Vielä lyhyesti Keeling-käyrästä ja mikä nousevan trendin aiheuttaa, sekä vähän permille-arvosta.

Vielä lyhyesti Keeling -käyrästä ja mikä nousevan trendin aiheuttaa, sekä vähän permille-arvosta

Kuten Keeling-käyrän trendistä voi todeta, se on nouseva. Ja kun tarkoin trendiä tutkii, se sisältää myös vuotuisen amplitudi-syklin, joka on pysynyt keskimäärin vakiona aina vuodesta 1958 lähtein. 

(ks. kuva 1)

Keeling-käyrän nousevaan trendiin vaikuttaa kaksi tekijää:

  1. Vuotuinen nouseva trendi, joka osoittaa ilmakehään vapautuneen globaalin hiilidioksidipitoisuuden määrän.
  2. Vuotuinen laskeva trendi, joka puolestaan osoittaa ilmakehästä sitouneen globaalin hiilidioksidipitoisuuden määrän.

Näitä kahta tekijää voisi kutsua muuttujiksi L1 (Lenght 1 = nouseva trendi) ja L2 (Lenght 2 = laskeva trendi).

Kun nyt vielä kerran tutkii Keeling-käyrän vuotuista amplitudia, muuttujat L1 ja L2 voidaan sijoittaa vuotuiseen amplitudiin seuraavasti:

(ks. kuva 2)

Kuten aiemmin mainitsin, L1 ja L2 määrittelevät Keeling-käyrän nousevan trendin. Se voidaan johtaa seuraavasti yksinkertaisella matemaattisella analyysilla:

(ks. analyysi)

 

Laskennallisesti tämä analyysi tuottaa lähes identtisen nousevan trendin.

(ks. graafi)

 

Jos analyysiin ei ole luottaminen, sen voi helposti tarkistaa jollakin sopivalla grafiikka-laskimella.

Mitä sitten tulee ilmakehään vapautuneesta hiilidioksidista ja mistä se vapautuu.

Luonnollinen hiilen kierto: 

Yksiselitteinen logiikka ja analogia johtaa siihen, että antropogeenista hiiltä ei ole alunperin ollut olemassakaan. Maaperässä oleva hiili on luonnollista alkuperää ja siitä ilmakehään muodostuneet palamisen tuotteet (CO2) ovat olleet luonnollisista syistä johtuvia muutoksia maapallon hiilen-kierrossa. Eli lyhyesti muutokset seuraavat luonnollista dynamiikkaa, joka on vähitellen asettanut sekä hiili-lähteet, että hiili-nielut tasapainoon.

Antropogeeninen vaikutus luonnolliseen hiilen kiertoon:

Ensimmäistä kertaa luonnollisessa hiilen-kierrossa on tapahtunut selkeä muutos, kun ihminen on energian tarpeen tyydyttämiseksi alkanut kaivaa esiin maaperässä olevaa hiiltä. Tämä periodi alkoi esiteollisen vallankumouksen aikoihin n. 1850 -luvulla. 

Antropogeeninen vaikutus on siis maaperässä olevaan luonnolliseen hiileen kajoamista. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ilmakehässä olevat palamisen tuotteet (CO2) ovat lisääntyneet. Tämä on muuttanut maaperässä olevan luonnollisen hiilen tasapainoa nieluista – lähteisiin, jota luonnon dynamiikka pyrkii uudelleen asettamaan tasapainoon. 

Kuinka kauan tasapainon saavuttamiseksi menee aikaa, se riippuu luonnon dynamiikan kyvystä vastata antropogeeniseen muutokseen, jonka geologinen epookki on ollut äärimmäisen nopeaa, vain n. 170 vuotta.  

Mikä osuus ilmakehässä olevasta CO2 -pitoisuudesta on luonnollista ja mikä antropogeenista on periaatteessa sivuseikka, sillä kaikki maaperän hiili on alunperin ollut alkuperäistä luonnollista hiiltä, kunnes ihmiskunta on ryhtynyt kaivamaan sitä ylös energian tarpeen tyydyttämiseksi. Joten antropogeeninen vaikutus luonnolliseen hiilen kiertoon on primääri ongelma, ei sekundäärinen ongelma.

Permille-arvo:

Kun ryhdytään määrittelemään, mikä osuus ilmakehän CO2 -pitoisuudesta on luonnollista ja mikä  antropogeenista alkuperää, permille-arvo ei ole mikään uusi menetelmä. Se perustuu vain hieman tarkempaan erottelukykyyn suhteessa referenssiin. 

Eli ilmakehässä oleva CO2 -pitoisuus sisältää sekä luonnollisia, että antropogeenisia päästöjä. Ja jälleen kerran, mikä on aiheuttanut nämä päästöt, on luonnollisesti auringon tuottama lämpöenergia ja kasvihuoneilmiön voimistuminen. Mikä siis voimistaa luonnollista kasvihuoneilmiötä, on antropogeeninen vaikutus.

Maapallon vihertyminen:

Maapallon vihertymistä voi myös seurata Keeling-käyrän muodostamasta graafista (L1 ja L2) joka hyvin selkeästi osoittaa, ettei mitään ratkaisevaa globaalia vihertymistä (hiili-nielujen lisäystä) ole tapahtunut. Mitä tästä voisi päätellä. Joko ilmakehässä oleva CO2 -pitoisuus on lisääntynyt, tai hiili-nielut eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla.

(ks. kuva 1 ja 2)

Maapallon lämpeneminen:

Maapallon vihertymiseen oleellisesti vaikuttaa CO2 -pitoisuus. Kuitenkin ilmakehässä oleva CO2 -pitoisuus on ollut voimakkaassa kasvussa, joka samalla nostaa ilmakehän lämpötilaa ja ilmakehässä olevan vesihöyryn määrää. Tämä on perustavaa laatua oleva kysymys, joka yhä herättää epäilyksiä. 

On kuitenkin päivän selvää, mikä näissä yhteyksissä dominoi, se on lämpötila. Lämpöä saadaan sekä auringosta, että kasvihuoneilmiön vaikutuksesta. Jos jompi kumpi muuttuu, silloin muuttuu myös lämpötila. 

Aurinko ei kuitenkaan ole antopogeeninen, se on luonnollista alkuperää, -sama koskee luonnollista kasvihuoneilmiötä. Antropogeeninen kasvihuoneilmiö voimistaa luonnollista kasvihuoneilmiötä ja lämpötila nousee. Lämpötilan nousu (anomalia) esiteollisesta ajasta tähän päivään on ollut luokkaa n. 1.2°C.

HannuSinivirta

Työura: (el. vanh. tut. / 2016) FMI / avaruusteknologia ja havaintopalvelut 1990 - 2016 (26v). Eflab Oy - Labsystems Oy / lääketieteellinen teknologia / tutkimus ja tuotekehitys 1980 - 1990v (10v). Nokia Oy / atomivoimalaitostekniikka ja militaaritekniikka 1975 - 1980 (5v). Planar Ky / tietoliikennetekniikka / tutkimus ja tuotekehitys 1968 - 1975 (7v). Kantavia voimia mm. Albert Einsteinin 10 kenttäyhtälöä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu