Mitä markkina-arvoteoria on ja mitä se ei ole?

Seksuaalisen markkina-arvoteorian ymmärtäminen on osoittautunut ihmisille vaikeaksi tehtäväksi, vaikka kyse on helposta asiasta. Yksinkertaisesti sanottuna markkina-arvoteoria on teoria siitä, että toiset ihmiset ovat halutumpia seksuaalisten suhteiden partnereita kuin toiset ja mitä siitä seuraa. Teoria on triviaalisti tosi, koska ihmiset eivät ole yhtä haluttuja partnereita. Teoria on tärkeä, koska seksuaalisella haluttavuulla on merkittäviä vaikutuksia ihmisen elämään.

Markkina-arvoteoria ei ole uusi keksintö. Zetterberg kirjoittaa eroottisesta rankingista jo vuonna 1966. Myös Elina Haavio-Mannila käyttää hyväkseen markkina-arvoteoriaa sosiologian klassikkoteoksessaan Suomalainen nainen ja mies (1968):

  • ”Palvoo mielellään voimakkaita ja häikäilemättömiä johtajia”. Tällaisia palvojia ovat keski-ikäiset hyvin koulutetut naiset, joista monet ovat naimisissa ylimpiin kerrostumiin kuuluvien miesten kanssa. – – Heidän eroottinen rankinsa lienee korkea, koska he ovat onnistuneet valloittamaan aviomiehekseen menestyvän miehen. Itse asiassa naisten itsenäistymispyrkimykset merkitsevät heille uhkaa: mikäli avioliiton kautta saavutetut asemat menettäisivät merkityksensä, he joutuisivat ponnistelemaan kovasti päästäkseen omin suorituksin sellaiseen asemaan kuin heillä nyt on. (s. 215-216)
  • Erityisesti naisten kohdalla pidetään tärkeänä korkeata eroottista arvoasemaa, eli rankia – – Naisten eroottinen ranki perustuu suurelta osin fyysiseen viehätysvoimaan. Miesten eroottiseen rankiin vaikuttavat ilmeisesti enemmän korkeat arvoasemat muilla ulottuvuuksilla: taloudellisilla, vallan tai oppineisuuden arvohierarkioilla. – – Naisen perinteisenä keinona hankkia statusta on siis ollut itsensä tekeminen mahdollisimman puoleensavetäväksi, niin että onnistuu saamaan puolisokseen menestyvän miehen… (s. 7)
  • Eroottisessa hierarkiassa korkeassa asemassa olevilla naisilla on historian kuluessa osoittautunut olevan huomattavasti valtaa jopa yhteiskunnan ylimmillä portailla. – – Henkilön eroottinen ranki on se salassa pidetty todennäköisyys, jonka mukaan hän pystyy saamaan aikaan vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvissa henkilöissä tunteenomaista valtaan joutumista ja riippuvuutta. Naisten sallitaan usein käyttää eroottisen rankinsa antamaa valtaa mieluummin kuin suoranaista valtaa sen käyttöelimissä. (s. 10-11) 
  • Entisajan naisasianaiset pyrkivät pukeutumisessaan ja käyttäytymisessään hävittämään sukupuolten välistä eroa. Koska naisasianaiset olivat ulkonäöltään miesmäisiä, miesten oli ehkä helpompi unohtaa, että naisasianaisetkin olivat naisia.

    Naisissa herättää usein kateutta ja katkeruutta se, että miehet suosivat vain korkeassa eroottisessa rankissa olevia naisia jättäen esimerkiksi ammatillisesti tai koulutuksensa puolesta pätevät naiset huomiotta, mikäli nämä eivät ole eroottisesti puoleensavetäviä. – – voidaan olettaa, että eroottisessa hierarkiassa alhaisessa, mutta muissa arvoasteikoissa korkeassa asemassa olevat naiset pyrkivät muuttamaan yhteiskunnan arvojärjestystä siihen suuntaan, että muutkin kuin eroottiset arvoasemat tulisivat myös naisten kohdalla tärkeiksi. 

Suuri osa ihmisistä ei pidä markkina-arvoteoriasta. Erityisesti naiset nousevat siitä takajaloilleen.

  • Vihaisimme sitä, jos saisimme selville, että kauniista naisista pidetään enemmän kuin tavallisista naisista – jotenkin se kuulostaa epädemokraattiselta. (Aronson 1969)

Kyse on eräänlaisesta ”pahan tiedon” pelosta. Paha tieto on paikkansa pitävää tietoa, jota ei pitäisi hankkia tai sanoa ääneen.

Markkina-arvoteoriaan turvaudutaan siksi, että sille ei ole olemassa vaihtoehtoja. Oikeastaan ainoa vaihtoehto on romanttinen malli, joka ei edes pyri selittämään, vaan peittämään todellisuutta. Romanttinen malli piilottaa seksuaalisen hierarkian, jotta kenellekään ei tulisi paha mieli. Siksi naiset rakastavatkin romantiikkaa, jossa Tauno Palo ja Ansa Ikonen saavat toisensa ja jossa Aku Korhonen ja Siiri Angerkoski saavat toisensa. Romantiikka ei kuitenkaan kykene selittämään, miksi Tauno Palo ja Siiri Angerkoski eivät muodosta paria. Kaikki tietävät siihen syyn, mutta romantiikka ei koskaan sano syytä ääneen, koska kyse on pahasta tiedosta

Mitä markkina-arvoteoria ei ole?

  • se ei juurikaan liity miesliikkeeseen
  • se ei pyri ensisijaisesti selittämään ihmisten psykologisia ajattelutapoja
  • se ei ole vain ”yksinäisten miesten” teoria (kuten HS esittää)

Usein luullaan, että markkina-arvoteoria tarkoittaa ajattelutapaa, jossa ihmiset arvioivat potentiaalisia partnereita laskennallisella hyöty-periaatteella. Teoria ei kuitenkaan ole riippuvainen siitä, mitä ihmiset päissään ajattelevat. Teoria pätee, vaikka ihmiset eivät ajattelisi ollenkaan instrumentaalisesti. Parinvalinta on pohjimmiltaan biologisesti ja alitajuisesti ohjautunut prosessi, jossa alustava potentiaalisesten partnereiden asettaminen paremmuusjärjestykseen tapahtuu automaattisesti sekunnin murto-osissa. Rakastuminen ja ihastuminen ovat tuon alitajuisen laskentaprosessin tuottamia signaaleja ihmiselle siitä, että kohteen markkina-arvo on riittävän suuri tai optimaalinen.

Mitä hyötyä markkina-arvoteoriasta on?

Päähyöty on sama kuin tieteellisissä teorioissa yleensäkin: teoria selittää pariutumismarkkinoiden toimintaa. Myös yksittäiset ihmiset voivat hyötyä teoriasta. Eräs teorian opetus on se, että pariutumisessa kyse ei ole ”naisonnesta”, vaan markkina-arvosta. ”Kylläpäs Tiger Woodsilla käy tuuri naisten kanssa”. Väärin. Hänellä ei käy tuuri, vaan hänen markkina-arvonsa on korkea.

Naisille hyötyä on erityisesti sen ymmärtämisestä, että naisen seksisuhdemarkkina-arvo on yleensä paljon korkeampi kuin hänen parisuhdemarkkina-arvonsa. Toisin sanoen naiset kelpaavat suurelle miesten joukolle seksiin, mutta eivät parisuhteeseen. Korkeamman seksisuhdemarkkina-arvonsa ansiosta naisten on helppo löytää paljon itseään tasokkaampaa seuraa lyhytkestoisiin seksisuhteisiin, jos he eivät vaadi mieheltä paljoakaan investointia ja sitoutumista. Vaihto on silloin vastavuoroista: tasokas mies kykenee tyydyttämään seksuaalista vaihtelunhaluaan ilman suuria investointeja ja nainen saa partneriksi tasokkaamman miehen kuin hän kykenisi sitouttamaan pitkäaikaiseen suhteeseen. Seurauksena voi kuitenkin olla sydänsuruja naiselle, varsinkin, jos naisella on toiveita pitkäaikaisesta suhteesta. Tieto omasta markkina-arvosta saattaa siten olla naisille ensiarvoisen tärkeä, koska sen avulla naiset kykenevät paremmin tekemään valistuneita päätöksiä suhteiden aloittamisesta. Tasokkaan miehen ”katoaminen” seksin jälkeen ei tule silloin yllätyksenä.

Markkina-arvoteoria kykenee selittämään myös sen, miksi naiset saavat netissä paljon enemmän vastauksia deitti-ilmoituksiinsa kuin miehet.

Simon Owens (2006) teki netin suositulla ilmoituspalstalla Yhdysvalloissa kokeen, jossa hän lähetti palstalle tekaistuja ilmoituksia, joissa haettiin “seksiä ilman sitoumuksia”. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka helposti heteroseksuaalinen nainen tai mies löytää seksiseuraa tai kuinka helposti biseksuaalisesti utelias mies tai biseksuaalinen nainen löytävät seksiseuraa oman sukupuolensa edustajista. Kokeen tulokset olivat seuraavat:

New York:

Nainen etsii seksiä miehen kanssa: 165 vastausta

Mies etsii seksiä naisen kanssa: 0 vastausta

Biseksuaalisesti utelias mies etsii seksiä miehen kanssa: 9 vastausta

Biseksuaalinen nainen etsii seksiä naisen kanssa: 2 vastausta
Chicago:

Nainen etsii seksiä miehen kanssa: 200 vastausta

Mies etsii seksiä naisen kanssa: 0 vastausta

Biseksuaalisesti utelias mies etsii seksiä miehen kanssa: 6 vastausta

Biseksuaalinen nainen etsii seksiä naisen kanssa 2 vastausta

Houston:

Nainen etsii seksiä miehen kanssa: 54 vastausta

Mies etsii seksiä naisen kanssa: 1 vastaus

Biseksuaalisesti utelias mies etsii seksiä miehen kanssa: 10 vastausta

Biseksuaalinen nainen etsii seksiä naisen kanssa: 1 vastaus

Naisten ja miesten saamissa vastausten määrissä oli valtavat erot. New Yorkissa ja Chicagossa asetettuihin ilmoituksiin, joissa Owens esiintyi miehiltä seksiä etsivänä naisena, alle kolmessa minuutissa tuli yli 20 vastausta niiden jättämisestä. Tuloksen perusteella näyttää myös siltä, että seksiä etsivän heteroseksuaalisen miehen on helpompaa saada seksiä toisilta miehiltä kuin naisilta. Naisten seksisuhdemarkkina-arvo on paljon miehen vastaavaa suurempi, mikä tuottaa naisille valtavan partneritarjonnan – ja vastaavasti miehille tarjonnan puutteen.

henrylaasanen
Sitoutumaton Jyväskylä

"Jos vaihtoehtoina ovat rikokset, itsemurha, psykoosi ja Laasanen, miksi Laasanen on niin kovin huono vaihtoehto?" (<a href="http://www.todellisuudenomistaja.net/terkkui-tiltille/">tuukkavirtaperko</a>)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu