On muutoksen aika: liberaalipuolueen puheenjohtajan linjapuhe puoluekokouksessa

Hyvät liberaalit!

2010-luku jää historiaan eräänlaisena hulluna vuosikymmenenä. Ja kun siirryimme 2020-luvulle, tuntu että haasteiden määrä ja monimuotoisuus vain kiihtyvät. Globaalin pandemian isku tuli kuin tyhjästä, vaikka tiedeyhteisö on varoittanut sellaisen mahdollisuudesta pitkään.  Fukuyama totesi kirjassaan ”Historian loppu ja viimeinen ihminen”(1992) länsimaisen, liberaalin, markkinatalouteen perustuvan demokratian olevan yhteiskuntamuotojen huipentuma ja alueellisia konflikteja lukuun ottamatta rauhan puhjenneen ja monen keskeisen kansainvälisoikeudellisen järjestelmän lopullisesti voittaneen. Viime vuosikymmen todisti toisin. Putin julistaa Financial Times -lehden haastattelussa, että liberalismi aatteena on ajautunut konfliktiin kansan ylivoimaisen enemmistön edun kanssa ja että läntinen liberalismi on muuttunut vanhanaikaiseksi ja menettänyt merkityksensä.

Sekä Fukuyama että Putin edustaessaan ääripäitä näkemyksillään läntisestä liberalismista ovat samaan aikaan sekä oikeassa että väärässä. Vastakkainasettelun lisääntyminen, totuudenjälkeinen aika, agendajournalismi ja heimoutuminen kuppikuntiin ”me vastaan ne”, pseudosuvaitsevaisuus, holhousvaltion synty, puoluekentän pirstoutuminen sekä ihmisten kokemus, että äänestämällä ei voi vaikuttaa, ilmastonmuutoksen käyttäminen pelottelukeinoina markkinatalouden kumoamiseksi sekä kapitalismin kriisi erityisesti Yhdysvalloissa ovat sisäsyntyisiä haasteita liberalismille.

Koronakevät on opettanut meille, että pelolla johtaminen on tehokas tie perusoikeuksien rikkomiseen. EU natisee liitoksissaan perussopimuksien luovassa tulkinnassaan ja Suomessa on syyllistytty perusoikeuksien rikkomiseen tavalla, jota ei ole ennen nähty ja josta Liberaalipuolue on pitänyt meteliä

Onko liberalismi siis tullut tiensä päähän? – Päinvastoin! Jos milloinkaan, niin juuri nyt, yhteiskuntamme tarvitsee aitoa liberalismia vastustaakseen poliittisen eliitin luomaa holhousvaltiota, totalitarismin ja populismin sekä ääriliikkeiden orjuuttavaa vaikutusta kuin myös liberaaleihin arvoihin perustuvaa laillisuus- ja oikeusvaltioperiaatteista johdettua monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä.

Vain liberalismi voi toimia ideologisena soihtuna, jota seuraamalla voimme pysäyttää pseudodemokratian varjolla ajautumisen kohti Orwell-maista holhous- ja valvontayhteiskuntaa. Ei ole toista ideologiaa, jonka näytöt ovat yhtä vakuuttavat hyvinvoinnin, rauhan ja demokratian sekä kaiken puolisen vapauden ja turvallisuuden synnyttäjänä kuin liberalismin.  Liberalismista kummunneet yhteiskunnalliset muutokset alkaen Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta, Ranskan suuresta vallankumouksesta, naisten yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta päätyen kansainvälisten järjestöjen kuten YK ja Nato perustamiseen ihmisoikeuksien julistuksineen on kirkastettava tähän päivään ja maailmaan sopivaksi. Ei ole ihmisellä suurempaa kaipuuta, kuin vapauden kaipuu. Kaikki yhteiskuntamuodot, jossa yksilö ei koe oloaan vapaaksi, murtuvat ennemmin tai myöhemmin. Me näemme tämän ilmentymiä niin Hong Kongissa, Valko-Venäjällä kuin myös jo Venäjälläkin.

Timothy Snyder on kirjassaan ”Tie epävapauteen” (2019) kuvannut huolestuttavan nopeasti nousevaa fasistista ja autoritaarista ajattelua pohjautuen Ivan Iljinin kristillisen fasismin filosofiaan. Kirja on hälyttävä, porautuva ja kaikinpuolisesti argumentoiva kuvaus muutoksesta autoritaaristen johtajien ja ideologioiden pelikentäksi. Kaikkien näiden autoritaaristen filosofioiden pääkohde on liberalismi, koska sen saavutuksia ja hyveitä totalitaristit pelkäävät tietäen sen olevan ainut todellinen merkittävä ja vaikuttava vastavoima. Liberalismin hyveet Snyderin mukaan, ja joita totalitaristit pelkäävät ovat: yksilöllisyys, jatkuvuus, yhdentyminen, tuoreus, totuus ja tasa-arvo. Näitä arvoja on noustava puolustamaan ja vaatimaan noudatettavaksi niin yksilön, kansakunnan kuin kansainväliselläkin tasolla ennen kuin totalitarismi vie meidät uudelleen pimeyteen.

Suomen keskeinen ongelma on strategisen demarinarratiivin hegemonia. Käytännössä vahva valtio ja hyvinvointivaltio on niin syvällä meissä, että Mikael Jungnerin sanoin 90 % suomalaisista on jonkinasteisia demareita. Se vain on pakattu kahdeksaan erisävyiseen pakettiin. Demarihegemonian heikkous on kollektivismi. Vasemmistolaisuuden ydin on muiden tukeminen, yhteisöllisyys, mikä on kaunis ja helposti myytävä ajatus. Mutta sen kustannus on yksilönvapauden menettäminen.

Sen vuoksi meidän liberaalien tulee korostaa vaihtoehtoa:

 • HALUAMME LISÄSTÄ OIKEUTTASI PÄÄTTÄÄ ELÄMÄSTÄSI.
 • SINÄ TIEDÄT, MITÄ ELÄMÄLTÄSI HALUAT – ME HALUAMME, ETTÄ MYÖS SAAT SEN
 • SINÄ PÄÄTÄT MITÄ HALUAT. ME VARMISTAMME, ETTÄ SAAT SEN.

Nykyhetken ja tulevaisuuden haasteet tulevat korostamaan joustavuutta, nopeutta, muutosvalmiutta ja uuden hyväksymistä pohjautuen tieteeseen ja tutkimukseen niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla.

Suomessa näkyy kollektivismin ja sen jäykistämän yhteiskunnan kertakaikkinen avuttomuus vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin muuta kuin perinteisin kollektivismin keinoin: lisää regulaatiota, verotusta, julkista hallintoa. Tämä kehitys on tullut elinkaarensa päähän ja on käännettävä ylösalaisin.

Se mitä nyt tarvitsemme, on kiteytetysti:

 1. Asennemuutosta läpi koko yhteiskunnan: minulla on vapaus, mutta sen myötä tulee vastuu. Minulla ei ole pelkästään oikeuksia vailla velvollisuuksia
 2. Jäykkyyden purkaminen yhteiskunnassa kaikilla tasoilla
  1. Meidän tulee kaivaa esiin Ahon/Vanhasen työreformi sekä Saksan Agenda 2010 Hartz I-IV lakipaketteineen, analysoitava ne ja sovitettava Suomen nykytilanteeseen
 3. Meidän on laadittava vuoteen 2060 saakka ulottuva tulevaisuusstrategia, joka kattaa yhteiskunnan kaikki sektorit huomioiden kansalliset vahvuutemme ja mahdollisuutemme, kuten
  1. Energiantuotannossa fossiilisista luopumista voidaan monin tavoin nopeutta esimerkiksi ydinvoiman lupakäytäntöjen järkevöittämisellä ja synteettisten polttonesteiden tuotanto voi olla Suomelle suuri mahdollisuus
  2. Maataloudessa meidän tulee asteittain luopua mallista, jossa tuotantoa ohjaa tukijärjestelmä ja siirtyä malliin, jossa meidän olosuhteissamme voimme kasvattaa jotakin, jolla on markkinaehtoinen kysyntä
  3. Laatia niin tuotantoalat kuin koulutuksenkin kattava ohjelma: millä Suomi luo hyvinvointia ja suhtautua ennakkoluulottomasti uusiin alueisiin, kuten avaruusteknologiaan
  4. Julkisen hallinnon kehittämisessä hallintohimmeleiden ja poliittisen vallan kysymyksistä näkökulma käännetään asiakkaaseen ja hänen tarvitsemiinsa palveluihin kuitenkin reguloinnin purkutalkoissa huolehtimalla julkisen vallan sääntelystä perusoikeudet turvaten

Hyvät liberaalit! Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa olisi 44 % kannatuspotentiaali oikeistoliberaaliselle puolueelle, joka osaa paketoida ja markkinoida asiansa oikein. Se edellyttää nykyisen demarihegemonian haastamista kaikilla tasoilla, ei paketoimalla samaa vanhaa uuden väriseen pakettiin. Haastavaa, mutta mahdollista ja oikea aika on juuri nyt!

Ottaessani nyt vastaan puolueen puheenjohtajuuden, lähden tehtävään nöyränä, mutta päättäväisenä: on muutoksen aika. Ja kutsun teidät kaikki mukaan sitä muutosta tekemään. Ja lopuksi, muistutuksena meille kaikille John F. Kennedyä mukaillen. ”Alä kysy, mitä yhteiskunta voi tehdä vapauksiesi lisäämiseksi. Kysy, mitä itse voit tehdä vapauden lisäämiseksi yhteiskunnassa!

Kiitos!

Teksti on Liberaalipuolueen – Vapaus Valita puheenjohtajaksi valitun Harri Kreusin linjapuhe puoluekokouksessa Suomenlinnassa 19.9.2020.

 

harrikreus

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Nykyinen johdon konsultti, entinen meriupseeri, jonka intohimoina ovat kaikkinaisen sääntelyn ja julkisen vallankäytön vähentäminen sekä turvallisuusympäristön muutokset.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu