Kehittynyt IV:n sukupolven CHP- voimalaitos

Kehittynyt IV:n sukupolven CHP-  voimalaitos

Suomen ensimmäinen kaupallinen vedenpolttolaitos, ns. neljännen sukupolven HKGBioNear CHP- voimalaitos on valmistunut nyt syksyllä 2013 Lestijärvelle. Tämä kuopiolaisen TurosTeam Oy:n innovaatio tuottaa sähköä ja lämpöä päästöttömästi, energiaa tuhlaamatta, ilman haitallisia lauhteita, puusta, vedestä ja ilmasta.

Tämä HKGBioNear- voimalaitos on innovoijansa  Timo Heimosen johdolla kehittänyt  viimeisen 20 vuoden aikana laitteistoa, joka tuottaa vedestä ja ilmasta palavaa synteesikaasua. Laitteisto käyttää bioperäistä polttoainetta, mm. kotimaista puuhaketta tai pellettiä, jonka tuottamalla energialla vesi ja ilma saadaan muutettua palavaksi vetykaasuseokseksi. Lähtökohtana on ollut ajatus hajautetusta energiaomavaraisuudesta.

Käänteentekevän polttotekniikan avulla saadaan aikaan hyvin vetypitoinen kaasu, lisäksi kaasussa on muita palavia kaasuja, kuten hiilimonoksidia, metaania ja erilaisia hiilivetyjä. Lauhteet, joita muodostuu, uusiokäsitellään prosessissa, joten niistä saadaan vain hyödyllisiä hiilivety-yhdisteitä. Laitteisto ei tuota siten haitallisia lauhteita. Laitos ei tuota myöskään lainkaan tuhkaa hävitettäväksi. 

Ilman katalysaattoria tehty virallinen energiatasemittaus osoitti hyötysuhteen olevan n. 100 %. Laitteisto täyttää jo nyt tulevat päästövelvoitteet CO2-päästöjen osalta.  CO2-  osuus saadaan pudotettua tuotekaasussa jopa n. 4 til.%:iin, mikä tarkoittaa sitä, että hiilidioksidi saadaan muutettua varsin tehokkaasti palavaksi hyötykaasuksi. Laitteiston alan huippua edustava energiatehokkuus saadaan aikaan TurosTeamin kehittämän polttoteknologian ja oman katalyyttitekniikan yhteistuloksena. 

Nyt käyttöönotettu Lestijärven lämpövoimalaitos on Heimosen mukaan sataprosenttisen vihreä. Siihen päästään käyttämällä paikallista rypsiä ja käyttämällä siitä puristettu öljy laitoksen käynnistykseen. Puristekakut käytetään lähitiloilla valkuaisrehuna.

Rypsiöljyä käytetään ajamaan turbiinin etupesä kuumaksi ja 20 000 kierrokseen minuutissa ennen kuin hakkeesta ja vedestä aikaansaatu tuotekaasu syötetään sisään. Turbiinin jälkeen laitoksessa on 800 kilowatin savukaasukattila, jonka jälkeen savukaasun lämpötila on piippuun mennessä noin sata- asteista.

Syntynyttä hukkalämpöä käytetään hakekuivurissa ja näin saada energiaosuuskunnan jäsenille lisätuloja laatuhakkeen myynnistä.

HKG BioNear HEAT –lämpökontit (320 kW – 1,2 MW)  ja HKG BioNear CHP -sähkövoimalakontit (120 kW – 420 kW) räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pienin ,kooltaan ”postilaatikkokokoa”  vastaava  malli, joka  tuottaa 25 kW lämpötehon ja 7 kW sähkötehon, on  testausvaiheessa.

Laitteisto soveltuu suurehkoihin teollisuuskohteisiin, kaivannaisteollisuuden prosesseihin, hajautettuun energian tuotantoon asutusalueelle (kaukolämpö), puutarhoille, suurmaatiloille sekä muihin kohteisiin. HKGBioNear- laitteistolla lämpöyrittäjä voi päästä aivan uudelle kustannustasolle. Hän voi saada hyvän imagon lämmöntuottajana, jonka laitoksilla ei ole ”tupruttavaa” savupiippua eikä ”rekkarallia” hakkeen kuljetuksessa. Laitoksen merkittävä etu on se, että sitä voidaan ajaa myös osateholla prosessin kärsimättä.

Nykyisin  TurosTeam itse on keskittynyt lähinnä BioNear CHP- voimaloiden sekä kaasulinjaston virtauksesta saatavan ja hyödynnettävän sähköenergian,  MHD- tekniikan,  kehittelemiseen. Laitteisto on täysin kotimainen tuote.

Ilkka Hyttinen

Jämijärvi

Lähde:   http://turosteam.fi/index.php 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu