Vielä kerran NASA ja COVID-19 / ilmakehän CO2-pitoisuuden hidastumisen korrelaatio päästövähennyksiin / ENSO

Vielä kerran NASA ja COVID – 19 / ilmakehän CO2 -pitoisuuden hidastumisen korrelaatio päästövähennyksiin / ENSO

Ohessa NASA:n yksityiskohtaisempi kontribuutio, olkaa hyvä.

(ks. linkki)

https://arxiv.org/pdf/2011.12740.pdf

Aiemmassa blogissani viittasin NASA:n suorittamiin satelliittihavaintoihin, jossa todettiin, että helmikuusta toukokuuhun 2020 ilmakehän CO2  -pitoisuudet nousivat hitaammin verrattuna siihen, mitä ilman COVID-19 pandemiaa olisi ollut odotettavissa. Laskettu pudotus oli 0.24–0.48 ppm:ää, mikä vastaa maailmanlaajuisten antropogeenisten (ihmislajin toiminnan aiheuttamien) päästöjen vähenemistä 5 – 10%. Verrattuna vuoteen 2019, globaalit päästövähennykset vuonna 2020 olivat -6.4%.

(Kertauksen vuoksi, blogiin varmuuden vuoksi vielä lisätty Naturen uutisointia ja yksi kuva missä todetaan, miksi globaalit päästövähennykset olivat -6.4% ja kuinka tähän päädyttiin). 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00090-3

(ks. kuvat)

 

Ohessa lisää graafeja

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01497-0

NASA:n satelliittihavainnot kattoivat (a) Yhdysvallat, (b) Läntisen Euroopan, (c) Venäjän ja (d) Kiinan.

Ja itse asiassa myös (a) Intian, (b) Austraalian ja (c) Eteläisen Afrikan (vaikka Austraalia ja Eteläinen Afrikka eivät näy yllä olevan kuvan päästövähennyksinä).

(ks. artikkelikuvat ja lisäys alla)

Lainaus NASA:n kontribuutiosta, joka koskee ENSO:n minimaalista vaikutusta ilmakehän CO2 -pitoisuuden hidastumiseen.

”The monitored changes in XCO2 over the Northern Hemisphere in February–May 2020 are primarily attributable to reductions in fossil fuel emissions for two reasons.”

”Tarkastetut XCO2-muutokset pohjoisella pallonpuoliskolla helmi – toukokuussa 2020 johtuvat pääasiassa fossiilisten polttoaineiden päästöjen vähenemisestä kahdesta syystä.”

”First, late 2019 through 2020 saw neutral to weak La Niña conditions (36, 37) of the El Niño/Southern Oscillation (ENSO).”

”Ensinnäkin loppuvuodesta 2019 vuoteen 2020 nähtiin neutraalit tai heikot La Niña -olosuhteet (36, 37) El Niño / Southern Oscillation (ENSO) -tapahtumassa.”

”Globally, the annual growth rate of CO2 correlates well with a linear combination of total anthropogenic emissions and the Niño 3 or 3.4 ENSO index (38, 39). The latter term, which serves as a proxy for biospheric variability, is small in 2020 (36, 37), indicating a strong anthropogenic role in the growth rate anomaly.”

”Globaalisti CO2: n vuotuinen kasvuvauhti korreloi hyvin antropogeenisten kokonaispäästöjen ja Niño 3: n tai 3,4 ENSO-indeksin lineaarisen yhdistelmän kanssa (38, 39). Jälkimmäinen termi, joka toimii biosfäärin vaihtelun sijaisena, on pieni vuonna 2020 (36, 37), mikä osoittaa vahvaa antropogeenistä roolia kasvunopeuden poikkeavuudessa. ”

”Regionally and monthly, ENSO remains a dominant driver of biospheric anomalies, but not without notable exceptions (40). Second, the months of February–May occur during a “shoulder” season in which net biospheric exchange is near its smallest (Figs.S8 and S10), making it an ideal time to capture an anomaly driven by fossil fuel emissions.”

”Alueellisesti ja kuukausittain ENSO on edelleen hallitseva tekijä biosfäärin poikkeavuuksissa, mutta ei ilman merkittäviä poikkeuksia (40). Toiseksi, helmi – toukokuun kuukaudet tapahtuvat ’olkapääkauden’ aikana, jolloin biosfäärin nettomuutos on lähellä pienintä (kuviot S8 ja S10), mikä tekee siitä ihanteellisen ajanjakson fossiilisten polttoaineiden päästöjen aiheuttaman poikkeaman havaitsemiseksi.”

”Transport simulations of 2020 anomalies from the Lund, Potsdam, Jena – Wald, Schnee und Landscaft (LPJ-wsl; 41) dynamic global vegetation model (see Materials and Methods) also indicate that the biospheric anomalies in the Northern Hemisphere were relatively minor in February–May (Fig. S9)”.

”Lundin, Potsdamin, Jenan – Waldin, Schnee und Landscaftin (LPJ-wsl; 41) dynaamisen globaalin kasvillisuusmallin (katso materiaalit ja menetelmät) liikennesimulaatiot vuodelta 2020 osoittavat myös, että pohjoisen pallonpuoliskon biosfäärianomaliat olivat suhteellisen pieniä helmi – toukokuussa (kuva S9) ”.

GEOS-mallinnuksissa ENSO oli siis huomioitu, minkä vaikutusta ilmakehän CO2-pitoisuuden hidastumiseen ei ollut..!

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI) Työkokemusta (tietoliikenne, -atomivoima, -lääketiede, -avaruus) tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Kantavia voimia mm. Albert Einstein. (𝝏fA / 𝝏xA, 𝝏fA / 𝝏yA) / (𝝏fL / 𝝏xL, 𝝏fL / 𝝏yL = ∇fA / ∇fL = paljon suurempi kuin 1 ts. antroposeeni dominoi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu