastonmuutokseen, se on välttämätöntä maapallon nykyisen ilmaston ylläpitämiselle ja elämän tukemiselle sellaisena kuin me sen tunnemme.

Vielä lopuksi väite, joka ei pidä paikkansa!

Lainaus:

Kun fotoni absorboituu, niin se katoaa totaalisesti ja lopullisesti.

-A. Ollila

Viite tuohon väitteeseen löytyy täältä:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/jotkut-ihan-vakavissaan-vaittavat-etta-kasvihuoneilmiossa-tapahtuu-fotonikatoa/#comment-3973900

Todellisuudessa, kun fotoni absorboituu atomiin tai molekyyliin, se ei katoa kokonaan ja pysyvästi siinä mielessä, että sen energia katoaisi. Sen sijaan fotonin energia siirtyy atomiin tai molekyyliin aiheuttaen elektronisen siirtymän tai virityksen. Tämä tarkoittaa, että fotonin energiaa käytetään viemään elektroni alhaisemman energian tilasta korkeamman energian tilaan atomissa tai molekyylissä.

Joissakin tapauksissa tämä energia voidaan myöhemmin lähettää uudelleen toisena fotonina, kun elektroni palaa alkuperäiseen alempaan energiatilaansa, mikä tunnetaan spontaanina emissiona. Vaihtoehtoisesti energiaa voidaan käyttää useisiin muihin prosesseihin atomissa tai molekyylissä, kuten kemiallisiin reaktioihin tai lämmön tuottamiseen.

Joten vaikka itse fotoni ei ole enää läsnä alkuperäisessä muodossaan absorption jälkeen, sen energia säilyy ja se voidaan muuntaa muiksi energiamuodoiksi tai lähettää uudelleen fotoneina tietyissä olosuhteissa. Tämä periaate on perustavanlaatuinen käsite kvanttimekaniikassa ja valon käyttäytymisenä, eli vuorovaikutuksessa aineen kanssa.

Jos tästä aiheesta nouse vielä kysymyksiä tai vasta-argumentteja ja edelleen väitetään, että kun fotoni absorboituu, niin se katoaa totaalisesti ja lopullisesti, tämä jo vaatii aivan uutta ja ennen kokematonta kvanttifysiikkaa, mikä ei ole tästä maailmasta!

Ja vielä loppujen – lopuksi,  ja jottei synny epäselvyyksiä, vielä kertaalleen troposfääristä, stratosfääristä ja mesosfääristä. Kiinnittäisin huomion periaatteisiin, joista olen jo moneen kertaan kirjoittanut ja siitä lisää seuraavassa.

Stratosfäärin lämpötilahuipun yläpuolella n. 50 km:n korkeudella, eli mesosfäärissä lämpötila laskee jyrkästi. Mesosfäärin pohjalla paine on vain n. 1/1000 merenpinnan paineesta ja kun huippu saavutetaan n. 95 km:n kohdalla, se on vain miljoonasosa. Käytännössä se tarkoittaa lähes tyhjiötä. Siellä olevilla lämpötiloilla on merkitystä vain molekyylifysiikan ja -kemian vaikuttamisena, ei kyvyssä lämmittää esineitä, kuten avaruusaluksia tai jopa pölyä. Lämpötilat laskevat korkeuden funktiona, koska otsonin UV-absorption aiheuttama kuumennus putoaa ja mikä tärkeintä, CO2 jäännöksellä on merkittävä jäähdytysvaikutus. Alemmassa ilmakehässä CO2 toimii kasvihuonekaasuna absorboimalla maan pinnan säteilemää infrapunasäteilyä. Mesosfäärissä CO2 itse asiassa jäähdyttää ilmakehää, säteilemällä lämpöä avaruuteen. Lämpötilan minimi -90°C ja sitä alhaisempi saavutetaan ~85 km:ssä – mesopaussissa. Mesopaussin jälkeen lämpötilat nousevat jälleen, koska heikentynyt säteilyjäähdytys yhdistettynä kuumentamiseen aallonpituudella <180 nm, (UV-säteilyn vaikutuksesta O2 :n ja N2 :n) kautta.

Toisaalta kesäinen mesopaussi kylmenee, johtuen lisääntyneiden ihmisen aiheuttamien CO2 – ja CH4 päästöjen viilentävästä vaikutuksesta.

Eiköhän tämä riittäne taas toistaiseksi!

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu