Perussuomalaisuuden viehätys, tämä se on

Perussuomalaisia yritetään sovittaa poliittiselle kentälle, tai oikeastaan yksiulotteiselle akselille: ovatko nuo nyt vasemmistoa vai (ääri)oikeistoa? – Haluaisin väittää että tällaista projektiota ei voida tehdä. Perussuomalaisuus määrittelee uuden dimension; tarvitaan uudeenlaisia vapausasteita myös poliittisen maailman hahmotukseen.

Niin, politiikan perinteiset kategorisoinnit ovat mennyttä päivää. Oikeiston ja vasemmiston (kapitalismin ja sosialismin) vastakkainasettelu pohjautuu kai perimmältään kysymykselle siitä, kuka omistaa tuotantovälineet. Mutta kun nykyisessä palvelu- ja osaamisyhteiskunnassa ihminen itse omistaa ne tuotannon välineet, omat aivonsa? Ja kun niissä aivoissa ovat vallalla oudot ajattelut?

 

Näyttäisi siltä, että suomalaisessa politiikassa ajattelultaan vastakkaisia näkökantoja edustavat Perussuomalaiset ja Vihreät, ja heillä on hyvin erilaiset poliittiset tavoitteet. – Mutta ennen kuin voidaan pohtia sitä, millaiseksi maailma halutaan tehdä, olisi tarpeen miettiä lähtökohtia: miten maailma nähdään, ja miten kuvitellaan siihen voitavan vaikuttaa. Voidaan väittää, että nämä puolueet virittävät ääripäät kyberneettisen ajattelun akselilla.

Vihreät ovat tyypillisesti paljon opillista sivistystä saaneita, kirjansa lukeneita; he tietävät millainen olisi hyvä maailma (ja tämän sanon aivan ilman ironiaa). Miksi eivät kaikki fiksut ole heidän puolellaaan? – Tämä heidän ideaalimaailmansa on kuitenkin staattinen ja ylhäältä päin määritelty, ja sitä rakennetaan rajaamalla laein pois maailman epätäydellisyyksiä. Pienen ihmisen kokemus tästä kaikesta on sitten sellainen, että rajoitteet jäykistävät ”sivistyneet” ihmiset pakkopaitaan. Lopputuloskaan ei ole toivottu: ikävä kyllä ylhäältä päin ei – taaskaan – voi pumpata elämää keinotekoiseen valtioruumiiseen.

Perussuomalaisuus sen sijaan ei perustu ennalta-annettuun kirjaviisauteen, vaan sen kokonaisuuden annetaan emergoitua alhaalta päin. Lopputulosta ei kukaan tiedä; kuunnellaan tuntoja joita ihmisiltä tulee, ja uskalletaan luottaa kansan viisauteen. Yritetään aistia se paljon puhuttu ”elämänvoima”, ja ne vapaudet, mihin suuntiin ”elämä” pääsee virtaamaan. Näkökulma on dynaaminen ja se muuttuu ympäröivän maailman muuttuessa. Tiukat määrittely-yritykset jäykistävät rakenteet ja karkottavat niistä elämän; kyseessä on nyt enemmän tekemisen prosessi ja sen henki kuin formaali muoto. – Ja nykymaailmassa ne ovat juuri ne fiksuimmat jotka aistivat uusia kahlehtimattomia vapausasteita. Luulen että heidän tuntojaan tulkitsee Eino Leinon ”Galilein virsi”:

 

… maan ohjaksia henget pienet pitää.
Mut alla tuskan, alla tuhmuudenki
ja sorron, pimeyden, tään kansan henki
se kuitenkin liikkuu!

 

Imperiumin vastaisku on kuitenkin hirmuinen: pelkäävät, mokomat, kyllähän nuokin vaistoavat perussuomalaisuudessa uudenlaisen elämisen voiman. Toivon kuitenkin, että kyseessä on jonkinlainen välivaihe siirryttäessä ihmisläheisempään politiikanteon tyyliin. Kun muidenkin puolueiden on pakko avautua, koko politiikan kenttä tulee muuttumaan. Täytyy olla herkkyyttä nähdä millaisia ovat yhteiskunnan vapausasteet, miten ne voi löytää ja miten niitä voi edistää; tämä edellyttää uudenlaista ajattelua, toisenlaista suvaitsevaisuutta erilaisia näkemyksiä kohtaan – luottamusta kansaan.

Olisi uusi kokemus, jos yhtäkkiä politiikka onkin hauskaa! Politiikan pitää olla osa elävää elämää, kiinnostavaa, sitä ei saa jättää niille jotka haluavat päteä. Ja poliitikoillekin täytyy antaa vapaus, heihin pitää luottaa: ainoa millä on kovassa paikassa merkitystä on luonne ja arvot. Politiikassakin on oltava lupa epäonnistua (viittaan herra Hakkaraiseen!).

 

… se elää, henkii, vaikka painaa multa,
se palaa liekin lailla syksy-öissä,
tyrannit pelkää, mutta kansain töissä
se kuitenkin liikkuu!

 

0
heikkihyotyniemi
Jyväskylä

Heikki, versio 2: Suvaitsevampi, viisaampi ... ainakin vähän vanhempi ja paljon reikäpäisempi.

-- Niinpä on vaatteet kuin aatteetkin: sinisiä, ja löysiä. Jo ennen sitä menneisyyden Sinistä tulevaisuutta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu