Tarvitsemme toimenpideohjelman kuntien osaajapulaan vastaamiseksi ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi

Kuntien vaikeudet saada työntekijöitä ovat edelleen kasvaneet. Tämä käy ilmi Kevan tuoreesta kuntapäättäjäbarometrista, joka on julkaistu tänään. Barometrin mukaan noin kaksi kolmesta (65 %) barometriin vastanneesta kuntapäättäjästä kertoi, että avoimiin vakansseihin on kunnassa ollut riittämätön määrä hakijoita.  Vuosi sitten vastaava luku oli 42 %.

 

– Kuntapäättäjäbarometrin tulokset eivät yllättäneet. Olen kantanut huolta kasvavan osaajapulan vaikutuksista Suomen kasvun edellytyksiin. Barometrin tulokset osoittavat, että osaajapula on myös julkisten palveluiden kestävyyden uhka, Kemppi toteaa.

 

– Tarvitsemme toimenpideohjelman, jolla kuntien osaajapulaan voidaan vastata ja kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia vahvistaa, Kemppi lisää.

 

Osaajapula koskettaa koko maata. Ammattiryhmistä erityisen hankala tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa vakansseja jää täyttämättä esimerkiksi hoitajien, lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden tehtävissä. Myös opetus- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisille olisi runsaasti kysyntää Suomen kunnissa.

 

–  Sote-uudistuksen tavoitteisiin ei voida päästä ennen kuin osaajakysymykset on ratkaistu. Tämän eteen olemme hallituksessa jo tehneet tekoja muun muassa opintotuen tulorajoja nostokokeilun ja ikääntyneiden korotetun työtulovähennyksen kautta.  Työtulovähennys kannustaa ikääntyneitä  osalta jatkamaan työuria eläkeiän jälkeenkin. Nykyisessä tilanteessa sillä voidaan vastata myös akuuttiin työvoimapulaan. Omassa maakunnassani jo lähes puolet eläkeläisistä tekee töitä, Kemppi kertoo.

 

 

– Osaajapulaan voidaan vastata myös kelpoisuusvaatimuksia tarkastelemalla. Osaavan työvoiman työllistyminen ei voi jäädä kiinni tutkintonimikkeestä, jos aiemmin hankitun osaamisen voidaan katsoa olevan tehtävän menestyksekkään suorittamisen kannalta riittävää, Kemppi linjaa.

 

 

Barometrissä kuntapäättäjiltä kysyttiin myös, onko kunnassa tehty erityistoimia työntekijöiden houkuttelemiseksi. Joka kolmas vastaaja ei osannut sanoa tai ollut tietoinen tällaisista toimenpiteistä.

 

 

– Kuntien maine hyvinä työnantajina, hyvä henkilöstöpolitiikka sekä työntekijäkokemus ovat edellytyksiä työntekijöiden löytymiseksi. Näiden osalta tulisi kehittyä, jotta myös johtaminen olisi laadukasta. Oleellista on myös nykyisten työntekijöiden hyvästä työkyvystä huolehtiminen, Kemppi päättää.

0
hilkka
Keskusta Asikkala

Kansanedustaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Reipas opettaja sekä aktiivinen varttikarjalainen Hämeestä. Keskustelut jatkuu twitterissä @hilukemppi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu