Suhteellisen yksinkertaisia sovelluksia, jotka estävät tuulivoimaloista aiheutuvia lepakko- ja lintukuolemia

Suhteellisen yksinkertaisia sovelluksia, jotka estävät tuulivoimaloista aiheutuvia lepakko- ja lintukuolemia.

Tuulta pidetään yhtenä puhtaimmista keinoista hyödyntää energiaa. Toisin kuin perinteiset energialähteet, tuulienergiassa ei ole epäpuhtauksia, kuten hiukkasia, metaania, elohopeaa, rikkidioksidia ja typpioksidia. Kaivostoimintaan tai poraamiseen ei tarvita polttoainetta  käytön aikana ja ei kuluteta miljardeja litroja vettä, jolloin jätettä syntyy minimaalisesti. Kestävän energian maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa, vuosittain asennetaan tuhansia tuulivoimaloita ympäri maailmaa. 

On valitettavaa, että tuulienergialla on myös oma pimeä puolensa: tuuliturbiinit tappavat vuosittain tuhansia lintuja ja lepakoita. Kuolinsyitä ovat törmäys ja barotrauma – sisäiset vammat, jotka johtuvat altistumisesta nopeille paineen muutoksille lähellä liikkuvien lapojen takareunoja (voimakas alipaine). Ennennäkemättömän suuria määriä muuttavista lepakoista löytyy kuolleina teollisuus-luokan tuuliturbiinien juurilta, loppukesän ja syksyn aikana. Muuttoliike populaatioille ei ole muita hyvin dokumentoituja uhkia, jotka aiheuttavat samanlaista kuolleisuutta kuin tuuliturbiinit. 

Aikaisemmista vuosista poiketen, tuulienergiayhtiöt ovat nyt ottamassa vastuuta, ympäristövaikutusten arviointien suorittamisesta ennen tuuliturbiinien asentamista alueelle. Lintujen osalta, muuttoreittejä vältetään, ja turbiinien alla tehdään kasvillisuustutkimuksia sen varmistamiseksi, ettei mikään muuttolintujen suosimista ravintolähteistä ole läsnä. Espanjassa jotkut tuulienergiayhtiöt jopa sulkivat tuulipuistot, kun suuri määrä muuttolintuja lähestyy.

Norjan luonnontieteellinen instituutti suoritti tutkimuksia vuosikymmenen ajan – vuosina 2006–2016 – Smølan tuulipuistossa linturikkaalla saarella Norjan länsirannikolla. Vuonna 2013 neljällä turbiinilla oli yksi terä maalattu mustaksi, ja lintujen kuolemia kirjattiin vuosia ennen maalausta ja sen jälkeen. Tuloksena saadut tiedot osoittivat, että maalattujen turbiinien vuotuinen kuolemantiheys laski dramaattisesti verrattuna kontrolliturbiiniin (ts. maalaamattomat).

Teoria siitä, miksi linnut ovat alttiita lentämään pyöriviin turbiini-teriin ja miksi yksi musta terä auttaa heitä havaitsemaan tuuliturbiinin esteenä.

Ihmisiin nähden, linnuilla on kapeampi stereo-näkö (käyttämällä molempia silmiä keskitettäessä yhteen esineeseen) eli todennäköisesti niillä on monokulaarinen (käyttämällä kutakin silmää itsenäisesti) näköhavainto. Tämä voi lisätä törmäysriskiä, eli linnut eivät välttämättä aina havaitse esteitä edessään. Visuaalisten vihjeiden tarjoaminen voi parantaa roottorin siipien näkyvyyttä, mikä antaa linnuille mahdollisuuden välttää törmäyksiä ajoissa.

Toisin sanoen linnut saattavat havaita pyörivät valkoiset terät ”liikkeen tahrana” eikä liikkuvana esineenä – aivan kuten hämärtymisvaikutus, jonka ihmiset näkevät heiluttaen kättä nopeasti silmiensä edessä. Kun terä on maalattu mustaksi, linnut erottavat liike-kuviot liikkuvana esineenä oikein.

(ks. kuva)

Kuinka sitten voitaisiin estää lepakoiden törmäykset ja barotrauma? 

Lepakoiden kuolemien vähentämiseski ja käytännön ratkaisujen kehittämiseksi, on välttämätöntä ymmärtää törmäysten syyt. Vaikka lepakoiden muuttojen ajankohta on yleisin kuolleisuuden syy, monet tutkimukset viittaavat myös siihen, että lepakot saattavat olla uteliaita ja tuuliturbiinit voivat houkutella ne potentiaalisten ruokinta- ja parittelumahdollisuuksien vuoksi.

Texasin osavaltion yliopiston ja Bat Conservation Internationalin tutkijat ovat löytäneet ratkaisun, millä estetään lepakoita pääsemästä tuuliturbiinien läheisyyteen. Se on lepakoiden pelotevaikutusjärjestelmä, joka häiritsee lepakoiden kaikuluotauskykyä ultraäänellä.

Lepakot lähettävät ultraääni-taajuuden, joka heijastuu esineistä, mukaan lukien niiden saaliista.  Ne luottavat paluu-taajuuteen, saaliinsa etäisyyden ja suunnan määrittämiseksi, jotta he voivat navigoida ja etsiä pimeässä.

NRG Systemsin valmistama lepakoiden torjuntajärjestelmä käyttää kaiutinsarjaa tuottamaan ultraääniakustisen taajuuden 20–50 kHz amplitudilla, joka vastaa lepakoiden tuottamia taajuuksia ja amplitudeja. Tämä häiritsee lepakoiden kykyä vastaanottaa ja tulkita esteitä ja joka luo ilmatilan, jota on vaikea navigoida, pakottaen lepakot luopumaan ja poistumaan alueelta. Kahden vuoden aikana kerätyt tiedot osoittivat, että NRG: n lepakoiden torjuntatekniikka hillitsi lepakoiden kuolemantapauksia 54%:lla, mikä on erityisen myönteinen tulos, Brasilian vapaahäntäisillä lepakoilla tehdyissä testeissä.

(ks. kuva ja linkki sovellukseen)

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems/detail/bat-deterrent-systems

Tuulivoimaa kannattavat ja tuulivoimaa vastustavat, voisivat lyödä hynttyyt yhteen ja jäädä hetkeksi miettimään näitä suhteellisen yksikertaisia sovelluksia, kunnes uudentyyppiset tuulivoimalat valtaavat maisemaa (vähäisemmät infra-taajuuksien aiheuttamat dB-tasot jne).

Yleensäkin erityyppisillä energiamuodoilla on kaikilla omat haittavaituksensa, luonnon ja eläinkunnan kustannuksella. Ei ole todellakaan mitään syytä vähätellä tätä ongelmaa ja tulisi tehdä kaikkensa, että tämä epäsuhta olisi edes jollain tavalla hallinnassa.

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL) = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu