Tuulivoima, lepakkokuolemat, biodiversiteetti, ilmastonmuutos vs. ihminen

Tuulivoima, lepakkokuolemat, biodiversiteetti, ilmastonmuutos vs. ihminen

Julkisuudessa on käyty runsaasti keskustelua, tuulivoimaloiden aiheuttamista lepakko-kuolemista (ns. barotrauma). Eli siinä on kyseessä tuulivoimaloiden lavoista syntynyt voimakas alipaine. Kun voimalan lapojen synnyttämä alipaineen energia kohtaa lepakon sisäelimien, eli lähinnä keuhkojen ja verisuonien normaalipaineesta syntyneen energian, paine-erojen energia kasvaa niin suureksi, että lepakon keuhkot ja verisuonet vaurioituvat ja lepakko kuolee. Jos vertailee lepakon lento-nopeutta, yleisen tiedon mukaan se voi nousta jopa 20km:iin tunnissa. Tuulivoimaloiden lapojen nopeus voi olla jopa 290km tunnissa. Eli tästä voisi suoraan päätellä, että lepakon tulosuunnasta riippuen, nopeuksien synnyttämistä paine-eroista muodostunut energia voi olla tappava (ero ~14.5 kertainen).

Toisaalta, enemmän tulisi tutkia myös sitä, miksi lepakot hakeutuvat tuulivoimaloiden läheisyyteen. Kyse on luonnollisesti muutoksesta, missä yhä vähemmälle jää luonto ja eläimet. Eli se on seurausta ihmisen toiminnasta. Lepakoiden luonnollinen elinympäristö on kaventunut ja siksi voisi olettaa, että myös lepakoiden elintavat ovat muuttuneet. Ravintoa ei löydy enää totutuilta alueilta. Myös ympäristömyrkyt aiheuttavat lepakko-kuolemia ym. sairaudet. Kysymys on siis huomattavasti laajempi, kuin vain tuulivoimaloista aiheutuneet haitat.

Lepakoilla on tarkka kuulo, mutta se on ultraääni-alueella 20 – 100kHz (ultraääni-luotaus), eli lepakko ei aisti infra-ääniä (ellei sitten infra-taajuudet aiheuta kuuloalueen biasoinnissa muutoksia, jolloin ultraääni-heijastuksissa voi tapahtua katkoksia tai häiritsevää tavallisuudesta poikkeavaa modulaatiota, jolloin lepakko harhautuu lentoreitiltä ja joutuu alipaine-imuun). On kuitenkin sanottava se fakta, ettei lepakko vartavasten lennä kohti päin tuntemattomia esteitä, ellei se ole jollain tavalla sairas. Lepakoilla on myös tarkka hajuaisti ja ne viihtyvät oikeanlaisissa lämpötiloissa ja kosteudessa. 

Olisiko tässä kuitenkin selityksenä biodiversiteetin muutos, minkä taustalla vaikuttaa ilmastonmuutos ja ihminen. Se on tietysti myös niin, että mitä suurempiin mittakaavoihin ja linjauksiin mennään, tulee oivaltaneeksi, että maailma on jatkuvasti dynaamisessa muutoksessa.      

+1
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL) = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu