Suomen otettava aktiivinen ote EU:n laajentumiseen

Kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet nopeasti painetta EU:n laajentumiseen. EU-komission odotetaan keskiviikkona esittelevän EU:n laajentumispaketin, ja suosittavan liittymisneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Moldovan kanssa. Tämä on oikea ja tärkeä askel. Varsinaisen päätöksen tekee EU-huippukokous joulukuussa. Päätös edellyttää yksimielisyyttä.

EU:n laajentumista on nyt aktiivisesti ja määrätietoisesti edistettävä. Perussopimuksen mukaan Euroopan unionin jäseneksi voi hakeutua jokainen Euroopan maa, joka kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja on sitoutunut niitä edistämään.

Ukraina on taistellut vapautensa puolesta rajusti jo yli 600 päivää. Heitä on tuettava kaikin keinoin, ja luotava uskoa ja näkymää siihen, että Ukrainan paikka on Euroopan unionissa, yhdessä muiden vapaiden demokratioiden kanssa.

Samaan aikaan Euroopan unionin laajentuminen vaatii kuitenkin todella mittavia uudistuksia niin hakijamailta kuin myös Euroopan unionilta. Suomen tulee olla tässä keskustelussa nyt aktiivinen.

EU:n jäsenyyskriteereistä ei saa lipsua tuumaakaan. Niiden mukaisesti hakijamailla on oltava vakaat instituutiot, toimiva markkinatalous ja kyky panna tehokkaasti täytäntöön jäsenyysvelvoitteet. Vähintään yhtä iso urakka on myös EU:n omien sääntöjen ja talouden uudistamisessa.

Erityisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen jäsenmaissa on kyettävä varmistamaan nykyistä paremmin. Samoin EU:n päätöksentekoa on tehostettava ja siirryttävä ulkopolitiikan päätöksissä laajemmin määräenemmistöpäätöksiin täyden yksimielisyysvaatimuksen sijasta. Tämä lisää Euroopan unionin kansainvälistä toimintakykyä.

Laajentumisen tavoitteena on vahvistaa Eurooppaa, meidän talouttamme ja turvallisuuttamme. Meneillään olevassa kansainvälisessä valtakamppailussa ja uudessa blokkiutumisessa Euroopan unionin on varmistettava, että lähipiirissämme olevat maat pääsevät osaksi demokraattista, vapaiden maiden yhteisöä. Näin EU on historiassaan aina pyrkinyt toimimaan: Etelä-Euroopan maat otettiin 1970-luvulla hyvin nopeasti jäseneksi niiden vapauduttua diktatuurista, samoin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen toteutettiin suuri itälaajentuminen 2004. Tätä linjaa on jatkettava.

Euroopan unionilla on nyt kahdeksan ehdokasmaata: Uusimpina Ukraina ja Moldova, sekä jo pitempään hakijoina olleet Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia. Lisäksi myös Turkki, jonka kanssa neuvotteluja ei ole käyty enää vuosiin. Myös Georgia ja Kosovo ovat hakeneet jäsenyyttä, mutta niiden ei ole katsottu täyttävän vielä ehtoja.

On selvää että kaikilla hakijamailla matka varsinaiseen EU-jäsenyyteen on vielä pitkä. Niiden polkua kohti jäsenyyttä on kuitenkin määrätietoisesti tuettava. Realistisin tapa edetä jäsenyydessä on avata toimintoja uusille maille askel kerrallaan. Eli muodostaa eräänlaista kahden kehän Euroopan unionia, jossa ytimessä ovat varsinaiset EU-jäsenmaat, ja hakijamaat pääsevät integroitumaan asteittain toimintoihin sitä mukaa kun ovat valmiita. Näin laajenemista saadaan yhteistyön syvenemisen kautta asteittain vietyä hallitusti eteenpäin.

Henna Virkkunen
Kokoomus

Kaurapuurolla kasvanut Euroopan uudistaja, Kokoomuksen europarlamentaarikko, Euroopan kansanpuolue (EPP).

Sanavapaus, demokratia ja ihmisoikeudet eivät synny tyhjästä. Minulle tärkeintä työssäni on ollut aina, että Suomi ja suomalaiset menestyvät maailmassa osana Eurooppaa. Näistä lähtökohdista toimin Euroopan parlamentissa.

Seuraa työtäni verkossa, niin tiedät, mitä maailmassa tapahtuu: www.hennavirkkunen.fi;
Twitter, Facebook ja Instagram @HennaVirkkunen;
YouTube http://bit.ly/2J2b1fX

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu