Vuosittainen katsaus (Annual Reviews 2021) prof. Ralph F. Keeling: suoria reaaliaikaisia CO2 -havaintoja

”Insights from Time Series of Atmospheric Carbon Dioxide and Related Tracers”

Näkemyksiä ilmakehän CO2:n aikasarjasta ja niihin liittyvät jäljittäjät

Summaus

  1. Ilmakehän CO2:n kertymistä fossiilisten polttoaineiden poltosta ja maankäytöstä johtuen kompensoituu ~50 % maan ja valtamerten nieluilla, jotka ovat kasvaneet suunnilleen samassa suhteessa päästöjen kanssa viimeisten ~60 vuoden aikana.
  2. CO2:n kausi-syklin amplitudin suuri nousu on havaittu 1960 -luvulta lähtien korkeilla pohjoisilla leveysasteilla mikä osoittaa, että alueella on tapahtunut laajoja muutoksia boreaalisissa ja lauhkeissa maan ekosysteemeissä.
  3. CO2:n kasvuvauhti on vaihdellut vuosittaisilla aikaskaaloilla, mikä on pääasiassa seurausta trooppisen biomassan kasvusta ja hajoamisen vaihteluista kosteuden ja lämpötilan muunnelmina.
  4. Pohjoisella pallonpuoliskolla on vuositasolla useita ppm CO2 -ylijäämiä verrattuna eteläiseen pallon puoliskoon. Ylijäämä johtuu fossiilisten polttoaineiden poltosta, joka on keskittynyt pohjoiseen, mutta sitä kompensoi osittain pohjoisen CO2 nielu, joka on kasvanut suunnilleen samassa suhteessa fossiilisten polttoaineiden päästöihin.
  5. CO2 :n radiohiilipitoisuus (14C/C) lisääntyi 1950 – ja 1960 -lukujen ilmakehän atomipommitestien jälkeen, mutta on sen jälkeen laskenut, kun pommin ylimäärä 14C on levinnyt valtameriin ja maa-altaisiin, ja koska fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat 14C -vapaata ilmakehän CO2:ssa. Radiohiilen mittaukset ovat osoittautuneet kriittisiksi, määriteltäessä CO2:n vaihtosuhdetta eri reservien välillä, fossiilisten polttoaineiden päästöjen määrittämiseksi.
  6. CO2 :n 13C/12C -suhde on laskenut viimeisen vuosisadan aikana fossiilisten polttoaineiden polttamisen vuoksi. Tämä suhteen muutos on hyödyllinen, kun halutaan ilmaista hiilinielujen määriä ja maan fotosynteesin vedenkäytön tehokkuuden muutosten ratkaisemisessa.
  7. Ilmakehän O2/N2 -suhde on laskenut yhdessä CO2:n nousun kanssa, koska O2 kuluu fossiilisten polttoaineiden polton yhteydessä. O2/N2 -mittaukset tarjoavat ainutlaatuisia tuloksia maan ja valtamerten hiilinieluihin ja muuttuvaan valtamerten bio-geo-kemiaan.
  8. Karbonyylisulfidin ja CO2 -suhteen 18O/16O mittaukset antavat käsityksen maakasvien fotosynteesin globaalista nopeudesta ja sen muutoksen ajan myötä.

Tämä Keelingin ”Annual Reviews” (2021) on kokonaisuudessaan luettavissa ao. linkistä.

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-environ-012220-125406

Liitin tähän loppuun muutamia oleellisia Keelingin aikasarjoja, joista on ehkä helpompi tehdä johtopäätöksiä mm. CO2 13C/12C permil (‰) -arvoista.

Siinäpä toisinajattelijoille ihmeteltävää!

Keelingit jotka ovat näitä mittauksia käytänössä tehneet, niistä saatuihin tuloksiin on helppo yhtyä ja olla samaa mieltä.

Viitteeni

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/ihmistoiminnan-aiheuttama-muutosnopeus-on-suurempi-kuin-luonnon-korjaava-dynamiikka/

0
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu