Ketkä puhuvat eniten Afrikan tähdestä?

Muutama vuosi sitten nousi ”kohu” Afrikan tähdeksi kutsutusta lautapelistä. Suomeen tullut vaihto-opiskelija oli tulkinnut pelin rasistiseksi ja kertoi mielipiteensä julkisesti. Soppa oli valmis.

Tapaukseen tiivistyy koko wokevastaisen rintaman kulttuurisodan ydin: mitään ei saa enää sanoa ja tehdä ja kaikkialla tapahtuva wokettaminen uhkaa demokratiaa sekä liberaalia yhteiskuntaa. Viimeisempien rasismikeskustelujen yhteydessä vihreiden poliitikko Ewa Tawasoli väitti, että:

”Esimerkiksi Jani Mäkelä sanoi tänään puheessaan, että puhutaan jäätelöpuikoista. Mutta en minä kyllä ole koko kesän aikana kuullut kenenkään muun puhuvan jäätelöpuikoista tai Afrikan tähdestä kuin perussuomalaisten itse.”

Rupesin miettimään, että tätähän olisi varsin mielenkiintoista tutkailla edes vähän systemaattisemmin. Onko kyseessä vain laiskasti tehty heitto vai kenties täysin osuva kuvaus perussuomalaisista? Tein pilke silmäkulmassa pienen tutkailun asiasta.

Hypoteeseja voidaan ajatella olevan ainakin neljä:

1) vain perussuomalaiset puhuvat Afrikan tähdestä.

2) perussuomalaiset eivät puhu lainkaan Afrikan tähdestä.

3) perussuomalaiset puhuvat yhtä paljon Afrikan tähdestä kuin muiden puolueiden edustajat.

4) perussuomalaiset puhuvat enemmän Afrikan tähdestä kuin muiden puolueiden edustajat.

Aineisto ja menetelmät: googlen hakukoneeseen hakusanoilla ”afrikan tähti” ja ”rasismi” tehty haku aikavälillä 1.1.2021 – nykyhetki.

Otin tarkasteluun kaikki uutiset, joissa poliitikko puhuu Afrikan tähteen liitetystä kohusta. Tarkasteluun tuli pääosin puolueiden lehtiä, mutta tuloksiin sain myös esimerkiksi muiden medioiden julkaisuja, joissa on kerrottu poliitikkojen mielipiteistä kyseisestä kohusta. Tuloksiin sisällytin myös podcasteja ja poliitikkojen omia verkkosivuja, mikäli tällaisia tuli vastaan.

Olen tehnyt tässä vain määrällistä kartoittamista, joten tässä päädytään lähinnä tarkastelemaan, ketkä joko mainitsevat Afrikan tähden ja siitä aiheutuneen kohun tai kirjoittavat koko jutun siitä. Hypoteeseja testatakseni boldaan tekstistä mustalla aina kun kyseessä on perussuomalainen toimija.

Merkittävä osa uutisoinnista sijoittuu loogisesti pienen hetken sisään ”kohun alkamisesta”. Karkeasti ottaen tämä hetki sijoittuu aikavälille 18.10.2021 – 31.12.2021. Tällöin myös Afrikan tähden maininneiden toimijoiden kirjo oli monipuolisin.

Seuraavaksi esittelen maininnat Afrikan tähdestä aikaväleittäin nykyhetkeen saakka. En muutoin siteeraa uutisten sisältöä tarkemmin, mutta nostan esiin muutamia hölmöimpiä aivopieruja.

18.10.2021 – 31.12.2021

-Kokoomuslainen Verkkouutiset mainitsi Afrikan tähden 18.10.2021.

-Kokoomuksen Tere Sammallahti teki 19.10.2021 asiasta videon.

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset mainitsi  Afrikan tähden 19.10.2021.

-Kokoomuksen Seida Sohrabi kirjoitti asiasta Iltalehteen 19.10.2021. Suuttuminen lautapelistä kuvasti Sohrabin mukaan suurempaa kokonaisuutta joka on uhka mm. demokratialle.

-Keskustan puoluelehti julkaisi uutisen 19.10.2021, jossa Mikko Kärnä tyrmistyi Afrikan tähdestä tyrmistymisestä, samoin Ville Tavio perussuomalaista. Vihreiden Fatim Diarra taas ymmärsi kohua.

-Iltalehti uutisoi vihreiden Fatim Diarran ajatuksia asiasta 19.10.2021.

-Vihreitä lähellä oleva ajatuspaja Visio kirjoitti aiheesta blogin 19.10.2021.

-Kokoomuksen Verkkouutiset mainitsi Afrikan tähden 19.10.2021.

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset kertoi 19.10.2021 puolueen nuorison lähettäneen pilkkamielessä Helsingin yliopistolle Afrikan tähden.

-Kimmo Kautio kirjoitti aiheesta blogin perussuomalaisten verkkosivuille 19.10.2021.

-Kokoomuksen Dani Niskanen kirjoitti aiheesta blogin ja ”kirjeen” Helsingin yliopistolle 20.10.2021.

-Kokoomuslainen Verkkouutiset ja keskustalainen Suomenmaa uutisoivat 20.10.2021 Risto Volasen mietteitä siitä, että kohu Afrikan tähdestä uhkaa yliopistoja kuten stalinismi aikanaan. Volasen mukaan oli aika ryhtyä vastarintaan. Jo sittemmin poistetuissa twiiteissään Volanen sanoi seuraavaa.

 ”1970-luvun kamppailun käyneenä varoitan suomalaisia yliopistoja ja professoreita: jos peräännytte tämän wokediktatuurin edessä olette pian samassa tilanteessa kuin meillä 1970-luvun stalinistien aikana ja nyt useissa amerikkalaisissa yliopistoissa eli …  pienet salaseurat pyrkivät määräämään, mitä saatte opettaa. USA:ssa tämä on jo pitkällä, mutta niin on myös demokratian ja tieteen puolustus.”

Volasen mietteet ovat hyvä esimerkki wokehysterian tuottamista noloimmista rimanalituksista.

-Kokoomuksen Verkkouutiset mainitsi Afrikan tähden 20.10.2021.

-Kokoomuksen Verkkouutiset mainitsi Afrikan tähden 20.10.2021.

-Kokoomuksen Verkkouutiset mainitsi Afrikan tähden 21.10.2021.

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset mainitsi Afrikan tähden 22.10.2021 kertoessaan Miko Bergbomin ajatuksia asiasta.

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset kirjoitti 25.10.2021 jutun Afrikan tähdestä ja kertoi pelin myynnin kasvaneen reippaasti.

Perussuomalaisten Suomen uutiset mainitsi Afrikan tähden 28.10.2021, kun keskusteluun oli noussut kohu pelastusalan häirintätapauksista.

-Tarja Halonen kertoi hesarille mietteitään Afrikan tähdestä 21.12.2021.

-SDP:tä kannattava Demokraatti julkaisi Tarja Halosen mielipiteitä aiheesta 21.12.2021 perustuen Helsingin Sanomiin.

Perussuomalainen Suomen Uutiset mainitsi Afrikan tähden uudenvuodenaattona 31.12.2021.

Vuosi 2022

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset mainitsi Afrikan tähden 12.8.2022.

Perussuomalaisten Joakim Vigelius mainitsi Afrikan tähden puheenaihe -podcastissa 16.12.2022

-Perussuomalaisten Suomen uutiset mainitsi 29.8.2022 Afrikan tähden.

Perussuomalaisten suomalaisuusohjelmassa mainitaan Afrikan tähti.

Vuosi 2023

-Keskustalainen äänenkannattaja Suomenmaa mainitsi Afrikan tähden 19.3.2023.

-Perussuomalaisten ajatushautomo Suomen Perusta kirjoitti Afrikan tähdestä 21.3.2023, kun se esitteli ajatushautomon tuoretta julkaisua ”Woke – identiteettipolitiikkaa antirasismista transkysymyksiin”.

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset mainitsi Afrikan tähden 22.3.2023.

-Kokoomuksen Seida Sohrabi mainitsi Afrikan tähden kotisivuillaan 2.4.2023 .

-Perussuomalaisten Suomen Uutiset kirjoitti mainitsi Afrikan tähden 2.7.2023.

Perussuomalaisten Joakim Vigelius alkoi puhua lautapeleistä A-studiossa 8.8.2023.

Perussuomalaisten Wille Rydman mainitsi 12.8.2023 Afrikan tähden Iltalehdessä jäätelöpuikkojen yhteydessä.

-Perussuomalaisten lehti Perussuomalainen siteeraa Joakim Vigeliusta numerossaan 08/2023, joka mainitsee jäätelöpuikot ja Afrikan tähden.

Tarkastelu kulminoituu (ironisesti) Suomen Uutisten 5.9.2023 julkaisemaan kirjotukseen, jonka mukaan ei pidä paikkaansa, että vain perussuomalaiset puhuisivat Afrikan tähdestä ja jäätelöpuikoista. Suomen Uutiset ei luonnollisesti ole sitoutunut journalistien ohjeisiin. Tämä näkyy mm. siten, miten hesarin artikkelista kerrottiin vain otsikko.

”Vähemmistöpoliitikko: Vain Ps-edustajat itse puhuvat jäätelö­puikoista ja Afrikan tähdestä”

Tawasoli nimittäin ei väittänyt ainakaan kyseisen jutun mukaan, että vain perussuomalaiset puhuisivat Afrikan tähdestä tai jäätelöpuikoista. Jos sen sijaan lukee rivien välistä, voidaan ajatella Tawasolin tarkoittaneen neljännen hypoteesin mukaista tilannetta, jossa asiasta möykkäävät lähinnä perussuomalaiset.

Johtopäätökset

Voidaan varovaisesti todeta, että havainnot tukevat hypoteesia 4:

perussuomalaiset puhuvat enemmän Afrikan tähdestä kuin muiden puolueiden edustajat.

Kohun alkuvaiheessa Afrikan tähdestä puhuneita poliittisia toimijoita oli monipuolisemmin eri puolin kenttää: kokoomuksesta, perussuomalaisista, sdp:stä, keskustasta ja vihreistä.

Erityisesti kokoomus ja Verkkouutiset tulevat kilpailussa varsin hyvänä kakkosena perussuomalaisten jälkeen yleisesti ottaen. Ensimmäisessä vaiheessa (18.10.2021 – 31.12.2021) kokoomuslaiset mainitsivat asian lähes yhtä usein kuin perussuomalaiset lähteet. Vuonna 2022 mainintoja Afrikan tähdestä tuli vain perussuomalaisista lähteistä. Kuluvan vuoden 2023 aikana asiasta ovat kirjoittaneet lähinnä perussuomalaiset.

Hyvä on muistaa lisäksi tarkastelun rajoitteet. Haku tehtiin pintapuolisesti. On mahdollista, että joitain hakutuloksia on jäänyt ottamatta tarkasteluun. Lisäksi rajoite on se, että tässä ei tarkastella lainkaan esimerkiksi sosiaalista mediaa.  Seuraavaksi voisin yrittää ottaa mukaan tarkasteluun myös esimerkiksi X:n (ent. Twitter). Rajoite on myöskin se, että tarkasteluun otettiin vain poliitikkoja. Jatkoanalyysissä olisikin tärkeää ulottaa tarkastelu myös muihin puolueiden liepeillä toimiviin henkilöihin ja organisaatioihin sekä tietenkin äänestäjiin. Kaikkiin uutisjuttuihin en myöskään päässyt käsiksi maksumuurin johdosta.

Jos huomaat, että listalta puuttuu tapauksia, laita niitä kommenttiosioon. Julkaisen tarvittaessa päivitetyn listan. Kutsutaan tätä Afrikan tähti -tietokannaksi.

On joka tapauksessa tärkeää pöyhäistä jatkossakin sitä, kuinka paljon perussuomalaiset mahdollisesti itse omalla hysteriallaan ja puheellaan ylläpitävät tarinaa aina ja kaikkialla tapahtuvasta woketuksesta. Onko kenties tapahtunut niin, että kun on kehitetty ympärilleen kaikukammio, se on alkanut ruokkia itse itseään.

Heikki Ranta

Kirjoitusten aiheet laidasta laitaan, joskin painotus erityisesti vanhoillisten tahojen moraalipaniikkien käsittelyssä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu