Faktan tarkistuksia ilmastonmuutoksesta – jatkoa 2: valtameret ja hiilidioksidi

Mielestäni virheellisiä päätelmiä ilmastonmuutoksesta – jatkoa 2: valtameret ja hiilidioksidi

Valtameret ja hiilidioksidi

Väittämä kuuluu: ”Valtameret säätelevät maapallon lämpötilaa ja ilmakehässä havaittu hiilidioksidipitoisuus on vain valtameristä peräisin”. Totta vai tarua?

On monia erilaisia materiaaleja, joihin lämpöenergiaa absorboituu, kunnes ne alkavat vähitellen emittoimaan sen samaisen lämpöenergian takaisin johonkin toiseen materiaaliin. Mutta on vain yksi lämmön lähde ja se on aurinko, eli maapallo saa käytännössä kaiken lämpöenergiansa auringosta. 

Kuinka nopeasti ja kuinka paljon lämpöenergiaa materiaaliin absorboituu, se riippuu paitsi materiaalin lämpökapasiteetista, myös vallitsevasta ympäristölämpötilasta. Toisin sanoen. Jos aurinko sammuisi, lämmön siirtoa ei juurikaan materiaalien välillä tapahtuisi. Todennäköistä olisi, että aikojen kuluessa maapallo muuttuisi syväjääpalloksi lähelle absoluuttista nollapistettä -273.15°C, jolloin kaikki muuttuisi elinkelvottomaksi.

Kun lämmönlähde on aurinko, joka käytännössä ohjaa maapallon lämpötilaa, lämpöenergiaa siirtyy aina kuumemmasta kylmempään, kunnes lämpötilaero tasoittuu. Maapallon pinta-alasta n. 71% on vettä, joka absorboi tehokkaasti auringosta tulevaa lämpöenergiaa. Veden tiheys on n. 1025kg / m3 ja jos sitä vertaa ilman (ilmakehän) tiheyteen, se on n. 1.260kg/m3. Eli valtamerien lämpökapasiteetti on lähes tuhatkertainen verrattuna ilmakehään.

Oleellista tässä nyt kuitenkin on se, että ilmakehässä oleva luonnollinen kasvihuoneilmiö estää osan auringosta maahan tulevasta lämpöenergiasta karkaamasta takaisin avaruuteen, joka pitää valtameret lämpimänä. Ilmakehässä oleva kasvihuoneilmiö siis pidättää lämpöenergiaa. 

Jos luonnollinen kasvihuoneilmiö muuttuu, muuttuu myös valtamerien lämpötila. Tällä hetkellä ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Käytännössä se tarkoittaa, että myös valtameret lämpenevät.

Hiilidioksidin suhteen valtameret ovat nettonieluja. Käytännössä se tarkoittaa, että valtameret absorboivat enemmän hiilidioksidia kuin emittoivat. Tämä suhde on toistaiseksi pysynyt tällaisena ja toivoa sopii, että se tulee myös pysymään. Jos kävisi niin, että valtameret alkaisivat emittoimaan enemmän kuin absorboimaan, ja kun vastassa on voimistunut kasvihuoneilmiö, lämpötila lähtisi vielä jyrkempään nousuun.

Eli kun väittämä kuuluu: ”Valtameret säätelevät maapallon lämpötilaa ja ilmakehässä havaittu hiilidioksidipitoisuus on vain valtameristä peräisin”. Se on vain osittain totta!

Valtameret kyllä säätelevät maapallon lämpötilaa, mutta primäärinen lämmönlähde ja säätäjä on aurinko ja ilmakehässä oleva luonnollinen kasvihuoneilmiö, joka on juuri nyt voimistumassa ja maapallo lämpenee. Koska valtameret ovat hiilidioksidin suhteen nettonieluja, varsinaiset päästölähteet ovat syntyneet muista lähteistä, kuin valtameristä. Tämä on todennettu reaaliaikaisina menetelminä (mm. isotooppimittaukset) ja havainnot on todennettavissa Keeling-käyrästä.

Vielä lyhyt periaate: Kylmempi valtameri absorboi enemmän, lämpimämpi vähemmän hiilidioksidia. Joten vallitseva tieteellinen näkemys on, että kun valtameret lämpenevät, niiden kyky absorboida hiilidioksidia vähenee. Tämän seurauksena, enemmän hiilidioksidi-päästöistämme pysyy ilmakehässä, mikä pahentaa ilmaston lämpenemistä. Mutta edelleen ja onneksi, valtameret ovat hiilidioksidin suhteen nettonieluja. Jos ne alkaisivat olemaan nettopäästöisiä, meille tulisi hikiset paikat, kun vastassa on voimistuva kasvihuoneilmiö.

***

Muilta osin pyrin tutkimaan ja oikomaan (mikäli niihin kaikkiin kykenen) ilmastonmuutokseen liittyviä faktoja.

+3
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu