Vankkaa perustietoa ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta – Royal Society and the US National Academy of Sciences 2020

Yksi ehkä merkittävimmistä todisteista ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, on troposfäärin lämpeneminen ja stratosfäärin viileneminen. Tätä prosessia ei voida selittää luonnollisena muutoksena. 1960-luvun alkupuolella ilmastojärjestelmän matemaattisten / fysikaalisten mallien tulokset osoittivat ensin, että ihmisen aiheuttamien CO2 -päästöjen odotettiin johtavan alemman ilmakehän (troposfääri) lämpenemiseen ja korkeampien tasojen (stratosfääri) jäähtymiseen. 

Sitä vastoin, Auringon tuotannon lisääntyminen lämmittäisi sekä troposfääriä että stratosfäärin koko pystyprofiilia. Tuolloin havaintoaineistoa ei ollut riittävästi tämän ennusteen testaamiseen, mutta sääpallojen ja satelliittien mittaamat lämpötilat ovat sittemmin vahvistaneet nämä varhaiset ennusteet. 

Nyt tiedetään, että viimeisten 40 vuoden aikana havaittu troposfäärisen lämpenemisen ja stratosfäärisen jäähtyymisen malli on johdonmukaisesti yhdenmukainen tietokonemallien simulointien kanssa, joihin sisältyy CO2:n lisäykset ja stratosfäärin otsonin vähenemiset, jotka kukin ovat ihmisen toiminnan aiheuttamia. Havaittu rakenne ei ole yhdenmukainen puhtaasti luonnollisten muutosten kanssa Auringon energiantuotannossa, tulivuorien toiminnassa tai luonnollisissa ilmastovaihteluissa, kuten El Niño ja La Niña.

(ks. Royal Society and US National Academy of Sciences raportti 2020)

https://royalsociety.org/-/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf

Oma näkemykseni lähinnä antropogeenisten ja luonnollisen välisestä suhteellisesta muutosnopeudesta ((𝝏A / 𝝏t) / (𝝏L / 𝝏t) >> 1) edelleen vahvistuu tämän raportin mukaisesti.

Hiili ja sen palamisen tuotteena ilmakehään syntyvä hiilidioksidi (CO2) on nostanut globaalia lämpötila ~ 1°C, esiteollisesta ajasta näihin päiviin, samalla lisäämällä ilmakehässä olevaa vesihöyryn määrää. CO2:n vaikutus ilmakehän lämpötilaan on siis primäärinen, ei sekundäärinen. Vaikutus näkyy koko ilmakehän läpi (absorbtio / emissio) aina termosfääriin (100km) asti.  

+2
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Kantavia voimia mm. Albert Einstein.

(𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL) = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu