Kotihoidon tuki, hallitusohjelma ja translaki

Kotihoidon tuki, hallitusohjelma ja translaki. Näiden yhteinen nimittäjä on hallitusohjelma. Tätä hallituksen hallitusohjelmaa tulee lukea kuin poliittista sopimusta keskenään epäluuloisten kumppanien välillä.

Helsingin Sanomien lähteen mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön asettama riippumaton tutkijaryhmä on esittämässä kotihoidon tuen poistamista keskeisenä keinona kohentaa työllisyyttä. HS:n mukaan tutkijat katsovat, että kotihoidon tuen poistaminen voisi tuoda pitkällä aikavälillä noin 10 000 työllistä lisää.

Tämä on etenkin Keskustalle hyvin ongelmallinen ja siksi puheenjohtaja Annika Saarikko tyrmäsikin ajatuksen Suomenmaa-lehdessä. Perusteena on hallitusohjelmakirjaus, ettei hallitus muuta kotihoidontukea tällä hallituskaudella. Saarikko muistutti myös Facebook sosiaalisen median palvelussa julkaisemassaan viestissä Suomen tarvitsevan vauvoja ja että kotihoidontuki on arvovalinta.

Translain uudistaminen on myös kirjattu hallitusohjelmaan. Siinä on kysymys ihmisoikeuksia loukkaavien vaatimusten, kuten lisääntymiskyvyttömyyden vaatimisen poistaminen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on nykyisessä translaissa edellytys sukupuolen vahvistamiseksi muuhun kuin syntymässä saatuun. Tätä säädöstä on ylitulkittu ja estetty ihmisiä käyttämästä omia pakastettuja sukusolujaan jälkeläisten tekoon. Muiden ihmisten luovuttamia sukusoluja tämä ei ole kuitenkaan koskenut. Järjestely on siten rotuhygieninen ja suoraan 1930 -luvulta.

Veronika Honkasalo (vas.) on tehnyt asiassa kirjallisen kysymyksen 5.6.2020.

”Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkaisi helmikuussa 2020 raportin, joka sisältää vaihtoehtoisia malleja translain kokonaisuudistukseen. Muutosehdotukset perustuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomelle antamaan suositukseen. Raportin mukaan voimassa oleva translainsäädäntö on vanhentunut eikä se kaikilta osin täytä nykyisiä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asettamia vaatimuksia.” 

”Raportin valmistumisen jälkeen on ollut tarkoitus nimittää uusi työryhmä valmistelemaan pykälätason lakimuutokset. Tätä translain valmistelusta vastaavaa työryhmää ei ole kuitenkaan vielä asetettu. 

Translain uudistus vaikuttaa olevan jäämässä muiden ajankohtaisten asioiden, kuten koronapandemian hillitsemisen ja sosiaaliturvauudistuksen, jalkoihin. Kyse on kuitenkin verrattain suppeasta uudistushankkeesta, jolla voitaisiin vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta. Translain uudistamisen lykkääntymisellä sen sijaan olisi erittäin haitallinen vaikutus transihmisten oikeuksien toteutumiseen. 

Transihmisten ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että lakia valmisteleva työryhmä nimetään pikimmiten. Lisäksi on tärkeää ohjeistaa työryhmää huomioimaan edeltävän työryhmän valmistelemat suositukset liittyen esimerkiksi oikeudellisen sukupuolen vahvistamiseen ilmoitusmenettelyllä sekä alaikäisten osalta. ”

Tämäkin on hallituksen arvovalinta. Koko hallitusohjelma on täynnä arvovalintoja, mutta osa arvovalinnoista on kauppatavaraa ja tarkoitettu kuusenkoristeiksi, joita voidaan vaihdella ja osa on hallituksen kaatavia kirjauksia. Keskustalle kotihoidon tuki lienee hyvin tärkeä, mutta sitäkin tärkeämpi lienee maakuntamallin toteuttaminen.

Samalla tavalla kuin Sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto, kuten myös Vihreät ovat myöntyneet antamaan periksi Keskustalle translain uudistuksen vesittämisessä, pitänee todeta asian vuodettua arvovaltaisen Helsingin Sanomien kautta ja Anneli Saarikon sanoin koskien eläkeputken poistoa, ”On reilua sanoa, että eläkeputki poistuu”, että poistuu myös kotihoidon tuki. Tätä eläkeputken poistoa hän perusteli hallituksen 55-vuotiaiden työllistämiseen kohdistuvilla suurilla paineilla. Sama luku 10000 uutta työllistettyä on myös nyt esillä. Paineet saada pienten lasten äidit töihin on kova. On siis reilua sanoa, että kotihoidon tuki poistuu. Tämäkin arvovalinta syödään mieluusti odotellessa hallituskauden ruokapöydän kuningasta, maakuntamallia.

Ponsiosa 
helihamalainen

Elävä koira on parempi kuin kuollut leijona (Saarnaaja 9:4)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu