Mielen säieteoria

Näin unen maailmasta joka oli toisenlainen. Sitten heräsin ja huomasin olleeni valveilla. – Tämä on mahtava uni kerrassaan, kerronpa sen teille. 

 

Snellman (päivänsankari!) oli filosofina kansallisromanttinen vitalisti. – Katsotaan, mihin päästään ”insinöörivitalismilla”, jossa ei kuvailla suuria linjoja vaan pyritään pedanttisesti ymmärtämään alla olevat periaatteet, jos sieltä emergoituisi jotakin. Avaimena on ajatushistoria ja ajatusten syntyvaihe

Nykyisen tieteellisen ajattelun ja näin ollen koko maailmankuvan synty palautuu Descartes’iin. Kun hän rupesi ”mittaamaan” omaa ajatteluprosessiaan, hän ”romahdutti” rakenteet ”henkisten alkeishiukkasten” tasolle: ajattelen, siis olen, eli minä ja mieli on kaiken ytimessä. On tarkkailija ja tarkkailtava maailma, on subjekti ja objekti. Tästä eteenpäin sitten rakentui luontevasti ”mielen atomioppi”,  jossa (varhais-wittgensteiniläisittäin) maailma koostuu tosiasioista. Voidaan väittää, että tällaisen hahmotuksen pohjalle rakentui auttamatta käsitteiden jäykkyys ja jyrkkärajaisuus, josta seurauksena ovat sitten olleet esimerkiksi opilliset ismit jotka ovat kannattajilleen ajattelun alfa ja omega: pienetkin poikkeamat merkitsevät putoamista mallin ulkopuolelle. 

Nyt on syytä huomata, että tällainen ajattelu ei olisi ollut ainoa vaihtoehto: ehkä ”ajattelun aaltoja” ei olisi tarvinnut romahduttaa aivan niin täydellisesti. Prosessifilosofian hengessä voidaan henkisen maailman perustaksi nimittäin ottaa liike, yksinkertaisimmillaan jonkinlainen värähtely, jonka koordinoituessa muodostuu jonkinlaista (tajunnan)virtausta, Herakleitoksen ja Bergsonin hengessä. 

Mikä olisi perustavanlaatuisin malli tällaisessa liikkeeseen (värähtelyyn) perustuvassa maailmassa? Se on kai värähtelyn akselivapausaste, enformaatiokanava … liikesuunta, jonka puitteissa värähtelevä ”jousi” löytää dynaamisen tasapainonsa. Ei vaadita että asiat pysyvät muuttumattomina – kunhan niiden vaihtelun malli säilyy entisenä. Perusyksikkönä ei ole ”piste” vaan ”suora”; alisymbolisella tasolla tällaisen akselin virittää aistisignaalien vaihtelu, ja tietoisessa mielessä viritykseen kelpaa vastakohtapari. Voidaankin väittää, että dialektinen ajattelu on (vitalistisen) maailmanhahmotuksen perusperiaate jolla kaaokseen alkaa rakentua hahmoa. Myöhemmät käsitteet eivät tämän jälkeen myöskään ole perinteiseen tapaan pisteitä ”konseptuaalisessa avaruudessa”, vaan niitä määrittävät vastakohtaparien virittämät piirteet, hahmojen varioinnin perusyksiköt. Asioiden yhteyksiä ei tarvitse kuvata keinotekoisella logiikalla, kun akselit jo lähtökohtaisesti määrittelevät ilmiömaailmaan metriikan

Voidaan väittää, että kaikki yllä esitetty mielen toiminta on luontaista ja automaattista kun sille annetaan mahdollisuus. Haasteena tietoisella mielellä olisikin kyetä tulkitsemaan kaikki tuo ylemmän tason mallin puitteissa: millaisena kannattaisi nähdä ”liikkeen liike”, itsensä liikkeessä olemisen vapausaste, jonka puitteissa kehittyminen (mielen ”evoluutio”) olisi hahmotettavissa? No, ”liikkuvuus” vaihtelee jäykistyneestä kiinteydestä rajoittamattomiin vapauksiin, kaaokseen; siinä välissä sijaitsee ”hyvä” (jinin ja jangin mielessä) alue, jossa vapausasteita on vain muutama, joiden kehyksessä tajunnanvirta (enformaatiovuo) joutuu koordinoitumaan ja hakemaan vapautensa. Herkkä tasapainottelu mielen apatian ja anarkian välillä on avain hyvän ajattelun kehittymiseen.

 

Maa, ilma, vesi, tulitällainen ajattelun tukeva pohjarakenne tuotti aikanaan tavattoman määrän uudenlaisia kulttuurisia avauksia, avautuvia vapauksia. Miksi emme hyväksyisi eheää maailmankuvaa uudelleen: maa ja ilma ovat akselien ääripäät, kiinteys ja kaaos, ja niiden välissä on se kapea ”henkinen biosfääri”, jossa tuli ohjaa dynamiikkaa, ajaen veden (enformaation) liikkeeseen ja pyörteilyyn reunaehtojen (maan) määräämien vapauksien suuntaisesti … 

 

Kauniita unia itse kullekin, oman maun mukaan! – Painajaisista kannattaa kuitenkin havahtua.

0
heikkihyotyniemi
Jyväskylä

Heikki, versio 2: Suvaitsevampi, viisaampi ... ainakin vähän vanhempi ja paljon reikäpäisempi.

-- Niinpä on vaatteet kuin aatteetkin: sinisiä, ja löysiä. Jo ennen sitä menneisyyden Sinistä tulevaisuutta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu