Putoaako päitä sittenkin; Itä-Suomen hallinto-oikeus piti virkamiesten menettelyä lain vastaisena, mutta…

päätön meno voi jatkua; tuomioita tuskin tulee

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja vahvisti, että kotihoidon päällikön ja geriatrian erikoislääkärin antaman toimintaohjeen(5.6.20 ja 25.6.20) perusteella oli tosiasiallisesti puututtu valittajan ja hänen äitinsä yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Ratkaisun mukaan kotihoidon päälliköllä ja geriatrian erikoislääkärillä ei ollut oikeutta  rajoittaa tapaamisia antamassaan ohjeistuksessa tarkoitetulla tavalla.( ks. Itä-Suomen HAO 16.10.2020 20/1059/1). Tuomioita tuskin lain vastaisesta toiminnasta kuitenkaan tulee, koska rikoslaissa ei ole sanktioitu em. kaltaisia ihmisoikeusrikoksia (vrt. rikoslaki luku 24,11§ ja 40, 10§). Lisäksi syyte rikoslain perusteella vaatii tahallisuutta, tuottamuksellisuutta tai huolimattomuutta ja että teolla on merkittäviä seuraamuksia. Huolimattomuutena kyllä voitaisiin pitää sitä, että lääkärit eivät tunne oman alansa lainsäädäntöä (kuten potilaslaki, laki sosiaalihuolloin asiakkaan asemasta ja oikeuksista, tartuntatautilaki) eivät Suomen perustuslakia eivätkä ihmisoikeuksia. Merkittävinä seurauksina ovat monien vanhusten ja heidän omaistensa kärsimykset. Tuomion hakeminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta edellyttää, että kaikki muut oikeudenhakukeinot on käytetty, kuten asian käsittely kaikissa oikeusasteissa.

…ja kuollut kana lentää; lainopettajien henki kateissa

Tällä sivustolla vierailee eduskunnan ja hallituksen väkeä, mutta ainuttakaan kommenttia heiltä ei ole tullut vanhusten asioihin liittyviin kirjoituksiini. Ei myöskään henkilöiltä, joita olen suoraan haastanut vastaamaan. Meillä on monet lait ilman sanktioita, etenkin lait, jotka säätelevät heikoimpien ja hauraimpien (vrt. 3/20 Sanna Marin) asemaa kuten potilaslaki ja laki ikääntyneen väestön terveys- ja sosiaalipalveluista. Lääkäreillä on pelottavan suuri valta päättää ihmisen elämästä ja kuolemasta . Taloudellisesta asemasta tietoa antavat lait esim. tilintarkastus- ja kirjanpitolaki ovat sanktioin säädelty, mutta monet ihmisten elämää koskevat lait ovat luonteeltaan vain ”suosituksia”. Asiaa kuvaa myös se, että AVI:lle vuosina 2014-2018 tulleista kanteluista vain yksi on johtanut rikossyytteeseen. Rikoslaissa mainittu heitteillepano (rikoslaki 21luku, 14§) ja muutoin paljon puhuttu ”kaltoin kohtelu” eivät juurikaan johda seuraamuksiin, koska syytäjällä on laaja oikeus jättää syyte nostamatta (ROL ). Jos syytettä ajetaan asianomistajana, niin silloin saattaa mennä talot ja tavarat (ks. ROL ja Oikeudenkäymiskaari 21 luku).

 

Asiaa kuvaavia otteita aikaisemmista puheenvuoroistani

(8.10.)Täällä Kuopiossa ”naisten nelikko” on käytellyt valtaansa n. puoli vuotta pitäen vanhuksemme käytännössä ”telkien takana” tulkiten tartuntatautilain 17 pykälää ja väljäksi jäänyttä (jätettyä) AVI:n ohjetta 2.7.(jossa sanotaan, että vierailut yksikköön tulee lähtökohtaisesti sallia; mutta käsite lähtökohtaisesti on jätetty avoimeksi, kuten myös ”yksikkö” ja vierailujen rajoittaminen keston ja tiheyden suhteen) mielensä mukaan , tärkeänä annetusta tehtävästä, kipsutellen kevyesti korkokengillään yli kaiken herkän ja hauraan jättäen jälkeensä tyhjän kolon, tallaten perustuslain ihmisoikeudet, oman luetun ymmärtämisensä (tai lukemattomuutensa), suhteellisuudentajun puutteensa ja mielenlaatunsa mukaisesti. Isokenkäisten nieltyä kamelin ja nähden vain rahankiillon; he taluttaen sokeaa …ja aiheuttaen näin suunnatonta kärsimystä omaisille (lue aikaisemmat puheenvuorot Tomin lesken tapauksesta, joka on tapauskohtainen mutta ei yksittäistapaus) pelkistäen hoitolaitoksessa olevien vanhusten ”suojelun” vain biologisen elämän säilyttämiseksi (puheenvuoro 8.10: kokoomuksen suuri saalis; Hattu vie tuulta Kuopiossa).

(11.9.)Tikka se itkeä tillitti...n. 100000 ihmisen oikeuksien rajoittamisesta ei edes käydä keskustelua, eikä nämä ihmiset näytä kuuluvan lainalaisuusperiaatteen eikä minkään aatteen piiriin, heitä ei koske laki vuokralaisen oikeuksista, ei kuluttajansuojalaki palvelujen hinnan ja laadun vastaavuudesta jne.. Luottamuksen varassa mennään . Paikallinen infektio ( tässä tapauksessa koronaan liittyvä tartunnan vaara) määritellään ilman yhteistä ymmärrystä epidemian käsitteestä; aivan mielivaltaisesti vaikkapa tavalla” Kuopio on mualiman napa” vaikka ei yhtään positiivista olisikaan (ks. aikaisemmat puheenvuoroni). Ei auta todennäköisyys, että ne n. 1-5 vakituisesti hoivakodeissa (n. ½ h/pv) vierailevaa omaista suhteutettuna n. 40-60 työntekijän (hoitajia, sijaisia, keittiöhenkilöt, opiskelijoita)24/7 ka. 6-8/vrk tartuttavuuslukuun, reunaehdoin positiivisia paikkakunnalla tiettynä hetkenä 0, omainen lähes karanteeninomaisissa olosuhteissa ( ei ravintoloissa, yökerhoissa jne.), visiiriin, essuun, kuonokoppaan ,hanskoihin pukeutuneena ja testien mahdollisuutta pyytäneenä ) on sittenkin todennäköinen viruksen levittäjä huoneeseen mennessään vaikka muita asukkeja kohtaamatta sinne livahtaisi (puheenvuoroni 11.9.20 Harakka nauraa..).

(4.9.)Vanhusten keskimääräinen elinikä hoitolaitoksissa on n. 2 vuotta ja nyt on kulunut puoli vuotta niiltä ensimmäisiltä, jotka joutuivat karanteeniin 3/20. Vaevaestalon porukka ei oo puoleen vuoteen ”matkaellu” muutoin kuin pihapiirissä tai kontissa mm. siksi että, koronalaissodassa käydään kovaa kilpailua naapurien kanssa ja voittoja mitataan vanhusten hengillä. Ensiksi tulleilla on jo hupimatkaelu alakanna eikä tarvii puija heijän osaltaan ennee epitemia- tai sotakorvaaksia (puheenvuoroni 4.9.20:Kritillisdemokraateille risuja: Hupimatkailua jalat edellä; epidemiakorvaukset päivän puheenaiheena).

(27.7.)”Totaalinen vierailukielto” lukee hoivakodin ovessa vielä tänään 27.07.2020. Nyt kesällä. kun koronatartuntoja ei juurikaan ole ollut , olisi ollut oikea aika purkaa ns. suositus/kielto ainakin väliaikaisesti. Apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön (4.6.20) antamassaan lausunnossa Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että oikeudelliselta luonteeltaan vierailukiellot eivät ole sitovia niin, että pelkästään niihin perustuen voitaisiin estää sisäänpääsy yksiköihin. Ministeriö toteaa myös, että tartuntatautilain 17§:n nojalla ei voi antaa sitovia vierailukieltoja asumisyksiköihin. Koska vanhusten pitkäaikaista eristämistä ei voida perustella millään voimassa olevalla lailla, niin siitä seuraa, että vierailut kieltävä tai niitä tarpeettomasti rajoittava taho toimii laittomasti (tai laittomien ohjeistuksien perusteella (puheenvuoroni 27.7.20: Tuliko elinkautinen; missä puolustusasianajajat).

(16.9)Koronalaissodassa on ”koiran karvat paljastuneet” lopullisesti, kun Sanna Marinin ”heikoimmat ja hauraimmat” suljettiin häkkiin iäksi ja ajaksi ja elämä kutistettiin pelkäksi biologiseksi säilömiseksi. Puistotädit ja puistosedät ovat todenneet toinen toisensa jälkeen , että asiahan ei tietenkään minulle kuulu.., mutta tarina ei ole jatkunut kuten Pekka ja Pätkä elokuvissa (esim. Pekka ja Pätkä puistotäteinä) hitaanpuoleisen Pekan lampun kuitenkin aina syttyessä . Vaalivalmistelut on tehty ja vaalitaiston ensimmäinen ottelu on käynnissä (Suoraa puhetta Tarja Pitkänen sekä aikaisemmat puheenvuoroni) ja apujoukot tekevät etätyötä. (puheenvuoroni 16.9.20 Vassaritten laariin sata jo; perässähiihtäjiä ei tarvita, ks. myös puheenvuoro: Kiitos uuden Suomen lukijoille).

PS. Katso myös kiinnostusta herättäneet videoklipit vaalitaiston aloittamisesta: Suoraa puhetta Tarja Pitkänen. Tarjalle ”tavaramerkkisuojattuja” sekä vakiinnutettuja vaaliteemoja1 on ”Vanhusten asia” sekä ”vaivaistalot ja kunnalliskodit tulevaisuuden asumismuotona.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu