Vesi voi haihtua pelkän valon vaikutuksesta ilman lämpöenergiaa – ilmastomalleihin korjauksia!

Pelkkä fotonien energia haihduttaa vettä!

Pisti silmään mielenkiintoinen TM:n kirjoitus marraskuulta 2023, jossa viitataan tutkimukseen veden haihtumiseen pelkän fotonien energian avulla, missä ei tarvita lämpöenergiaa lainkaan!

Lähde: https://tekniikanmaailma.fi/tutkijat-ovat-ihmeissaan-vesi-voi-haihtua-pelkan-valon-vaikutuksesta-ilman-lampoenergiaa/

Otteita MIT:n tutkimuksesta

MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Konetekniikan osasto / Hydrogeeli

”Massachusetts Institute of Technologyn eli MIT:n konetekniikan osaston tutkijat suorittivat sarjan uusia kokeita ja simulaatioita ja tarkastelivat uudelleen asian aiemmin havainneiden tutkijatiimien tuloksia. Sama tulos toistui: joissain olosuhteissa valo voi suoraan haihduttaa vettä ilman lämmön tarvetta. Se tekee niin vieläpä lämpöä tehokkaammin.”

”Toisin sanoen fotonit vapauttavat vesimolekyylien nippuja veden ja ilman rajapinnassa. Hydrogeelin lisäksi näin saattaisi tapahtua myös meren pinnassa sekä pilvien ja sumun pisaroiden pinnoilla.”

”He mittasivat hydrogeelin vasteet simuloituun auringonvaloon tietyillä aallonpituuksilla. He asettivat vedellä ladattua hydrogeeliä vaa’alle mitatakseen siitä haihtumisen vuoksi hävinnyttä massaa. Lisäksi he tarkkailivat hydrogeelin pinnan yläpuolista lämpötilaa. Valot oli suojattu niin, etteivät ne tuottaneet ylimääräistä lämpöä.”

”Vaikutuksen havaittiin vaihtelevan valon värin mukaan. Suurinta haihtuminen oli näkyvän valon aallonpituudella 520 nm. Kyseinen aallonpituus sijaitsee vihreän ja sinivihreän rajalla. Riippuvuus väristä ei ole yhteydessä lämpöön, mikä tukee ajatusta siitä, että haihtuminen johtuu ainakin osin valosta.”

Lähde: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2312751120

Samainen MIT:n tutkimus kuluneelta vuodelta 2024

Lähde: https://news.mit.edu/2024/how-light-can-vaporize-water-without-heat-0423

Tutkimuksen merkitys

Veden haihtuminen auringonvalossa on kaikkialla vallitseva ilmiö, jolla on sekä perustavanlaatuinen että käytännön merkitys tieteessä ja tekniikassa. Auringon ohjaamien haihtumisnopeuksien, joissa käytetään huokoisia absorboijia, on raportoitu ylittävän teoreettisen lämpöhaihtumisrajan, mutta tämän ilmiön mekanismi on edelleen epäselvä. Tässä oletetaan, että fotoni voi katkaista vesiklustereita vesihöyryn rajapinnoilta. Tätä prosessia kutsutaan fotomolekyyliefektiksi, analogisesti hyvin tunnetun valosähköisen vaikutuksen kanssa. Tästä hypoteesista on kokeellista näyttöä.

Kuten Albert Einstein selitti vuonna 1905, valosähköinen vaikutus syntyy, kun materiaaliin paistava valo sisältää tarpeeksi (kvantisoitua) energiaa elektronin irrottamiseksi materiaalista. Analogisesti ja hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä ja vesimolekyylien polaarisesta luonteesta voidaan perustella, että tämä sysäys saattaa sisältää kvadrupolivoiman, joka vaikuttaa pysyvään dipoliin ilman ja veden rajapinnassa.

Tällaista fotomolekyylien haihtumisprosessia voi tapahtua laajalti luonnossa. Se voi vaikuttaa merkittävästi maapallon vedenkiertoon, ilmastonmuutokseen, ja sillä on mahdollisia puhtaan veden ja energiateknologian sovelluksia.

Blogistin johtopäätöksiä

Koska auringon näkyvillä aallonpituuksilla ja nimenomaan juuri eniten ~520nm:ssä (joka vastaa  noin auringon  spektrin huippua) fotonien energialla on kyky haihduttaa vettä jopa tehokkaammin kuin lämpöenergialla, silloin fotoneilla on myös kyky haihduttaa vettä pilvistä. 

Nyt herää kysymys, joka saattaisi olla se denialistien märkä uni, mutta ei sittenkään: Kuinka paljon tuo auringon spketrin huipun ~520nm spektrinen irradianssi (SSI) on johdonmukaisesti ja jopa osin lineaarisesti lisääntynyt (tai vähentynyt) tai että spektri olisi siirtynyt suuntaan tai toiseen viimeisten n. 170:n vuoden aikana (so. teollisen vallankumouksen alusta), ja että se olisi ollut syy pilvissä olevan veden haihtumiseen ja näin ollen pilvien fragmentoitumiseen ja maapallon pintalämpötilan kasvuun, on kuitenkin hyvin epätodennäköistä ja kaukaa haettua fiktiota.

 

Mutta joka tapauksessa pelkillä fotoneilla on kyky haihduttaa vettä jopa tehokkaammin kuin lämpöenergialla,  tämä ilmiö tulisi ottaa ilmastomalleissa huomioon.

Paitsi että virallisiin ilmastomalleihin saattaa tulla pieni muutos, ilmastodenialistien harmiksi se muutos tulee olemaan paljon suurempi!

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(FMI)

el. vanh. tut. ava.tek.elektr. ins. fys.

Teoriat ja mielipiteet ovat omiani, ne eivät edusta instituutteja tai organisaatioita. Ajalla ei ole partikkelia (toistaiseksi) valolla on.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu