THL ei ole Tartuntatautivirasto…valitettavasti

Tämän iltaista A-studiota katsellessani minulla loksahti suu auki kuunnellessani THL:n johtaja Mika Salmisen vastausta toimittajan kysymykseen Helsinki-Vantaan koronainfopisteistä, ettei THL ole niistä vastuussa oleva viranomainen.

Joten menin ja luin lain THL:stä ensimmäisen kerran eläissäni. Ja kauhistuin!

”Laitoksen tehtävänä on:

1) tutkia ja seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä, niihin vaikuttavia tekijöitä ja niihin liittyviä ongelmia, ongelmien yleisyyttä ja ehkäisymahdollisuuksia, sekä kehittää ja edistää toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmien vähentämiseksi;

2) tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja antaa asiantuntijatukea hyvinvointia ja terveyttä edistävien politiikkojen, toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttamiseksi;

3) harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää innovaatioita sekä tehdä aloitteita ja esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi;

4) toimia tilastolain (280/2004) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna tilastoviranomaisena ja ylläpitää alan tiedostoja ja rekistereitä siten kuin niistä erikseen säädetään sekä huolehtia tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä;

5) kehittää ja ylläpitää sosiaali- ja terveysalan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia; sekä

6) osallistua toimialansa kansainväliseen toimintaan.

Laitoksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä, jotka laissa tai sen nojalla säädetään sen tehtäviksi tai jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää. Lisäksi laitos voi toimia oikeuslääketieteellisten ja terveydenhuollon palvelujen tuottajana silloin, kun tällainen toiminta liittyy välittömästi sen tutkimus-, asiantuntija- tai kehittämistoimintaan.”

THL siis EI ole päällikkövirasto, jossa lakisääteisesti olisi tehtävämäärittelyssä avainsanoja: ”johtaa, vastaa, valmistautuu” jne.

Kuten Pääesikunta, Poliisihallitus tai Tullihallitus ovat päällikkövirastoja ja hommien sössimisestä virastopäällikkö voidaan vetää kölin alta…

Eli kyseessä on tutkiva, arvoiva, ohjaava ja suositteleva informaatio-ohjaukseen perustuva asiantuntijaorganisaatio, ei  tartuntatautien torjunnan operatiivisessa rintamavastuussa oleva johtoesikunta!!!!

Ja tämän konklaavin ”suosituksien” pohjalta meillä joutuu polittinen johto heille kuulumattomaan operatiiviseen johtovastuuseen, koska meillä ei oikeasti ole selkeää tartuntatautivirastoa; päällikkövirastoa, joka virkavastulla vastaisi koronan vastaisen taistelun johtamisesta!!!!

Ketkä ne neropatit olivat, jotka lakkauttivat Lääkintöhallituksen päällikkövirastona ja sen alaisena toimivan lääninlääkärijärjestelmän?!?

Vertailun vuoksi: poliisihallitus perustettiin päällikkövirastona nimenomaan vastamaan  päällikkövirastona poliisin ylijohdosta: ”Sisäministeriön alainen keskushallintoviranomainen on Poliisihallitus, joka muiden poliisiyksiköiden kuin suojelupoliisin osalta toimii poliisin ylijohtona.”

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080668

 

harrikreus

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Nykyinen johdon konsultti, entinen meriupseeri, jonka intohimoina ovat kaikkinaisen sääntelyn ja julkisen vallankäytön vähentäminen sekä turvallisuusympäristön muutokset.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu